Το Πανεπιστήμιο Frederick εδραιώνεται ως πλήρες μέλος του «Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου: EU-CONEXUS»

  •  Τον ερχόμενο Μάρτιο κατατίθεται η πρόταση για επέκταση της κοινοπραξίας των 9 Πανεπιστημίων «EU-CONEXUS» για άλλα 4 χρόνια
  • Ενθουσιώδης υποδοχή της καινοτόμου πρότασης του Πρύτανη «EU-CONEXUS Arts»

Ένα σημαντικό βήμα για την Κύπρο ώστε να έχει λόγο και ρόλο στην πρωτοβουλία των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων επιτεύχθηκε κατά τις εργασίες της κοινοπραξίας EU-CONEXUS, στις οποίες συμμετείχε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους ως μέλος του Ανώτατου Εκτελεστικού Συμβουλίου της κοινοπραξίας. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στη Γαλλική πόλη La Rochelle όπου ο Πρύτανης συμμετείχε στον διάλογο για το μέλλον και τη συνέχιση της κοινοπραξίας, η οποία επικεντρώνεται στην εκπαίδευση και την έρευνα για την ευφυή αειφόρο διαχείριση αστικών παράκτιων ζωνών.

Στην παρέμβασή του, ο Καθ. Δημοσθένους αναφέρθηκε στους στόχους του EU-CONEXUS και στην ευθυγράμμιση του Πανεπιστημίου Frederick μ’ αυτούς, επισημαίνοντας τη μέχρι τώρα συμβολή του στο Ανώτατο Εκτελεστικό Συμβούλιο (Governing Board), στο Ακαδημαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο Έρευνας, στο Διαχειριστικό Συμβούλιο καθώς και σε άλλες ομάδες εργασίας του EU-CONEXUS.

Κατά την παρέμβασή του, ο Πρύτανης εισηγήθηκε μια καινούρια πρωτοβουλία, η οποία έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους εταίρους και ενδυνάμωσε ακόμη περισσότερο τη θέση του Πανεπιστημίου στην κοινοπραξία του EU-CONEXUS. Όπως ο ίδιος εξήγησε: «Το EU-CONEXUS Arts: Προς ένα νέο μοντέλο Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω της Τέχνης είναι μια νέα πρωτοβουλία η οποία επιδιώκει να εμπλέξει άτομα από διαφορετικά υπόβαθρα στη δημιουργική διαδικασία, να προσεγγίσει την κοινότητα ως σύνολο και να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ δημιουργικών ανθρώπων πέρα από νοητούς και φυσικούς διαχωρισμούς. Τον συντονισμό της πρωτοβουλίας EU-CONEXUSArts θα αναλάβει ο Καθηγητής Γιάννης Τουμαζής, ο οποίος πρόσφατα προσκλήθηκε από το Γραφείο της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να συμμετάσχει ως ειδικός στην ομάδα διαμόρφωσης του Νέου Ευρωπαϊκού Μπαουχάους.». Η πρωτοβουλία EU-CONEXUS Arts ενισχύει το εύρος της έρευνας που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο για τα θέματα ευφυούς, αειφόρου διαχείρισης των αστικών παράκτιων ζωνών. Ήδη συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση η Μονάδα Διατήρησης της Φύσης, η Ερευνητική Ομάδα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, η Ερευνητική Ομάδα για την Αειφόρο Ενέργεια και το Τμήμα Ναυτιλίας και Εμπορίου του Πανεπιστημίου. «Ενισχύουμε ολοένα τη συνεργασία μας με την κοινοπραξία EU-CONEXUS σε κάθε επίπεδο, προσφέροντας την τεχνογνωσία μας σε τομείς όπως ο πολεοδομικός σχεδιασμός, η ναυτιλία και το εμπόριο, το περιβάλλον, η αειφόρος ενέργεια κ.ά. Επιπλέον, ως μέλος του Δικτύου Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (SDSN) και ιδρυτικό μέλος του κυπριακού τμήματος του Δικτύου, το Πανεπιστήμιο μας προσφέρει τις γνώσεις και τις χρήσιμες διασυνδέσεις του με ειδικούς, για την περαιτέρω ενίσχυση της προσπάθειας προς την επίτευξη των Στόχων στο πλαίσιο του EU-CONEXUS. Ακόμη, μοιραζόμαστε τις καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας μας, τόσο για τα συμβατικά και εξ αποστάσεως προγράμματα αλλά και τα προγράμματα πρακτικής άσκησης. Η ανταλλαγή γνώσης και καλών πρακτικών είναι εξαιρετικά χρήσιμη για όλα τα Πανεπιστήμια που συμμετέχουν σε αυτή την κοινοπραξία, η οποία υπήρξε ανάμεσα στα πρώτα 17 “Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια” που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»

Μετά την παρέμβαση του Πρύτανη στο La Rochelle, το Πανεπιστήμιο Frederick αξιολογείται από τους εταίρους ως ένας από τους κεντρικούς πρωταγωνιστές στην κοινοπραξία. Για αυτό το λόγο θα έχει καθοριστική συμβολή στην ετοιμασία της της νέας πρότασης που θα υποβληθεί τον ερχόμενο Μάρτιο στην Κομισιόν, για τη συνέχιση της κοινοπραξίας για τέσσερα ακόμη χρόνια. Οι εταίροι εκφράζουν τη βεβαιότητα τους για την έγκρισή της και για τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου ως πλήρες μέλος της κοινοπραξίας. «Προσβλέπουμε στην περαιτέρω συνεισφορά μας σε αυτή τη διακρατική πανεπιστημιακή συνεργασία και εργαζόμαστε για την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεών μας. Σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Κοινοπραξίας, Πρύτανη του Πανεπιστημίου LaRochelle, και την ProjectManager του EU-CONEXUS, θα έχουμε το επόμενο διάστημα διαδικτυακή συνάντηση με τη συμμετοχή όλων των συναδέλφων που συμμετέχουν στα διάφορα όργανα της κοινοπραξίας, για να καθορίσουμε τα βήματα της ενσωμάτωσης των Τμημάτων και Υπηρεσιών μας στη λειτουργία της κοινοπραξίας, έτσι ώστε η συμμετοχή και η συνεισφορά μας να είναι ακόμα πιο ουσιαστική και παραγωγική, με αμοιβαία οφέλη προς την πραγματοποίηση του οράματος του EU-CONEXUS.»

Στη διακρατική πανεπιστημιακή συνεργασία EU-CONEXUS, που επικεντρώνεται στην ευφυή αειφόρο διαχείριση της αστικής παράκτιας ζώνης, συμμετέχουν έξι πανεπιστήμια-εταίροι: το La Rochelle Université (Γαλλία), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα), το Technical University of Civil Engineering Bucharest (Ρουμανία), το Klaipeda University (Λιθουανία), το Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” (Ισπανία) και το University of Zadar (Κροατία) και τρεις συνεργαζόμενοι εταίροι: το Πανεπιστήμιο Frederick (Κύπρος), το Waterford Institute of Technology (Ιρλανδία) και το University of Rostock (Γερμανία).