Νέο πρόγραμμα από το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick «Κατάρτιση ιδρυματικών και κατ’ οίκον φροντιστών σε ηλικιωμένα άτομα & άτομα με αναπηρία»

Το Πανεπιστήμιο Frederick και το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick ανακοινώνουν για πρώτη φορά, την έναρξη του προγράμματος «Κατάρτιση ιδρυματικών και κατ’ οίκον φροντιστών σε ηλικιωμένα άτομα & άτομα με αναπηρία».

Σκοπός: Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εκπαίδευση και μεταφορά γνώσεων για σύγχρονα θέματα που αφορούν τις εθελοντικές οργανώσεις και πιο συγκεκριμένα τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: βιολογικές και κοινωνικές ανάγκες της τρίτης ηλικίας και ανάπηρων ατόμων, ιδρυματική και κατ’ οίκον φροντίδα, αρχές και αξίες που διέπουν την εργασία με τους ηλικιωμένους, τα ανάπηρα άτομα και την οικογένειά τους, τεχνικές επικοινωνίας με εξυπηρετούμενους – οικογένειές τους, συνεργάτες-συναδέλφους, χειρισμός, διαχείριση, επίλυση συγκρούσεων, ενημέρωση και συνεργασία με Κρατικές, ημικρατικές, εθελοντικές υπηρεσίες για ηλικιωμένα και ανάπηρα άτομα.

Σε ποιους απευθύνεται: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργοδοτούμενο προσωπικό σε εθελοντικές οργανώσεις, υπηρεσίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κοινωνικές υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα, η κατάρτιση απευθύνεται σε ιδρυματικούς φροντιστές, κατ’ οίκον φροντιστές των πιο πάνω οργανώσεων και οργανισμών (κέντρα ενηλίκων, γηροκομεία, ιδρύματα, κέντρα ενηλίκων για ΑμεΑ).

Χώρος Πραγματοποίησης Προγράμματος: Το πρόγραμμα διάρκειας 30 ωρών θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου  Frederick στη Λευκωσία (Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα).

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 29/10/2019 – 17/12/2019

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο ενημερωτικό φυλλάδιο.

Για εγγραφή στο πρόγραμμα κατάρτισης παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε το Έντυπο Εγγραφής και τη Δήλωση Συναίνεσης (Προστασία Προσωπικών Δεδομένων) και ακολούθως να τα προωθήσετε ηλεκτρονικά στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στο ΦΑΞ: 22349555.