Η Κύπρος βρίσκεται σε μια από τις πλέον σεισμογενείς περιοχές, λόγω γειτνίασης με τα όρια της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής λιθοσφαιρικής πλάκας. Τα όρια αυτά βρίσκονται στο θαλάσσιο χώρο νότια και δυτικά της Κύπρου ενώ λόγω της κίνησης των λιθοσφαιρικών πλακών έχουν δημιουργηθεί αρκετά ενεργά τεκτονικά ρήγματα στο χερσαίο χώρο της Κύπρου. Από την ενεργοποίηση αυτών των ρηγμάτων παράγονται σεισμοί οι οποίοι ενίοτε είναι καταστροφικοί, με πολλές υλικές ζημιές, απώλειες περιουσιών και ανθρώπινα θύματα. Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, μόνο τα τελευταία 120 χρόνια έχουν καταγραφεί 8 σεισμοί μεγάλου μεγέθους εκ των οποίων οι πιο πολλοί είχαν προξενήσει τεράστιες υλικές ζημιές (1906, 1927, 1941, 1953, 1995, 1996, 1999) ενώ κάποιοι από αυτούς είχαν και ανθρώπινα θύματα (1927, 1941, 1953, 1995).

Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαίος ο Αντισεισμικός Σχεδιασμός των κτιρίων γι’ αυτό και επιβάλλεται όπως το σύνολο των Πολιτικών Μηχανικών της Κύπρου έχει σαφή γνώση και ικανότητα εφαρμογής των Ευρωκωδίκων για τον Αντισεισμικό Σχεδιασμό Νέων Κτιρίων. Ειδικότερα δε, για τις κατασκευές από Ο/Σ οι οποίες αποτελούν και τη συντριπτική πλειονότητα των νέων κατασκευών στην Κύπρο η πιο πάνω αναγκαιότητα προκύπτει ακόμα πιο επιτακτική.     

Διάρκεια Κατάρτισης: 14 Ώρες

Διεξαγωγή   Χώρος  
Μέρες   Επιχορήγηση  
Ώρες   Κόστος πριν την επιχορήγηση  
Διάρκεια   Κόστος μετά την επιχορήγηση  
Συντονιστής Προγραμματος      

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφερόντος