Ανεξάρτητα με την διάρκεια προϋπηρεσίας, κάθε εργαζόμενος στο Ναυτικό Πρακτορείο ή και στο γραφείο Forwarding συνήθως εστιάζεται στα καθημερινά του καθήκοντα, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα τις ανάγκες των συναδέλφων του, στο τμήμα του ή και στα άλλα τμήματα του γραφείου. Η σημασία της ποιότητας εξυπηρέτησης του εσωτερικού πελάτη με αυτό τον τρόπο παραγνωρίζεται, με συνέπεια να μειωθεί και η ποιότητα εξυπηρέτησης του σημαντικού εξωτερικού Πελάτη. Η μελέτη της αλληλεξάρτησης μεταξύ των τμημάτων του γραφείου και του συνολικού συστήματος ροής πληροφοριών, εγγράφων και διεκπεραίωσης έχει πολύ θετικά αποτελέσματα στην ποιότητα εξυπηρέτησης του πελάτη που η εταιρεία προσφέρει σαν μία οντότητα.

Σκοπός του προγράμματος είναι να τονίσει σημαντικά νομικά θέματα για τα οποία συχνά το προσωπικό έχει ελλιπή κατανόηση. Αυτό το κομμάτι της εκπαίδευσης ξεκαθαρίζει τους λόγους που υπάρχουν κανονισμοί στην εργασία και προσφέρει στο προσωπικό ένα θεωρητικό υπόβαθρο που είναι πολύ χρήσιμο στα καθημερινά τους καθήκοντα. Αυτό τους δίνει την ικανότητα να διαχειρίζονται τις προσδοκίες των πελατών τους και να επιτυγχάνουν συμφωνίες αμοιβαίου συμφέροντος.

Διάρκεια Κατάρτισης: 33 Ώρες

Διεξαγωγή   Χώρος  
Μέρες   Επιχορήγηση  
Ώρες   Κόστος πριν την επιχορήγηση  
Διάρκεια   Κόστος μετά την επιχορήγηση  
Συντονιστής Προγραμματος      

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφερόντος