Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες 2002/91 και 2010/31 (αναθεώρηση) αλλά και τη συναφή κυπριακή νομοθεσία, η ενεργειακή πιστοποίηση των κτηρίων έχει καθιερωθεί ως ελάχιστη απαίτηση για την αδειόδοτηση νέων κτηρίων, αλλά και στις περιπτώσεις εκείνες όπου ένα κτήριο ανακαινίζεται σε σημαντικό βαθμό. Η υποχρέωση αυτή εφαρμόζεται ήδη στην Κύπρο από τον Ιανουάριο του 2010, ενώ οι ανάγκες και οι προκλήσεις εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου καθίστανται ακόμη πιο έντονες στην λογική της επίτευξης του στόχου των κτηρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, στόχος ο οποίος θα πρέπει να επιτευχθεί σύμφωνα με το κυπριακό και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο μέχρι το 2020.

Διάρκεια Κατάρτισης: 20 Ώρες

Διεξαγωγή   Χώρος  
Μέρες   Επιχορήγηση  
Ώρες   Κόστος πριν την επιχορήγηση  
Διάρκεια   Κόστος μετά την επιχορήγηση  
Συντονιστής Προγραμματος      

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφερόντος