Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς «Για ένα καινοτόμο σχολείο»

Σεμινάρια 2017: «Διδάσκουμε δημιουργικά, απελευθερώνουμε τη γνώση!»

  1. Ανακοίνωση
  2. Αναλυτικές περιγραφές σεμιναρίων
  3. Δήλωση συμμετοχής