Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Συνήθη (De Minimis)

Συμμετοχή εργοδοτουμένων επιχειρήσεων/οργανισμών και ανέργων σε προγράμματα κατάρτισης που οργανώνονται από πιστοποιημένα από την ΑνΑΔ Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) σύμφωνα με προϋποθέσεις και κριτήρια που καθορίζει η ΑνΑΔ.

 

Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο

Σχεδίαση, οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης από τις επιχειρήσεις/οργανισμούς για ικανοποίηση αναγκών κατάρτισης των εργοδοτουμένων τους.