Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Η Δύναμη της Επικοινωνίας στην Επιχειρησιακή Δραστηριότητα", επιχορηγημένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:   16/11/2021 - 17/11/2021

Κόστος Προγράμματος:
Κόστος Συμμετοχής: €190 + ΦΠΑ
Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ: €96
Τελικό Κόστος Διακαιούχου: €94 + ΦΠΑ (€36,10)


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος