Προγράμματα Σπουδών

Το Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρει ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών που στόχο έχουν να δημιουργήσουν απόφοιτους με βαθιά γνώση καθώς και δεξιότητες στο συγκεκριμένο πεδίο ενδιαφέροντος τους. Τα προγράμματα είναι σχεδιασμένα ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας και προσφέρουν στους απόφοιτους συγκριτικά πλεονεκτήματα στην αγορά εργασίας.

Όλα τα προγράμματα σπουδών ακολουθούν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Στο Πανεπιστήμιο παρέχονται τέσσερα είδη προγραμμάτων όπως φαίνεται στο πιο κάτω πίνακα.

Τύπος Προγράμματος Διάρκεια (πλήρης φοίτηση) ECTS Επίπεδο Τίτλος Πτυχίου
Πτυχίο 4 έτη 240 Πτυχιακό Bachelor (B.Sc., B.A., B.Ed.)
Δίπλωμα 5 έτη 300 Πτυχιακό Δίπλωμα
Master 3 εξάμηνα 90 Μεταπτυχιακό Master (M.Sc., M.A.)
Διδακτορικό 4 έτη (χωρίς μεταπτυχιακό) 240 Μεταπτυχιακό Doctor of Philosophy (Ph.D.)

 

 

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο