Βάσει της οδηγίας 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες, καθώς και όπως καθορίζεται στους Κανονισμούς του 2012 του Νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες, προκύπτει η ανάγκη κατάρτισης και αδειοδότησης μηχανικών για τη διεξαγωγή ενεργειακών ελέγχων στις μεταφορές (Κατηγορία Γ εξαιρουμένων αεροσκαφών και πλοίων).

Σκοπός και στόχοι της εκπαίδευσης προς τους εκπαιδευόμενους είναι να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά ενεργειακής κατανάλωσης των οχημάτων, της δραστηριότητας των μεταφορών, καθώς και των ιδιωτικών ή δημόσιων υπηρεσιών μεταφορών, να εντοπίζουν και να προσδιορίζουν ποσοτικά τις οικονομικά αποτελεσματικές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στις μεταφορές και να συντάσσουν εκθέσεις αποτελεσμάτων μετά τη διενέργεια ενεργειακού ελέγχου στις μεταφορές

Διάρκεια Κατάρτισης: 32 ώρες

Διεξαγωγή   Χώρος  
Μέρες   Επιχορήγηση  
Ώρες   Κόστος πριν την επιχορήγηση  
Διάρκεια   Κόστος μετά την επιχορήγηση  
Συντονιστής Προγραμματος      

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφερόντος