Διαδικασία Αίτησης

Πότε πρέπει να κάνω αίτηση

Το Πανεπιστήμιο Frederick μπορεί να δεχθεί φοιτητές το Χειμερινό και το Εαρινό εξάμηνο. Τα μαθήματα ξεκινούν την τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη και την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου αντίστοιχα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση για οποιοδήποτε από τα δύο εξάμηνα. Φοιτητές για τους οποίους απαιτείται βίζα, η διαδικασία αίτησης πρέπει να γίνει τουλάχιστον 8 εβδομάδες πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση εγγραφής είναι καλά να γίνεται το γρηγορότερο δυνατό για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πλήρωσης των θέσεων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Η διαδικασία αίτησης σε περιπτώσεις που δεν απαιτείται βίζα ολοκληρώνεται σε περίπου μία εβδομάδα από την ημέρα κατάθεσης της. Οι φοιτητές αναμένεται να βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο μία εβδομάδα πριν από την έναρξη των μαθημάτων για το εξάμηνο στο οποίο εγγράφονται.

Προσωπική Συνέντευξη

Για εισδοχή σε διάφορα προγράμματα απαιτείται σε ορισμένες περιπτώσεις προσωπική συνέντευξη πριν την απόφαση εισδοχής του φοιτητή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια εισδοχής για το συγκεκριμένο πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Γραφείο Εγγραφών.

Διαδικασία αίτησης για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αίτησης για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να κατατεθούν τα ακόλουθα στοιχειά:

  1. Πλήρως συμπληρωμένη Φόρμα Αίτησης Εγγραφής
  2. Τέλος αίτησης εγγραφής (25 ευρώ)
  3. Πιστοποιημένα αντίγραφα ακαδημαϊκών προσόντων (απολυτήριο λυκείου, πτυχία, …)
  4. Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται)
  5. Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου. Το διαβατήριο πρέπει ισχύει για τουλάχιστον ένα χρόνο από την ημέρα άφιξης στην Κύπρο.

Σε περίπτωση που η απόφαση στην αίτηση εγγραφής είναι θετική οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο αφού πληρωθούν τα σχετικά τέλη και μέρος των διδάκτρων.

Με την άφιξη τους στην Κύπρο οι φοιτητές πρέπει να αιτηθούν στο Τμήμα Μετανάστευσης την έκδοση προσωρινή άδεια παραμονής. Λεπτομέρειες για την διαδικασία μπορείτε να βρείτε στο Γραφείο Εγγραφών.

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο