Οι Ηλεκτρονικοί  Υπολογιστές έχουν διεισδύσει σε όλα τα φάσματα της καθημερινότητας. Ο χειρισμός  των ηλεκτρονικών υπολογιστών και η χρήση του διαδικτύου είναι απαραίτητα εργαλεία στο χώρο εργασίας, στην κοινωνική ζωή, στις οικονομικές συναλλαγές και την ψυχαγωγία.  Ένα μεγάλο εύρος συσκευών ενώνεται στο διαδίκτυο προσφέροντας τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών  όπως προσωπικά νέα, ειδήσεις, λειτουργείες τεχνολογιών, διαφημίσεις , κτλ. Ταυτόχρονα πολλές υπηρεσίες τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου δημιουργώντας την ανάγκη εξοικείωσης με βασικές  τεχνολογίες Υπολογιστών και εκμάθησης βασικών προγραμμάτων όπως Microsoft Word , Εxcel, κτλ.

Τεχνολογίες όπως οι  επεξεργαστές κειμένου, τα υπολογιστικά φύλλα, οι προσομοιώσεις, τα πολυμέσα και το Διαδίκτυο έχουν γίνει εξαιρετικά απαραίτητα σε πολλές περιοχές εργασίας. Η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των πιο πάνω τεχνολογικών εφαρμογών δίνει προβάδισμα στο χώρο εργασίας. Ο τεχνολογικός γραμματισμός θεωρείται επιθυμητό προσόν για όλες τις ειδικότητες. Η κατάρτιση αυτή έχει ως στόχο την απόκτηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και στο χώρο εργασίας. Συγκεκριμένα, έχει σκοπό να αναπτύξει γνώσεις και δεξιότητες χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών, των εργαλείων επικοινωνίας και διαδικτυακών υπηρεσιών για την προσπέλαση, διαχείριση, ενσωμάτωση, αξιολόγηση, δημιουργία, και επικοινωνία πληροφοριών, με στόχο την επίλυση προβλημάτων και τελικά τη συμμετοχή τους στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης.

Διάρκεια Κατάρτισης: 60 Ώρες

Διεξαγωγή   Χώρος  
Μέρες   Επιχορήγηση  
Ώρες   Κόστος πριν την επιχορήγηση  
Διάρκεια   Κόστος μετά την επιχορήγηση  
Συντονιστής Προγραμματος      

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφερόντος