ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 19- DL TIMETABLE-FALL 19

Ιανουάριος 2020/January 2020

Friday

Saturday

Saturday

Sunday

Sunday

17/01/2020

18/01/2020

18/01/2020

19/01/2020

19/01/2020

17:00-21:00

10:00-13:00

14:30-17:30

10:00-13:00

14:30-17:30

DGMBA512-1

DGMBA513-1

DGMBA518-1

DGMBA517-1

DGMBA516-1

DGMBA515-1

DGMBA540-2

DGMBA547-1

DGMBA546-1

DGMBA553-1

DLABSM356-1

DGMBA545-1

DGMBA554-1

DGMBA552-1

DLABSE253-1

DLEDA051-1

DGMBA548-1

DLABSO253-1

DLABSE151-1

DLADE103-1

DLEDA201-1

DLABSA151-1

DLADE102-1

DLADE203-1

DLAMAT151-1

DLEDA104-1

DLADE101-1

DLADE202-1

DLEDA053-1

DLEDA101-1

DLEDU614-1

DLEDA102-1

DLADE205-1

DLEDA204-1

DLEDU603-1

DLICES504-1

DLEDU602-1

DLEDA052-1

DLEDU606-1

DLEDU613-1

DLITSM515-1

DLEDU615-1

DLEDA103-1

DLICES507-1

DLEDU616-1

DLMCHC101-1

DLICES510-1

DLEDA202-1

DLITSM519-1

DLICES506-1

DLMHM521-1

DLITSM501-1

DLEDU607-1

DLMCHC112-1

DLITSM502-1

DLMHM525-1

DLMHM522-1

DLEDU610-1

DLMHM524-1

DLITSM506-1

DLSPE504-1

DLMHM526-1

DLITSM507-1

DLSPE501-1

DLMCHC106-1

DLSPE506-1

DLSPE502-1

DLMCHC103-1

DLSPE503-1

DLMHM523-1

 

DLSPE507-1

DLMHM507-1

 

DLMHM527-1

 

 

DLMHM528-1

 

DLMLSB502-1

 

 

DLMLSB503-1

 

DLSPE508-1

 

 

DLSPE505-1

 

DLSPE509-1

 

 

DLSPE510-1

 

 

Οι τελικές εξετάσεις για το χειμερινό εξάμηνο 2019 (Ιανουάριος 2020), για τους φοιτητές των εξ αποστάσεως Προγραμμάτων, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17/01, το Σάββατο 18/01 και την Κυριακή 19/01. Κατά τη διάρκεια των ημερών Σάββατο και Κυριακή θα διεξαχθούν δύο εξεταστικές περίοδοι, μια πρωινή (10:00-13:00) και μια απογευματινή (14:30-17:30) ενώ την Παρασκευή 17/01 θα διεξαχθεί μία απογευματινή εξεταστική περίοδος (17:00-21:00).

Οι τελικές εξετάσεις του Χειμερινού Εξαμήνου 2019 θα πραγματοποιηθούν σε εξεταστικά κέντρα στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στην Κύπρο και σε πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα, τα οποία θα ανακοινωθούν σε κατοπινό στάδιο.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

*Σημειώνεται ότι το εξεταστικό κέντρο ενδέχεται να αλλάξει σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός φοιτητών που απαιτείται ανά εξεταστικό κέντρο.

Η επιλογή του νομού όπου θα εξεταστείτε θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας φοίτησης extranet(http://extranet.frederick.ac.cy/) σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα.

Για απορίες και διευκρινήσεις παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τους πιο κάτω Λειτουργούς της Μονάδας εξ αποστάσεως μάθησης:

  • Βάσω Τεμπριώτου, τηλ: + 357 22394440, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Ραφαέλλα Δαφνίδου, τηλ: + 357 22394440, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καλή επιτυχία!

FINAL EXAMS FALL 2018 TIMETABLE - DISTANCE LEARNING PROGRAMS

The Fall 2019 Final Exams for all Distance Learning Programs will take place during the following days:

Friday January 17, Saturday January 18 & Sunday January 19, 2020

Through the weekend (Saturday-Sunday) will consist of two examination sessions, one in the morning (10:00-13:00) and one in the afternoon (14:30-17:30) while on Friday the exam session will take place in the afternoon (17:00-21:00).

More information of how to declare your exam centre through extranet will be announced shortly.

For further information or/and clarifications please contact the DLU at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or/and This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.or contact us by phone +357 22394440.

Good Luck!!

 

Διαδικασίες και Κανονισμοί εξετάσεων / Examination Rules and Regulations