Προφίλ Προγράμματος Σπουδών

Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Επίπεδο Τίτλου Προπτυχιακό
Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τύπος Φοίτησης Πλήρης ή Μερική
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική


ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών «Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και εφαρμοσμένης γνώσης για την κατάρτιση Αθλητικών Επιστημόνων και Παιδαγωγών στη Φυσική Αγωγή, στον Αθλητισμό, στην Αναψυχή και την Υγεία. Οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν εκπαιδευτικά εφόδια που θα τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα παροχής υπηρεσιών άσκησης και αθλητισμού. Το Πρόγραμμα Σπουδών, εκτός από την επικαιροποίηση και εξέλιξη των γνώσεων στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, παρέχει επίσης καινοτόμα στοιχεία για την παραγωγή νέων γνώσεων και την εφαρμογή τους σε πεδία, όπως αυτά της προπονητικής, της αποκατάστασης, του τουρισμού, της αναψυχής και της υγείας.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (Δ.Ι.Π.Α.Ε.). Το Πρόγραμμα Σπουδών πληροί όλα τα κριτήρια για εγγραφή των αποφοίτων του στο Μητρώο Γυμναστών του Κ.Ο.Α.

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

Μέσω του Προγράμματος Σπουδών οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτούν:

  • Την απαραίτητη εκπαίδευση που θα τους καταστήσει ικανούς να διδάξουν αποτελεσματικά το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο σχολείο.
  • Γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να εκπονήσουν προγράμματα προπόνησης στον αγωνιστικό αθλητισμό με βάση τον περιοδισμό της προπόνησης και τη διεπιστημονική στήριξη της αγωνιστικής προετοιμασίας.
  • Τις απαραίτητες εμπειρίες ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον αγωνιστικό αθλητισμό, στον αθλητισμό αναψυχής καθώς και στον χώρο της υγείας.
  • Ένα ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό υπόβαθρο αλλά και πρακτικές δεξιότητες ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν εξειδικευμένα προγράμματα άσκησης που συμπυκνώνουν τις νέες γνώσεις που έχουν παραχθεί και τις καινούριες κατευθύνσεις που έχουν δημιουργηθεί για διάφορες κατηγορίες πληθυσμού με στόχο την υγεία και την ευεξία.
  • Ικανότητες και δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να σχεδιάζουν και να οργανώνουν υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής με στόχο την ανάπτυξη και την προώθηση του αθλητικού τουρισμού.
  • Τις απαραίτητες γνώσεις των τεχνικών, των δεξιοτήτων και των μεθοδολογιών για τη διδασκαλία των αθλημάτων στις διάφορες ηλικίες με τεκμηριωμένες γνώσεις από τις αθλητικές επιστήμες.
  • Εφόδια και τα απαραίτητα προσόντα που θα τους καταστήσουν ικανούς να διεξάγουν υψηλού επιπέδου έρευνα στα πεδία της Φυσικής Αγωγής, του Αθλητισμού και της Υγείας.

 

ΠΕΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Σπουδών «Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού» έχουν την ευκαιρία να εργοδοτηθούν ως αθλητικοί επιστήμονες, εκπαιδευτικοί και προπονητές τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα έχουν την ευκαιρία να εργοδοτηθούν σε ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε αθλητικούς οργανισμούς/επιχειρήσεις, σε γυμναστήρια, κέντρα αποκατάστασης, ιδιωτικούς συλλόγους, ακαδημίες, ομάδες, προγράμματα μαζικού αθλητισμού, ενώ στον δημόσιο υπάρχουν δυνατότητες εργοδότησης στη Μέση Εκπαίδευση. Επίσης, οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να εργοδοτηθούν ως διοικητικοί υπάλληλοι σε αθλητικούς φορείς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού, δημόσιου και ημικρατικού φορέα.

 

 

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο