Προφίλ Προγράμματος Σπουδών

Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Κλινική Φαρμακευτική
Επίπεδο Τίτλου Μεταπτυχιακό
Τμήμα ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Τύπος Φοίτησης Μερική ή πλήρης
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική


ΣΚΟΠΟΣ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Φαρμακευτικής στην Κλινική Φαρμακευτική έχει σκοπό να ετοιμάσει ειδικούς επιστήμονες στη φαρμακοθεραπευτική αγωγή ασθενών των ιδρυμάτων φροντίδας υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κλινικές), ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλής και αποτελεσματική αγωγή. Ο κλινικός φαρμακοποιός θα μπορεί να λειτουργεί ως συνεργάτης του κλινικού ιατρού στην επιλογή του βέλτιστου θεραπευτικού μέσου για συγκεκριμένη περίπτωση. Συντελώντας στην ασφαλή και αποτελεσματική φαρμακευτική αγωγή, που αποτελεί κύριο στόχο της νοσηλείας, ο κλινικός φαρμακοποιός θα μπορεί να συμβάλλει σε θέματα

Άλλος κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία ειδικών επιστημόνων στην Κλινική Φαρμακευτική, οι οποίοι θα μπορούν να στελεχώσουν άλλους τόπους διακίνησης, χρήσης φαρμάκων, μελέτης φαρμακευτικών προβλημάτων. Παράλληλα, οι κλινικοί φαρμακοποιοί είναι οι πλέον κατάλληλοι επιστήμονες σχετικά με τη χρήση φαρμάκων από ειδικές ομάδες ατόμων όπως υπερήλικες, νεφροπαθείς, εγκύους, θηλάζουσες μητέρες και εξαρτημένα άτομα.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα στοχεύει να προσφέρει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές εξειδικευμένη εκπαίδευση στην Κλινική Φαρμακευτική. Επίσης το Πρόγραμμα παρέχει εκπαίδευση και εξειδίκευση με στόχο να:

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να:

Αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η εξειδίκευση φαρμακευτικών επιστημόνων σε θέματα Κλινικής Φαρμακευτικής τα οποία αφορούν την κοινωνία και την οργανωμένη πολιτεία, για λόγους ανθρωπιστικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς. Αναμένεται ενίσχυση της ευχέρειας της Πολιτείας να εφοδιαστεί με επιστημονικό προσωπικό ειδικώς εκπαιδευμένο ώστε να στελεχώσει τους τόπους φροντίδας υγείας, νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας.

 

 Εκτύπωση