Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick ανακοινώνει την  έναρξη του πολυεπιχειρησιακού εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης για Ενεργειακούς Ελεγκτές Κατηγοριών Α και Β βάσει της νομοθεσίας ΚΔΠ 184/2012. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 06/10/16 και θα ολοκληρωθεί στις 28/11/16, έχει διάρκεια 100 ώρες και είναι επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ.