Στην Κύπρο υφίστανται σήμερα χιλιάδες κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία. Τα κτίρια αυτά, κατά κανόνα, έχουν κατασκευαστεί  πριν από το 1960 και μάλιστα χωρίς οποιεσδήποτε πρόνοιες περί στατικών μελετών ή αντισεισμικού σχεδιασμού. Βρίσκονται στα ιστορικά κέντρα των πόλεων και στους πυρήνες αγροτικών οικισμών. Συνήθως αυτά που είναι στις πόλεις επιδέχονται σειρά επεμβάσεων κυρίως λόγω αλλαγής χρήσης (από κατοικίες συνήθως μετατρέπονται σε γραφεία, καταστήματα εστιατόρια κ.λ.π.). Αντιθέτως, αυτά που είναι σε οικισμούς εξακολουθούν κατά κανόνα να διατηρούν την αρχική τους χρήση (κατοικία) αλλά επιδέχονται επεμβάσεις διαφόρων τύπων κυρίως για λόγους αποκατάστασης λόγω εκδήλωσης βλαβών από διάφορα αίτια (καθιζήσεις, σεισμός, φυσικές φθορές κ.λ.π.). Επίσης, επεμβάσεις σ’ αυτά τα κτίρια γίνονται και για λόγους επανάχρησης, διατήρησης ή ενσωμάτωσης σε αυτά νέων προσθηκών για κάλυψη σύγχρονων αναγκών.

Διάρκεια Κατάρτισης: 14 Ώρες

Διεξαγωγή   Χώρος  
Μέρες   Επιχορήγηση  
Ώρες   Κόστος πριν την επιχορήγηση  
Διάρκεια   Κόστος μετά την επιχορήγηση  
Συντονιστής Προγραμματος      

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφερόντος