Σύμφωνα με τους ‘Περί των τεχνιτών οχημάτων’ Νόμους του 2006 έως 2014, καθώς και όπως καθορίζεται από τα σχετικά διατάγματα προκύπτει η εκπαιδευτική ανάγκη για ειδική θεωρητική και πρακτική κατάρτιση και την πιστοποίηση τεχνιτών συστήματος συγκεκριμένου τύπου για υγραεριοκίνηση οχημάτων.

Βασικός σκοπός και στόχοι της ειδικής εκπαίδευσης προς τους εκπαιδευόμενους είναι να γνωρίζουν και να τηρούν τους κανονισμούς ασφάλειας και υγείας και να χρησιμοποιούν τα απαιτούμενα εργαλεία και εξοπλισμό για την εγκατάσταση συγκεκριμένου τύπου συστήματος υγραεριοκίνησης σε οχήματα. Επίσης εξοικειωθούν με το συγκεκριμένο σύστημα υγραεριοκίνησης και με τα παρελκόμενα εξαρτήματά του, να προβούν σε εγκατάσταση και έλεγχο του συγκεκριμένου συστήματος υγραεριοκίνησης αέριου ψεκασμού σε βενζινοκίνητο όχημα και να ελέγχουν και να επιθεωρούν το σύστημα και όλα τα εξαρτήματα μετά το πέρας της εγκατάστασης.

Οι υποψήφιοι για την εκπαίδευση και πιστοποίηση είναι όλα τα πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και θα μπορούν να αδειοδοτηθούν ως τεχνίτες συστημάτων υγραεριοκίνησης από την Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τα προσόντα που καθορίζονται στην σχετική νομοθεσία.

Διάρκεια Κατάρτισης: 33 Ώρες

Διεξαγωγή   Χώρος  
Μέρες   Επιχορήγηση  
Ώρες   Κόστος πριν την επιχορήγηση  
Διάρκεια   Κόστος μετά την επιχορήγηση  
Συντονιστής Προγραμματος      

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφερόντος