ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις για τις εξ αποστάσεως τελικές εξετάσεις του Χειμερινού εξαμήνου 2021: Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου, αφού έλαβε υπόψη τις αποφάσεις και συστάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, που ανακοινώθηκαν στις 29/12/2021, μετά τη ραγδαία επιδείνωση της επιδημιολογικής εικόνας που παρατηρείται στην κοινότητα, καθώς επίσης και την ανακοίνωση του Φορέα ΔΙΠΑΕ, ημερομηνίας 30/12/2021, σύμφωνα με την οποία, υπό τις παρούσες συνθήκες, οι εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου 2021 ενδείκνυται να γίνουν διαδικτυακά, συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα Τρίτη, 4/1/2022, και αποφάσισε όπως διεξαχθούν διαδικτυακά και οι εξετάσεις των συμβατικών προγραμμάτων σπουδών.

Η εξεταστική περίοδος για τα δια ζώσης προγράμματα σπουδών, ενόψει των νέων εξελίξεων, έχει μετατεθεί προκειμένου να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για να ενημερωθεί και να καταρτιστεί κατάλληλα ολόκληρος ο φοιτητικός πληθυσμός στις εξ αποστάσεως μεθόδους τελικής αξιολόγησης και να διασφαλιστεί η επιτυχής χρήση των απαραίτητων ψηφιακών εργαλείων.

Συγκεκριμένα, οι εξετάσεις των δια ζώσης προγραμμάτων σπουδών του Χειμερινού Εξαμήνου 2021 θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 24 Ιανουαρίου – 5 Φεβρουαρίου, 2022 (για τα δια ζώσης προγράμματα σπουδών). Το αναθεωρημένο ωρολόγιο πρόγραμμα των τελικών εξετάσεων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου την Τετάρτη 12/1/2022.

H εξεταστική περίοδος των εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών παραμένει ως έχει και θα διεξαχθεί μεταξύ 13 Ιανουαρίου – 22 Ιανουαρίου, 2022.

Το Πανεπιστήμιο Frederick παρακολουθεί στενά τα επιδημιολογικά δεδομένα και τις οδηγίες που εκδίδονται από τους αρμόδιους Φορείς. Μέλημά μας είναι η προστασία όλων των μελών της κοινότητάς μας, καθώς και η ασφαλής διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων και η διασφάλιση του αδιάβλητου αυτών. Η πιο πάνω απόφαση της Συγκλήτου βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με το πλαίσιο οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών που έχει θέσει ο Φορέας Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ΔΙΠΑΕ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι σε κάθε βήμα αυτής της διαδικασίας, θα έχετε στη διάθεσή σας όλη την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη, αλλά και τη στήριξη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού όπως και των αρχών του Πανεπιστημίου.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


1. Θα πραγματοποιηθούν όλες οι τελικές αξιολογήσεις εξ αποστάσεως;

Ναι, όλες οι τελικές αξιολογήσεις του Χειμερινού Εξαμήνου 2021, τόσο για τα δια ζώσης όσο και για τα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών, θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως. Η ακριβής εναλλακτική μορφή αξιολόγησης για κάθε μάθημα θα αποφασίζεται από τον διδάσκοντα* αφού υπάρχει συνεννόηση με τους φοιτητές (για τις διάφορες μορφές βλέπε πιο κάτω).

2. Ποιες είναι οι μέθοδοι / μορφές εναλλακτικών εξ αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης που θα εφαρμόσει το Πανεπιστήμιο;

Με βάση το προτεινόμενο πλαίσιο το οποίο έχει θέσει ο Φορέας Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση για τις εναλλακτικές μεθόδους τελικής αξιολόγησης και μετά από έγκριση της Συγκλήτου, το Πανεπιστήμιο Frederick θα εφαρμόσει τις ακόλουθες εναλλακτικές μεθόδους τελικής αξιολόγησης:

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η πιο κατάλληλη μορφή αξιολόγησης για το κάθε μάθημα θα αποφασιστεί από τον διδάσκοντα του μαθήματος λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του κάθε γνωστικού αντικειμένου και έπειτα από συνεννόηση με τους φοιτητές και φοιτήτριες.

Θα έχετε τη δυνατότητα να ακολουθήσετε τη διαδικασία εξέτασης για κάθε μέθοδο με εικονικές εξετάσεις ώστε να αποκτήσετε και την αναγκαία οικειότητα.

Μπορείτε να δείτε εδώ το έγγραφο του ΔΙΠΑΕ «Τελικές εξετάσεις σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης λόγω κορονοϊού: Πρότυπα Ποιότητας και Κατευθυντήριες Γραμμές για Εναλλακτικές Μορφές Αξιολόγησης»

3.Τι χρειάζομαι για να μπορέσω να συμμετέχω στις εξ αποστάσεως εξετάσεις;

Ανάλογα με το είδος της εναλλακτικής μορφής αξιολόγησης υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις.

Αυτές περιλαμβάνουν:

  • Ηλεκτρονικό υπολογιστή
  • Σύνδεση με το διαδίκτυο
  • Δεύτερη Συσκευή που διαθέτει κάμερα (π.χ. Έξυπνη συσκευή τηλεφώνου ή τάμπλετ )
  • Τη φοιτητική σας ταυτότητα


Ακριβείς λεπτομέρειες για την προετοιμασία σας, σχετικός οδηγός, καθώς και ενημέρωση για τα σεμινάρια ενημέρωσης και κατάρτισης, ώστε να είσαστε εξοικειωμένοι με τις απαιτούμενες διαδικασίες, θα σας αποσταλούν σύντομα

4. Χρειάζομαι κάποιο συγκεκριμένο browser για να μπορώ να συμμετέχω στην εξέταση;

Ναι, για να μπορέσετε να συμμετέχετε στην εξέταση θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε το SafeExamBrowser, ώστε να διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας. Μπορείτε να δείτε τους σχετικούς οδηγούς εγκατάστασης της νέας έκδοσης του SEBεδώ. Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαδικασία θα τύχετε λεπτομερούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην ειδική πλατφόρμα εξετάσεων https://exams.frederick.ac.cy


5. Για εξετάσεις Τύπου Α και Τύπου Δ τι προϋποθέσεις υπάρχουν για συμμετοχή στην ηλεκτρονική επιτήρηση;

Η ηλεκτρονική επιτήρηση πραγματοποιείται μέσω ΖΟΟΜ. Για να μπορείτε να συμμετάσχετε σε διαδικτυακές εξετάσεις με ηλεκτρονική επιτήρηση θα πρέπει να συνδεθείτε στην επιτήρηση μέσω δεύτερης συσκευής που διαθέτει κάμερα (π.χ. κινητό τηλέφωνο ή ταμπλετ ή 2οςς υπολογιστής.

Συγκεκριμένα, το κινητό τηλέφωνο (ή οποιαδήποτε 2η συσκευή με κάμερα) τοποθετείται σε κατάλληλη θέση παραπλεύρως προκειμένου να φαίνεται ο χώρος εργασίας σας, εσείς κατά τη διάρκεια της εξέτασης, το πληκτρολόγιο, καθώς και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής.

6. Με ποιο τρόπο διασφαλίζεται το αδιάβλητο των εξετάσεων αφού ο καθένας θα είναι σπίτι του;

Το Πανεπιστήμιο βασισμένο σε διεθνείς πρακτικές και αντίστοιχες αποφάσεις που επέλεξαν κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως και ακολουθώντας αυστηρά το πλαίσιο που εγκρίθηκε από τον Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας, έχει υιοθετήσει κατάλληλους και επαρκείς μηχανισμούς για να διασφαλίζεται το αδιάβλητο. Για κάθε εναλλακτική μέθοδο έχει δημιουργηθεί σχετικός οδηγός προς τούτο. Λεπτομέρειες θα παρουσιαστούν κατά τη διαδικασία ενημέρωσης και κατάρτισης των φοιτητών.

Παράλληλα οι διδάσκοντες έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε συμπληρωματική προφορική εξέταση οποιωνδήποτε φοιτητών για λόγους διασφάλισης της εγκυρότητας της βαθμολογίας εντός 2 εβδομάδων από τη διεξαγωγή της γραπτής τελικής εξέτασης μαθήματος.

7. Τι γίνεται αν δεν έχω τη φοιτητική ταυτότητα;

Σε περίπτωση που δεν έχεις παραλάβει ή έχει χαθεί η φοιτητική ταυτότητα μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη πολιτική σου ταυτότητα ή το διαβατήριο σου. Όσοι / όσες δεν έχετε αποστείλει φωτογραφία στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">studies@frederick.ac.cy για έκδοση της φοιτητικής ταυτότητας δεν θα μπορείτε να λάβετε μέρος στην εξέταση.


9. Θα έχω την ευκαιρία να εξασκηθώ στις εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης και ηλεκτρονική επιτήρηση για να είμαι πιο εξοικειωμένος κατά την εξεταστική.

Ναι. Όλοι οι φοιτητές/τριες θα εκπαιδευτούν και θα καταρτιστούν κατάλληλα έτσι ώστε να είναι εξοικειωμένοι με τις εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης και την ηλεκτρονική επιτήρηση, ενώ στη συνέχεια θα γίνει πιλοτική εφαρμογή αυτής της νέας διαδικασίας αξιολόγησης προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής χρήση των απαραίτητων ψηφιακών εργαλείων απ’ όλους τους φοιτητές. Η συμμετοχή σας στην επιμόρφωση / εκπαίδευση είναι απαραίτητη αφού θα βοηθήσει επιπλέον να περιοριστεί το άγχος που ενδεχομένως να αισθάνεστε σε σχέση με την εξ αποστάσεως διαδικασία αξιολόγησης.

Στην πλατφόρμα Learn έχουν δημιουργηθεί δύο μαθήματα, το ένα με Δειγματική Τελική Εξέταση την οποία μπορείτε να επιχειρήσετε όσες φορές επιθυμείτε, και ένα μάθημα με οδηγούς και όλες τις πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας που θα χρειαστείτε κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

10. Υπάρχουν ιδιαίτεροι περιορισμοί ως προς τη διαμόρφωση του χώρου στον οποίο θα πρέπει να βρίσκομαι κατά τη διάρκεια της εξέτασης;

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης:

- Θα πρέπει να βρίσκεστε σε έναν χώρο χωρίς την παρουσία τρίτων, ενώ απαγορεύεται η επικοινωνία με οποιονδήποτε πέραν του επιτηρητή.
- Δεν πρέπει να έχετε στην κατοχή σας μη εξουσιοδοτημένο υλικό. Μπορείτε να έχετε μόνο το υλικό που δικαιούστε για την εξέταση όπως αυτό καθορίζεται από τον διδάσκοντα.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ακουστικά (headphones).

Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή είναι μία ασυνήθιστη κατάσταση και πιθανόν να μην μπορείτε να ελέγξετε εξ ολοκλήρου το φυσικό περιβάλλον στο οποίο θα εξεταστείτε, είναι όμως σημαντικό να διασφαλίσετε στο μέγιστο δυνατόν βαθμό ότι στον χώρο που θα βρίσκεστε δεν θα υπάρχει φασαρία ή παρεμβολές.

11. Τι θα συμβεί σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια μία εξέτασης αντιμετωπίσω τεχνικά προβλήματα (π.χ. αδύνατη σύνδεση με το διαδίκτυο).

Πριν από την εξέταση θα σας δοθεί τηλέφωνο επικοινωνίας σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων καθώς και σχετικός οδηγός που θα περιγράφει τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε.

12. Τα βιβλία και οι σημειώσεις του μαθήματος είναι σε ηλεκτρονική μορφή και δεν διαθέτω εκτυπωτή. Θα μπορώ να έχω πρόσβαση σε αυτές κατά τη διάρκεια της εξέτασης;

Ναι, ανάλογα με το τι θα αποφασίσει ο διδάσκοντας του μαθήματος, θα μπορείτε να έχετε εξειδικευμένη πρόσβαση στο συγκεκριμένο υλικό, εφόσον το μάθημά σας εξετάζεται με ανοικτές σημειώσεις / βιβλία (τύπου Α).

13. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την τουαλέτα κατά τη διάρκεια της εξέτασης;

Απαγορεύεται να μετακινηθείτε από τον χώρο εξέτασης ή να απενεργοποιήσετε την κάμερα κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Ανάλογα με τη διάρκεια της εξέτασης το δοκίμιο μπορεί να δομηθεί σε δύο Μέρη (sections) για να υπάρξει η δυνατότητα μετά την ολοκλήρωση του Μέρους Α και πριν από την έναρξη του Μέρους Β να κάνετε ένα σύντομο διάλειμμα.

14. Είμαι φοιτητής δικαιούχος ειδικών διευκολύνσεων κατά τις αξιολογήσεις των μαθημάτων μου. Θα ισχύσουν και στις εξ αποστάσεως μορφές αξιολόγησης;


Ναι, οι διευκολύνσεις που σου έχουν παραχωρηθεί από το Συμβουλευτικό Κέντρο θα ισχύσουν και στις εξ αποστάσεως τελικές εξετάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες είναι σημαντικό να αποταθείς έγκαιρα στο Συμβουλευτικό Κέντρο, τηλ. 22 394336. Αν επίσης υπάρχει πρόβλημα με την χρήση συγκεκριμένης μορφής αξιολόγησης λόγω ειδικών αναγκών τότε αυτό θα εξετάζεται από την Ειδική Επιτροπή.

15. Είμαι αργός στη δακτυλογράφηση. Πώς θα με επηρεάσει αυτό στην εξέταση;

Στον χρόνο διάρκειας του γραπτού έχει προβλεφθεί και ο απαραίτητος χρόνος για δακτυλογράφηση και το γεγονός ότι δεν μπορούν όλοι οι φοιτητές να δακτυλογραφούν με την ίδια ταχύτητα. Επιπλέον, η καταγραφή μεγάλων γραπτών απαντήσεων, όπως και εξισώσεων , συμβόλων και διαγραμμάτων θα γίνεται στο χαρτί και οι φοιτητές θα μπορούν να τα μεταφέρουν στην πλατφόρμα.

16. Δεν διαθέτω τον απαραίτητο εξοπλισμό για να συμμετάσχω στις εξετάσεις. Τι θα γίνει;

Στο Πανεπιστήμιο έχει συσταθεί Ειδική Επιτροπή Εξετάσεων, η οποία θα εξετάζει τα αιτήματα φοιτητών που έχουν αντικειμενικές ή άλλες δυσκολίες σε σχέση με τη συμμετοχή τους στην διαδικασία τελικής αξιολόγησης.

Η Επιτροπή θα δέχεται αιτήματα από τις 10 Ιανουαρίου μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2022, στην ιστοσελίδα http://www.frederick.ac.cy/final_exam_application

 Για κάθε περίπτωση η Επιτροπή θα εξετάζει αν μπορεί να εφαρμοστεί άλλη εναλλακτική μέθοδος ή άλλες λύσεις.

17. Τι θα γίνει εάν δεν μπορώ να παρακαθήσω στις εξετάσεις ή εάν είμαι άρρωστος/ή;

Αναμένουμε ότι όλοι οι φοιτητές θα συμμετέχουν στην Εξεταστική του Εαρινού εξαμήνου 2021. Φοιτητές που τεκμηριωμένα αδυνατούν να παρακαθήσουν σε εξέταση θα μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην Ειδική Επιτροπή Εξετάσεων. Ενημέρωση για τη διαδικασία υποβολής σχετικού αιτήματος και χρονοδιαγράμματα, θα λάβετε αφού ολοκληρωθεί η επιμόρφωση / κατάρτιση στις μεθόδους τελικών εξετάσεων και ηλεκτρονική επιτήρηση.

18. Πώς διασφαλίζεται η διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων κατά τη διάρκεια των εξ αποστάσεως εξετάσεων και ηλεκτρονικής επιτήρησης;


Το Πανεπιστήμιο κατή τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως αξιολογήσεων εφαρμόζει διαδικασίες, πλήρως εναρμονισμένες με όσα προβλέπονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και τις διατάξεις του νόμου 125 (Ι)/2018 σε σχέση με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όλες οι αξιολογήσεις, έπειτα και από οδηγίες του Φορέα ΔΙΠΑΕ, θα πρέπει να μαγνητοσκοπούνται για σκοπούς ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας και του αδιάβλητου των εξετάσεων. Οι μαγνητοσκοπημένες εξετάσεις, στις οποίες περιέχονται προσωπικά δεδομένα, θα αποθηκευτούν σε ασφαλισμένες ηλεκτρονικές βάσεις με δικαίωμα πρόσβασης μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και στον Φορέα ΔΙΠΑΕ εφόσον ζητηθούν για σκοπούς ελέγχου.


19. Η διαδικασία αξιολόγησης δημιουργεί από μόνη της στρες και άγχος στους φοιτητές. Πώς θα διαχειριστούμε το επιπλέον άγχος που επιφέρουν όλες οι πρωτόγνωρες διαδικασίες;

Αντιλαμβανόμαστε ότι η εξ αποστάσεως διεξαγωγή τελικών εξετάσεων είναι μία νέα εμπειρία για όλους σας και ως εκ τούτου συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες σας. Είναι για αυτόν τον λόγο που το Πανεπιστήμιο ετοιμάζει σειρά οδηγών και εργαστηρίων κατάρτισης που θα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές, έτσι ώστε να είναι εξοικειωμένοι με τις εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης και την ηλεκτρονική επιτήρηση, ενώ στη συνέχεια θα γίνει πιλοτική εφαρμογή αυτής της νέας διαδικασίας αξιολόγησης προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής χρήση των απαραίτητων ψηφιακών εργαλείων απ’ όλους τους φοιτητές.

Ταυτόχρονα στο Πανεπιστήμιο συστάθηκε ειδική επιτροπή για αξιολόγηση προβλημάτων ή ενστάσεων φοιτητών σε σχέση με τις εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης. Φοιτητές, αφού πρώτα συμμετέχουν στα σχετικά εργαστήρια ενημέρωσης και κατάρτισης θα μπορούν να υποβάλουν τα αιτήματά τους στην ειδική αυτή επιτροπή. Σχετικές πληροφορίες για τη διαδικασία αυτή θα υπάρχουν στον σχετικό οδηγό φοιτητών για τις εναλλακτικές μορφές τελικής αξιολόγησης.

 

*Όπου o τύπος του αρσενικού, νοείται και θηλυκό γένος.