Η 17η έκδοση των κανονισμών για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα αντικαταστήσει με τροποποίηση της νομοθεσίας την παλαιότερη16η έκδοση. Όλοι οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι, είτε είναι μελετητές είτε είναι εργολήπτες, οφείλουν να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία, τις απαιτήσεις των νέων κανονισμών και να εφαρμόζουν το νέο πρότυπο. Για πρώτη φορά το αγγλικό πρότυπο συνάδει με τα αντίστοιχα διεθνές (IEC) και ευρωπαϊκά (CENELEC) πρότυπα με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στην ορολογία, στο περιεχόμενο και σε τεχνικά θέματα.

Διάρκεια Κατάρτισης: 40 Ώρες

Διεξαγωγή   Χώρος  
Μέρες   Επιχορήγηση  
Ώρες   Κόστος πριν την επιχορήγηση  
Διάρκεια   Κόστος μετά την επιχορήγηση  
Συντονιστής Προγραμματος      

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφερόντος