Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick ανακοινώνει την  έναρξη του πολυεπιχειρησιακού εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης για Εγκαταστάτες, Συγκολλητές και Συντηρητές Δικτύων Οπτικών Ινών. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 24/05/16 και θα ολοκληρωθεί στις 02/06/16, έχει διάρκεια 24 ώρες και είναι επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ.

Περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.