Ανταλλαγή Φοιτητών

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα για να επιλέξει κάποιος τις σπουδές στην Κύπρο. Ταυτόχρονα, η εμπειρία του να ζήσει και να σπουδάσει κάποιος στο εξωτερικό για συγκεκριμένη περίοδο έχει να προσφέρει πολλά. Το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει στους φοιτητές του την ευκαιρία να σπουδάσουν ή να εργαστούν στο εξωτερικό μέσω χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για διάρκειας τριών μηνών μέχρι ένα έτος στα οποία συμμετέχει.

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής IAESTE Κύπρου. Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μία από τις οργανώσεις-μέλη της IAESTE, οι οποίες βρίσκονται σε περισσότερες από 80 χώρες σε όλο τον κόσμο. Όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Frederick που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς, κατά την περίοδο της πρακτικής άσκησης, τουλάχιστον δύο χρόνια πλήρους φοίτησης, μπορούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα IAESTE.

Το Πανεπιστήμιο Frederick στηρίζει και ενθαρρύνει όλες τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο υφιστάμενων διεθνών δικτύων συνεργασίας, ενώ επικροτεί διαρκώς και νέες πρωτοβουλίες . Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα προσφέρει στα μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου Frederick την ευκαιρία να βιώσουν τα οφέλη που απορρέουν από ένα διάστημα διαμονής στο εξωτερικό.

“Το πιο δύσκολο μέρος του προγράμματος Erasmus είναι η επιστροφή όπου αφήνεις πίσω τις νέες φιλίες που δημιούργησες. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που επισκέφτηκα 20 Ευρωπαϊκές πόλεις σε έξι μήνες! Δεν θα μπορούσα να είχα αυτή την ανεκτίμητη εμπειρία αν δεν επέλεγα το πρόγραμμα Erasmus.” Γεωργία Παναγή - Βέλγιο

 

Γραφείο Κινητικότητας - Πρόγραμμα Erasmus +

Το Πανεπιστήμιο Frederick, έλαβε επιτυχώς το νέο Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus για την τριτοβάθμια εκπαίδευση για την περίοδο 2014-2020, εγκαινιάζοντας έτσι την εφαρμογή του Προγράμματος Erasmus +, το οποίο αντικατέστησε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και άλλα διεθνή προγράμματα.

Το Πρόγραμμα Erasmus + συνεχίζει να υποστηρίζει ενέργειες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλους τους τομείς της διά βίου μάθησης, καθώς και δραστηριότητες της νεολαίας και του αθλητισμού , διευκολύνοντας την κινητικότητα των φοιτητών και του προσωπικού.

Όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Frederick που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον το 1ο έτος σπουδών τους, καθώς και οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές, μπορούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Erasmus + :

  1. για να σπουδάσουν στο εξωτερικό σε ένα από τα συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα για ένα εξάμηνο ή για ένα έτος, ή/και
  2. για να καταρτιστούν επαγγελματικά στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα 2 έως 12 μηνών.

Οι πρόσφατοι απόφοιτοι δικαιούνται να λάβουν επαγγελματική κατάρτιση στο εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση ότι θα δηλώσουν το ενδιαφέρον τους κατά το τελευταίο έτος των σπουδών τους και ότι η επαγγελματική κατάρτιση θα λάβει χώρα εντός ενός έτους από την αποφοίτησή τους.

 

 

 

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο