ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021

Ανάλυση Δεδομένων - Επιχορηγήμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης
Δεξιότητες Διαχείρισης και Ανάπτυξης Εθελοντικών Οργανώσεων
Εκπαίδευση Κοινωνικών Επιστημόνων σε Θέματα Πολυπολιτισμικότητας
Εκπαίδευση και Αδειοδότηση Ενεργειακών Ελεγκτών στον Τομέα των Μεταφορών Κατ.Γ.
Προγραμμα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών
Σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων – Προστασία των Δικαιωμάτων των Οικονομικών Φορέων
Ανάπτυξη Δεξιοτήτων προς Σύσταση Κοινωνικών Επιχειρήσεων – Βάσει Νομοθεσίας


ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020

Πράσινη ευαισθητoποίηση και ενημέρωση ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο- Eπικοινωνιακές τεχνικές και δεξιότητες
Πρόγραμμα Κατάρτισης για Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Πρόγραμμα Κατάρτισης «Δεξιότητες Άριστης Εξυπηρέτησης για Διευθυντικά Στελέχη»
«Ψηφιακή Φωτογραφία : Ανάπτυξη και Βελτίωση των Βασικών Τεχνικών Δεξιοτήτων»
Πρόγραμμα Κατάρτισης: «Αξιολόγηση και Διαχείριση Απόδοσης Ανθρώπινου Δυναμικού»
Πρόγραμμα Κατάρτισης για «Πιστοποίηση Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας Φωτοβολταϊκών Συστημάτων»
«Continuous Professional and Career Development for Financial Industry Employees»

 

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018

ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MODECSOFT ELECTRICAL OM
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΚΑΤ Γ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤ/ΤΑΤΕΣ ΣΥΓΚΟΛ/ΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (2D/3D ) ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΣΤΡΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΙΡΟΥ
ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 17ΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ BS 7671:2008 – 3Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ