Οι εξελίξεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών έδωσαν ώθηση στην τηλεπικοινωνιακή αγορά, με την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, οι οποίες διευκολύνονται από τη σύγκλιση των δικτυακών τεχνολογιών και τη σύγκληση τηλεπικοινωνιακών και πληροφορικής. Μέσα στο νέο περιβάλλον, ο Τεχνικός Τηλεπικοινωνιών καλείται να υποστηρίξει πολυπλοκότερες τεχνολογίες που απαιτούν υψηλότερη κατάρτιση, ενημέρωση και επιμόρφωση σε νέα αντικείμενα, όπως είναι και εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών, η σύνδεσή τους, η συντήρηση τους και ό έλεγχος της λειτουργίας τους μέσω εξειδικευμένων οργάνων μετρήσεων.

Μετά την παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να αποκτήσει τις πιο κάτω δεξιότητες:

  1. Να έχει γνώση των θεμάτων Ασφάλειας σε σχέση με την εγκατάσταση, σύνδεση με ένωση σύντηξης και των έλεγχο δικτύων και συσκευών οπτικών ινών
  2. Να εφαρμόζει τις προβλεπόμενες διαδικασίες εγκατάστασης καλωδίων
  3. Να φέρει εις πέρας την προετοιμασία της οπτικής ίνας για σύνδεση με ένωση σύντηξης της σε εγκεκριμένα πρότυπα.
  4. Να κατασκευάζει περιβλήματα συνδέσεων οπτικών ινών σε εγκεκριμένα πρότυπα.
  5. Να χρησιμοποιεί εγκεκριμένες μεθοδολογίες για να πραγματοποιεί μετρήσεις ελέγχου συνδέσμων οπτικών ινών.
Διεξαγωγή   Χώρος  
Μέρες   Επιχορήγηση  
Ώρες   Κόστος πριν την επιχορήγηση  
Διάρκεια   Κόστος μετά την επιχορήγηση  
Συντονιστής Προγραμματος      

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφερόντος