Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Στόχος του Πανεπιστήμιου Frederick εκτός από τη διασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης, είναι να προσφέρει στους φοιτητές αλλά και τους αποφοίτους του ευκαιρίες κατάρτισης και εργοδότησης, τόσο στην εγχώρια αγορά εργασίας, όσο και στο διεθνές επαγγελματικό περιβάλλον, επενδύοντας σε εξειδικευμένα προγράμματα/σχέδια νεανικής απασχολησιμότητας, στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Γραφείο Διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο του Πανεπιστημίου Frederick συστάθηκε το 2012, στο πλαίσιο του Έργου “Ανάπτυξη και Λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το Γραφείο Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο (ΓΔμΕΚ) έχει ως στόχο την προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Frederick και τις επιχειρήσεις σε θέματα όπως η μεταφορά τεχνογνωσίας, η ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας, η συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα και γενικά η προώθηση της καινοτομίας στο επιχειρησιακό και ακαδημαϊκό περιβάλλον του τόπου μας. Το Γραφείο Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο (ΓΔμΕΚ) του Πανεπιστημίου Frederick έχει επιπλέον στόχο την προώθηση τοποθέτησης φοιτητών σε επιχειρήσεις.

Γραφείο Σταδιοδρομίας

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Frederick, εκτός από την επαγγελματική συμβουλευτική σχετικά με πρακτικά θέματα αναζήτησης εργασίας, όπως για παράδειγμα η ετοιμασία ενός δυνατού βιογραφικού σημειώματος, οι τεχνικές για μια επιτυχημένη συνέντευξη, η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων κλπ, πληροφορεί φοιτητές και αποφοίτους για διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης, μερικής και πλήρους απασχόλησης, καθώς και για υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές, στην Κύπρο και στο εξωτερικό, τόσο μέσω εξατομικευμένων συναντήσεων όσο και μέσω σχετικών ημερίδων, σεμιναρίων και εργαστηρίων που διοργανώνει δωρεάν ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Frederick διατηρεί επιπλέον βάση δεδομένων με βιογραφικά σημειώματα φοιτητών και αποφοίτων, καθώς και διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην Κύπρο και στο εξωτερικό, συμβάλλοντας στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ταύτιση εργοδοτούμενου και εργοδότη και παρέχοντας ένα ελκυστικό πακέτο υπηρεσιών και κινήτρων προς τους αποφοίτους και προς τους εργοδότες.

 

1o Έτος

2o Έτος

3o Έτος

4o Έτος

ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Ευκαιρίες εκπαίδευσης  και κατάρτισης – Leonadro IASTE

“Το Leonardo Da Vinci μου έδωσε την υπέροχη ευκαιρία να εργαστώ στην Ολλανδία σε ερευνητικό πρόγραμμα κατασκευής σύνθετων υλικών για την αεροναυπηγική και κατασκευαστική βιομηχανία. Είδα στην πράξη την παράλληλη συνεργασία μηχανικών όλων των ειδικοτήτων και μου κίνησε πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Με το πέρας των έξι (6) εβδομάδων μου έγινε πρόταση για μόνιμη εργοδότηση από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Δέχτηκα αμέσως, ενώ παράλληλα έκανα αίτηση για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Αεροναυπηγικής στο Πανεπιστήμιο του Delft (TU DELFT), όπου έγινα δεκτός. Μπορώ να πω με σιγουριά ότι αυτή η εμπειρία μου χάραξε ένα νέο επαγγελματικό δρόμο.” Νικόλας Ιωάννου

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο