Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα τα οποία επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών συστημάτων. Προϋπόθεση για την εγγραφή στο μητρώο εγκαταστατών τεχνικών συστημάτων είναι η παρακολούθηση εγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης όπως καθορίζεται από την οδηγία 2009/28/ΕΚ και τον περί προώθησης και ενθάρρυνσης της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας νόμου του 2013 και διάταγμα του 2014. Ανάλογα με τα ακαδημαϊκά προσόντα, η νομοθεσία ορίζει και την αντίστοιχη επαγγελματική πείρα για εγγραφή στο μητρώο.

Σκοπός και στόχοι της εκπαίδευσης είναι η κατάρτιση φυσικών προσώπων ως προς την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας βάσει του περί προώθησης και ενθάρρυνσης της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας νόμου του 2013. Βάσει σχετικού διατάγματος, οι εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών συστημάτων θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι στο μητρώο εγκαταστατών της υπηρεσίας ενέργειας. Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες αναμένεται, να αποκτήσουν ικανότητα εργασίας και χρήσης των απαιτούμενων εργαλείων και εξοπλισμών για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Έντυπα Συμμετοχής:

Διάρκεια Κατάρτισης: 45 Ώρες

Διεξαγωγή
 10 Δεκεμβρίου-21 Ιανουαρίου 2019 Χώρος  Πανεπιστήμιο Frederick, Λευκωσία
Μέρες   Επιχορήγηση  €540.00
Ώρες   Κόστος πριν την επιχορήγηση  €675.00 +ΦΠΑ
Διάρκεια  45 Ώρες Κόστος μετά την επιχορήγηση  €263.25 (συμπ.ΦΠΑ)
Συντονιστής Προγραμματος  Δρ Νικόλας Χριστοφίδης    

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφερόντος