Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το επιχορηγημένο πρόγραμμα κατάρτισης Διαμεσολαβητών το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018 στο Πανεπιστήμιο Frederick. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν εργοδοτούμενοι επιχειρήσεων/οργανισμών και άνεργοι σύμφωνα με προϋποθέσεις και κριτήρια που καθορίζει η ΑνΑΔ.

Το πρόγραμμα διήρκησε 40 ώρες και πραγματοποιήθηκε από Έλληνες εκπαιδευτές διαμεσολάβησης, με ευρεία εμπειρία στο χώρο και με τη χρήση πλούσιων οπτικοακουστικών μέσων και σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας.

Οι εκπαιδευτές πέραν του θεωρητικού μέρους της κατάρτισης, ένταξαν και το πρακτικό μέρος δίνοντας την ευκαιρία στους καταρτιζόμενους μέσω του διαχωρισμού τους σε ομάδες, να εξασκήσουν τη διαμεσολάβηση σε κάθε στάδιο της. 

Η κατάρτιση προγραμματίζεται να επαναληφθεί το ερχόμενο εξάμηνο, μεταξύ Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου.

(12/02/2018)

IMG_2256.jpg1.jpg4.jpg2.jpg3.jpg5.jpg