Η εργασία του σχεδιαστή είναι πολύ σημαντική στην διαδικασία σχεδιασμού και παραγωγής νέων προϊόντων και μηχανολογικών συστημάτων. Ο σχεδιαστής – κατασκευαστής συνδυάζει το σχέδιο, με την ικανή εφαρμογή της κατάλληλης τεχνολογίας για τη δημιουργία προϊόντων. Τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο υπάρχει μεγάλη ανάγκη από κατάλληλα εκπαιδευμένους σχεδιαστές με σκοπό την επίλυση διαφόρων σχεδιαστικών  και κατασκευαστικών προβλημάτων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν αναβαθμίσουν και να διευρύνουν τις γνώσεις τους μαθαίνοντας ένα σύγχρονο και εξειδικευμένο σχεδιαστικό πρόγραμμα με σκοπό την αύξηση της ικανότητα σχεδιομελέτης και κατασκευής νέων προϊόντων.

Διάρκεια Κατάρτισης: 33 Ώρες

Διεξαγωγή   Χώρος  
Μέρες   Επιχορήγηση  
Ώρες   Κόστος πριν την επιχορήγηση  
Διάρκεια   Κόστος μετά την επιχορήγηση  
Συντονιστής Προγραμματος      

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφερόντος