ο Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Επαγγελματική Χρήση του Εργαλείου MS Excel για Στελέχη Επιχειρήσεων", επιχορηγημένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:   13/12/2021 & 23/12/2021

Κόστος Προγράμματος:
Κόστος Συμμετοχής: €390 + ΦΠΑ
Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ: €288
Τελικό Κόστος Διακαιούχου: €102 + ΦΠΑ (€74,10)

Περισσότερες πληροφορίες

 
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος