Το Τμήμα Ψυχολογίας και Κοινωνικής Εργασίας, της Σχολής Επιστημών της Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών, και το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick ξεκίνησαν χθες με επιτυχία την υλοποίηση του Προγράμματος Εξειδίκευσης Σχολικών Κοινωνικών Λειτουργών στο Πανεπιστήμιο Frederick με συμμετοχή πέραν των 30 ατόμων. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξειδίκευση Ειδικών Επιστημόνων Κοινωνικής Εργασίας στο γνωστικό αντικείμενο της Σχολικής Κοινωνικής Εργασίας, μέσα από την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων για εφαρμογή στο χώρο της εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 100 ώρες και θα ολοκληρωθεί στις 22 Δεκεμβρίου 2017. (10/11/2017)