Σύμφωνα με τους ‘Περί των τεχνιτών οχημάτων’ Νόμους του 2006 έως 2014, καθώς και όπως καθορίζεται από τα σχετικά διατάγματα προκύπτει η εκπαιδευτική ανάγκη για θεωρητική και πρακτική κατάρτιση και την πιστοποίηση τεχνιτών συστημάτων υγραεριοκίνησης για οχήματα.

Βασικός σκοπός και στόχοι της εκπαίδευσης προς τους εκπαιδευόμενους είναι να γνωρίζουν και να τηρούν τους κανονισμούς ασφάλειας και υγείας, τις ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα για χρήση του υγραερίου, όπως επίσης να χρησιμοποιούν τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την εγκατάσταση συστημάτων υγραεριοκίνησης σε οχήματα.  Επίσης, να εγκαθιστούν σε συμβατικά οχήματα το πλήρες σύστημα υγραεριοκίνησης και να εκτελούν έλεγχο, επιθεώρηση και συντήρηση του συστήματος υγραεριοκίνησης.

Οι υποψήφιοι για την εκπαίδευση και πιστοποίηση είναι όλα τα πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και θα μπορούν να αδειοδοτηθούν ως τεχνίτες συστημάτων υγραεριοκίνησης από την Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τα προσόντα που καθορίζονται στην σχετική νομοθεσία.

Διάρκεια Κατάρτισης: 33 Ώρες

Διεξαγωγή   Χώρος  
Μέρες   Επιχορήγηση  
Ώρες   Κόστος πριν την επιχορήγηση  
Διάρκεια   Κόστος μετά την επιχορήγηση  
Συντονιστής Προγραμματος      

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφερόντος