ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Last Updated: 16-05-2020

Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις για τις εξ αποστάσεως τελικές εξετάσεις του Εαρινού εξαμήνου 2020: Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις.

H Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Frederick, κατά την 125η Συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα ότι όλες οι μορφές τελικής αξιολόγησης, τόσο για τα δια ζώσης όσο και για τα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών, θα αντικατασταθούν, για το Εαρινό Εξάμηνο 2020, από εναλλακτικές μεθόδους εξ αποστάσεως αξιολόγησης. Η απόφαση της Συγκλήτου βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με το πλαίσιο οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών που έχει θέσει ο Φορέας Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ΔΙΠΑΕ), ενώ για το πλαίσιο αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί έχουν επιπλέον ληφθεί υπόψη καλές διεθνείς πρακτικές που εφαρμόζονται από κορυφαία Πανεπιστήμια παγκοσμίως.


Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι σε κάθε βήμα αυτής της διαδικασίας, θα έχετε στη διάθεσή σας όλη την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη, αλλά και τη στήριξη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού όπως και των αρχών του Πανεπιστημίου.


Σε αυτό τον χώρο θα αναρτάται σε τακτά διαστήματα πληροφοριακό υλικό που αφορά στη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως αξιολογήσεων όπως οδηγοί, απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις κ.ο.κ. Είναι σημαντικό να παρακολουθείτε τακτικά την ιστοσελίδα αυτή όπως επίσης και το φοιτητικό σας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να λαμβάνετε έγκαιρα και άμεσα την ενημέρωση που σας αφορά. Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήματα και σχόλια για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και αξιολόγηση, αλλά και για οποιαδήποτε άλλα ζητήματα σας απασχολούν, στην ειδική πλατφόρμα που μπορείτε να βρείτε εδώ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


1. Θα πραγματοποιηθούν όλες οι τελικές αξιολογήσεις εξ αποστάσεως;

2. Πότε θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις και πότε θα αναρτηθεί το πρόγραμμα των εξετάσεων;

3. Τι χρειάζομαι για να μπορέσω να συμμετέχω στις εξ αποστάσεως εξετάσεις;

4. Χρειάζομαι κάποιο συγκεκριμένο browser για να μπορώ να συμμετέχω στην εξέταση;

5. Τι γίνεται αν δεν έχω φοιτητική ταυτότητα;

6. Ποιες είναι οι μέθοδοι / μορφές εναλλακτικών εξ αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης που θα εφαρμόσει το Πανεπιστήμιο;

7. Θα έχω την ευκαιρία να εξασκηθώ στις εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης και ηλεκτρονική επιτήρηση για να είμαι πιο εξοικειωμένος κατά την εξεταστική.

8. Υπάρχουν ιδιαίτεροι περιορισμοί ως προς τη διαμόρφωση του χώρου στον οποίο θα πρέπει να βρίσκομαι κατά τη διάρκεια της εξέτασης;

9. Τι θα συμβεί σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια μία εξέτασης αντιμετωπίσω τεχνικά προβλήματα (π.χ. αδύνατη σύνδεση με το διαδίκτυο).

10. Τα βιβλία και οι σημειώσεις του μαθήματος είναι σε ηλεκτρονική μορφή και δεν διαθέτω εκτυπωτή. Θα μπορώ να έχω πρόσβαση σε αυτές κατά τη διάρκεια της εξέτασης;

11. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την τουαλέτα κατά τη διάρκεια της εξέτασης;

12. Είμαι φοιτητής δικαιούχος ειδικών διευκολύνσεων κατά τις αξιολογήσεις των μαθημάτων μου. Θα ισχύσουν και στις εξ αποστάσεως μορφές αξιολόγησης;

13. Είμαι αργός στη δακτυλογράφηση. Πώς θα με επηρεάσει αυτό στην εξέταση;

14. Δεν διαθέτω τον απαραίτητο εξοπλισμό για να συμμετάσχω στις εξετάσεις. Τι θα γίνει;

15. Τι θα γίνει εάν δεν μπορώ να παρακαθήσω στις εξετάσεις ή εάν είμαι άρρωστος/ή;

16. Πώς διασφαλίζεται η διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων κατά τη διάρκεια των εξ αποστάσεως εξετάσεων και ηλεκτρονικής επιτήρησης;

17. Με ποιο τρόπο διασφαλίζεται το αδιάβλητο των εξετάσεων αφού ο καθένας θα είναι σπίτι του;

18. Τι θα συμβεί σε περίπτωση που αρθούν τα μέτρα και υπάρχει η δυνατότητα δια ζώσης διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων;

19. Τι θα γίνει με την πρακτική άσκηση;

20. Διασφαλίζεται ότι οι αποφάσεις της Συγκλήτου για εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης θα αναγνωρίζονται από τις αρμόδιες αρχές;

21. Η διαδικασία αξιολόγησης δημιουργεί από μόνη της στρες και άγχος στους φοιτητές. Πώς θα διαχειριστούμε το επιπλέον άγχος που επιφέρουν όλες οι πρωτόγνωρες διαδικασίες;1. Θα πραγματοποιηθούν όλες οι τελικές αξιολογήσεις εξ αποστάσεως;

Ναι, όλες οι τελικές αξιολογήσεις του Εαρινού Εξαμήνου 2020, τόσο για τα δια ζώσης όσο και για τα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών, θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως. Η ακριβής εναλλακτική μορφή αξιολόγησης για κάθε μάθημα θα αποφασίζεται από τον διδάσκοντα* αφού υπάρχει συνεννόηση με τους φοιτητές (για τις διάφορες μορφές βλέπε πιο κάτω).

2. Πότε θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις και πότε θα αναρτηθεί το πρόγραμμα των εξετάσεων;

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου το ακαδημαϊκό ημερολόγιο έχει διαφοροποιηθεί και η εξεταστική περίοδος θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 1ης και 13ης Ιουνίου. Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα αναρτηθεί σύντομα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

Το επικαιροποιημένο ακαδημαϊκό ημερολόγιο βρίσκεται εδώ για τα δια ζώσης προγράμματα σπουδών και εδώ για τα εξ αποστάσεως.

3. Τι χρειάζομαι για να μπορέσω να συμμετέχω στις εξ αποστάσεως εξετάσεις;

Ανάλογα με το είδος της εναλλακτικής μορφής αξιολόγησης υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις.

Αυτές περιλαμβάνουν:
Ηλεκτρονικό υπολογιστή
Σύνδεση με το διαδίκτυο
Κάμερα συνδεδεμένη με τον υπολογιστή (webcam)
Έξυπνη συσκευή τηλεφώνου
Τη φοιτητική σας ταυτότητα
Ακριβείς λεπτομέρειες για την προετοιμασία σας, σχετικός οδηγός, καθώς και ενημέρωση για τα σεμινάρια ενημέρωσης και κατάρτισης, ώστε να είσαστε εξοικειωμένοι με τις απαιτούμενες διαδικασίες, θα σας αποσταλούν σύντομα

4. Χρειάζομαι κάποιο συγκεκριμένο browser για να μπορώ να συμμετέχω στην εξέταση;

Θα υπάρχει λεπτομερής ενημέρωση για όλα τα λογισμικά που θα χρειαστείτε για την συμμετοχή στις εξετάσεις ώστε να διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαδικασία θα τύχετε λεπτομερούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης.

5. Τι γίνεται αν δεν έχω τη φοιτητική ταυτότητα;

Σε περίπτωση που δεν έχεις παραλάβει ή έχει χαθεί η φοιτητική ταυτότητα μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη πολιτική σου ταυτότητα ή το διαβατήριο σου.

6. Ποιες είναι οι μέθοδοι / μορφές εναλλακτικών εξ αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης που θα εφαρμόσει το Πανεπιστήμιο;

Με βάση το προτεινόμενο πλαίσιο το οποίο έχει θέσει ο Φορέας Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση για τις εναλλακτικές μεθόδους τελικής αξιολόγησης και μετά από έγκριση της Συγκλήτου, το Πανεπιστήμιο Frederick θα εφαρμόσει τις ακόλουθες εναλλακτικές μεθόδους τελικής αξιολόγησης:

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η πιο κατάλληλη μορφή αξιολόγησης για το κάθε μάθημα θα αποφασιστεί από τον διδάσκοντα του μαθήματος λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του κάθε γνωστικού αντικειμένου και έπειτα από συνεννόηση με τους φοιτητές και φοιτήτριες.

Για κάθε μέθοδο θα σας σταλούν λεπτομερείς οδηγοί. Επίσης θα έχετε τη δυνατότητα να ακολουθήσετε τη διαδικασία εξέτασης για κάθε μέθοδο με εικονικές εξετάσεις ώστε να αποκτήσετε και την αναγκαία οικειότητα.

Μπορείτε να δείτε εδώ το έγγραφο του ΔΙΠΑΕ «Τελικές εξετάσεις σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης λόγω κορονοϊού: Πρότυπα Ποιότητας και Κατευθυντήριες Γραμμές για Εναλλακτικές Μορφές Αξιολόγησης»

7. Θα έχω την ευκαιρία να εξασκηθώ στις εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης και ηλεκτρονική επιτήρηση για να είμαι πιο εξοικειωμένος κατά την εξεταστική.

Ναι. Όλοι οι φοιτητές/τριε θα εκπαιδευτούν και θα καταρτιστούν κατάλληλα έτσι ώστε να είναι εξοικειωμένοι με τις εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης και την ηλεκτρονική επιτήρηση, ενώ στη συνέχεια θα γίνει πιλοτική εφαρμογή αυτής της νέας διαδικασίας αξιολόγησης προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής χρήση των απαραίτητων ψηφιακών εργαλείων απ’ όλους τους φοιτητές. Η συμμετοχή σας στην επιμόρφωση / εκπαίδευση είναι απαραίτητη αφού θα βοηθήσει επιπλέον να περιοριστεί το άγχος που ενδεχομένως να αισθάνεστε σε σχέση με την εξ αποστάσεως διαδικασία αξιολόγησης.

8. Υπάρχουν ιδιαίτεροι περιορισμοί ως προς τη διαμόρφωση του χώρου στον οποίο θα πρέπει να βρίσκομαι κατά τη διάρκεια της εξέτασης;

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης:

- Θα πρέπει να βρίσκεστε σε έναν χώρο χωρίς την παρουσία τρίτων, ενώ απαγορεύεται η επικοινωνία με οποιονδήποτε πέραν του επιτηρητή.
- Δεν πρέπει να έχετε στην κατοχή σας μη εξουσιοδοτημένο υλικό. Μπορείτε να έχετε μόνο το υλικό που δικαιούστε για την εξέταση όπως αυτό καθορίζεται από τον διδάσκοντα.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ακουστικά (headphones).
Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή είναι μία ασυνήθιστη κατάσταση και πιθανόν να μην μπορείτε να ελέγξετε εξ ολοκλήρου το φυσικό περιβάλλον στο οποίο θα εξεταστείτε, είναι όμως σημαντικό να διασφαλίσετε στο μέγιστο δυνατόν βαθμό ότι στον χώρο που θα βρίσκεστε δεν θα υπάρχει φασαρία ή παρεμβολές.

9. Τι θα συμβεί σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια μία εξέτασης αντιμετωπίσω τεχνικά προβλήματα (π.χ. αδύνατη σύνδεση με το διαδίκτυο).

Πριν από την εξέταση θα σας δοθεί τηλέφωνο επικοινωνίας σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων καθώς και σχετικός οδηγός που θα περιγράφει τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε.

10. Τα βιβλία και οι σημειώσεις του μαθήματος είναι σε ηλεκτρονική μορφή και δεν διαθέτω εκτυπωτή. Θα μπορώ να έχω πρόσβαση σε αυτές κατά τη διάρκεια της εξέτασης;

Ναι, ανάλογα με το τι θα αποφασίσει ο διδάσκοντας του μαθήματος, θα μπορείτε να έχετε εξειδικευμένη πρόσβαση στο συγκεκριμένο υλικό.

11. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την τουαλέτα κατά τη διάρκεια της εξέτασης;

Απαγορεύεται να μετακινηθείτε από τον χώρο εξέτασης ή να απενεργοποιήσετε την κάμερα κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Ανάλογα με τη διάρκεια της εξέτασης το δοκίμιο μπορεί να δομηθεί σε δύο Μέρη (sections) για να υπάρξει η δυνατότητα μετά την ολοκλήρωση του Μέρους Α και πριν από την έναρξη του Μέρους Β να κάνετε ένα σύντομο διάλειμμα.

12. Είμαι φοιτητής δικαιούχος ειδικών διευκολύνσεων κατά τις αξιολογήσεις των μαθημάτων μου. Θα ισχύσουν και στις εξ αποστάσεως μορφές αξιολόγησης;
Ναι, οι διευκολύνσεις που σου έχουν παραχωρηθεί από το Συμβουλευτικό Κέντρο θα ισχύσουν και στις εξ αποστάσεως τελικές εξετάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες είναι σημαντικό να αποταθείς έγκαιρα στο Συμβουλευτικό Κέντρο, τηλ. 22 394336. Αν επίσης υπάρχει πρόβλημα με την χρήση συγκεκριμένης μορφής αξιολόγησης λόγω ειδικών αναγκών τότε αυτό θα εξετάζεται από την Ειδική Επιτροπή.

13. Είμαι αργός στη δακτυλογράφηση. Πώς θα με επηρεάσει αυτό στην εξέταση;

Στον χρόνο διάρκειας του γραπτού έχει προβλεφθεί και ο απαραίτητος χρόνος για δακτυλογράφηση και το γεγονός ότι δεν μπορούν όλοι οι φοιτητές να δακτυλογραφούν με την ίδια ταχύτητα. Επιπλέον, η καταγραφή μεγάλων γραπτών απαντήσεων, όπως και εξισώσεων , συμβόλων και διαγραμμάτων θα γίνεται στο χαρτί και οι φοιτητές θα μπορούν να τα μεταφέρουν στην πλατφόρμα.

14. Δεν διαθέτω τον απαραίτητο εξοπλισμό για να συμμετάσχω στις εξετάσεις. Τι θα γίνει;

Στο Πανεπιστήμιο έχει συσταθεί Ειδική Επιτροπή Εξετάσεων, η οποία θα εξετάζει τα αιτήματα φοιτητών που έχουν αντικειμενικές ή άλλες δυσκολίες σε σχέση με τη συμμετοχή τους στην διαδικασία τελικής αξιολόγησης.

Η Επιτροπή θα δέχεται αιτήματα μετά που θα δοθούν οι σχετικές λεπτομέρειες της διαδικασίας και θα τύχουν της απαιτούμενης κατάρτισης οι φοιτητές. Για κάθε περίπτωση η Επιτροπή θα εξετάζει αν μπορεί να εφαρμοστεί άλλη εναλλακτική μέθοδος ή άλλες λύσεις

15. Τι θα γίνει εάν δεν μπορώ να παρακαθήσω στις εξετάσεις ή εάν είμαι άρρωστος/ή;

Αναμένουμε ότι όλοι οι φοιτητές θα συμμετέχουν στην Εξεταστική του Εαρινού εξαμήνου 2020. Φοιτητές που τεκμηριωμένα αδυνατούν να παρακαθήσουν σε εξέταση θα μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην Ειδική Επιτροπή Εξετάσεων. Ενημέρωση για τη διαδικασία υποβολής σχετικού αιτήματος και χρονοδιαγράμματα, θα λάβετε αφού ολοκληρωθεί η επιμόρφωση / κατάρτιση στις μεθόδους τελικών εξετάσεων και ηλεκτρονική επιτήρηση.

16. Πώς διασφαλίζεται η διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων κατά τη διάρκεια των εξ αποστάσεως εξετάσεων και ηλεκτρονικής επιτήρησης;


Το Πανεπιστήμιο κατή τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως αξιολογήσεων εφαρμόζει διαδικασίες, πλήρως εναρμονισμένες με όσα προβλέπονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και τις διατάξεις του νόμου 125 (Ι)/2018 σε σχέση με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όλες οι αξιολογήσεις, έπειτα και από οδηγίες του Φορέα ΔΙΠΑΕ, θα πρέπει να μαγνητοσκοπούνται για σκοπούς ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας και του αδιάβλητου των εξετάσεων. Οι μαγνητοσκοπημένες εξετάσεις, στις οποίες περιέχονται προσωπικά δεδομένα, θα αποθηκευτούν σε ασφαλισμένες ηλεκτρονικές βάσεις με δικαίωμα πρόσβασης μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και στον Φορέα ΔΙΠΑΕ εφόσον ζητηθούν για σκοπούς ελέγχου.


17. Με ποιο τρόπο διασφαλίζεται το αδιάβλητο των εξετάσεων αφού ο καθένας θα είναι σπίτι του;

Το Πανεπιστήμιο βασισμένο σε διεθνείς πρακτικές και αντίστοιχες αποφάσεις που επέλεξαν κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως και ακολουθώντας αυστηρά το πλαίσιο που εγκρίθηκε από τον Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας, έχει υιοθετήσει κατάλληλους και επαρκείς μηχανισμούς για να διασφαλίζεται το αδιάβλητο. Για κάθε εναλλακτική μέθοδο έχει δημιουργηθεί σχετικός οδηγός προς τούτο. Λεπτομέρειες θα παρουσιαστούν κατά τη διαδικασία ενημέρωσης και κατάρτισης των φοιτητών.

18. Τι θα συμβεί σε περίπτωση που αρθούν τα μέτρα και υπάρχει η δυνατότητα δια ζώσης διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων;

Το Πανεπιστήμιο δρώντας πάντα υπεύθυνα και έχοντας ως γνώμονα την προστασία της υγείας όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας, παρακολουθεί τις οδηγίες και συστάσεις των αρμόδιων Φορέων και γ’ αυτό προχωρά με την εξ αποστάσεως ολοκλήρωση του εξαμήνου και των τελικών αξιολογήσεων. Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε διαφοροποίηση της κατάστασης τα Πανεπιστήμιο θα λάβει τις ανάλογες αποφάσεις και θα ενημερώσει σχετικά.

19. Τι θα γίνει με την πρακτική άσκηση;

Για το θέμα της Πρακτικής Άσκησης θα επανέλθει ο Φορέας – ΔΙ.Π.Α.Ε. και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση σε όλους τους φοιτητές από το κάθε Τμήμα / Συντονιστή Προγράμματος. Καταβάλλεται προσπάθεια εξεύρεσης, όπου αυτό είναι δυνατόν, εναλλακτικών τρόπων ολοκλήρωσης της πρακτικής πάντοτε όμως στο πλαίσιο των οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών που θα θέσει ο ΔΙ.Π.Α.Ε.

20. Διασφαλίζεται ότι οι αποφάσεις της Συγκλήτου για εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης θα αναγνωρίζονται από τις αρμόδιες αρχές;

Ναι, οι αποφάσεις τις Συγκλήτου είναι σε πλήρη εναρμόνιση με το πλαίσιο των οδηγιών και με τις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε ο Φορέας Διασφάλισης Ποιότητας και Πιστοποίησης της Ποιότητας (ΔΙΠΑΕ) (σύνδεσμος) και του Διατάγματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου (σύνδεσμος), και δεν υπάρχει πρόβλημα αναγνώρισης της φοίτησης. Επίσης, όπως ενημερωθήκαμε από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ, στις 23/4/2020 διενεργήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ των Κυπριακών και Ελληνικών αρχών, συμπεριλαμβανομένου του ΔΟΑΤΑΠ και συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, και το θέμα του πλαισίου για τις εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης που ανακοίνωσε ο Φορέας και το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση σε σχέση με την αναγνώριση ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών των Κυπριακών πανεπιστημίων από τον ΔΟΑΤΑΠ. Ο Φορέας ΔΙΠΑΕ μετά το πέρας της συνάντησης εξέδωσε σχετική ανακοίνωση  η οποία είναι απολύτως σαφής και καλύπτει όλες τις ενδεχόμενες απορίες (σύνδεσμος).

21. Η διαδικασία αξιολόγησης δημιουργεί από μόνη της στρες και άγχος στους φοιτητές. Πώς θα διαχειριστούμε το επιπλέον άγχος που επιφέρουν όλες οι πρωτόγνωρες διαδικασίες;

Αντιλαμβανόμαστε ότι η εξ αποστάσεως διεξαγωγή τελικών εξετάσεων είναι μία νέα εμπειρία για όλους σας και ως εκ τούτου συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες σας. Είναι για αυτόν τον λόγο που το Πανεπιστήμιο ετοιμάζει σειρά οδηγών και εργαστηρίων κατάρτισης που θα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές, έτσι ώστε να είναι εξοικειωμένοι με τις εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης και την ηλεκτρονική επιτήρηση, ενώ στη συνέχεια θα γίνει πιλοτική εφαρμογή αυτής της νέας διαδικασίας αξιολόγησης προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής χρήση των απαραίτητων ψηφιακών εργαλείων απ’ όλους τους φοιτητές.

Ταυτόχρονα στο Πανεπιστήμιο συστάθηκε ειδική επιτροπή για αξιολόγηση προβλημάτων ή ενστάσεων φοιτητών σε σχέση με τις εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης. Φοιτητές, αφού πρώτα συμμετέχουν στα σχετικά εργαστήρια ενημέρωσης και κατάρτισης θα μπορούν να υποβάλουν τα αιτήματά τους στην ειδική αυτή επιτροπή. Σχετικές πληροφορίες για τη διαδικασία αυτή θα υπάρχουν στον σχετικό οδηγό φοιτητών για τις εναλλακτικές μορφές τελικής αξιολόγησης.

 

*Όπου o τύπος του αρσενικού, νοείται και θηλυκό γένος.