Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick ανακοινώνει την έναρξη νέου κύκλου μαθημάτων για "Εκπαίδευση για Αδειοδότηση Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγοριών Α & Β", με επιχορήγηση 80% από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ).

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:   10/12/2022 - 11/02/2023

Κόστος Προγράμματος:
Κόστος Συμμετοχής: €1400 + ΦΠΑ
Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ: €1120
Τελικό Κόστος Διακαιούχου: €280 + ΦΠΑ (€266)Εκδήλωση Ενδιαφέροντος