Έναρξη πιλοτικής φάσης του προγράμματος Save Our Food με προσφορά φαγητού σε κατοίκους του Δήμου Αγλαντζιάς

Ένα πρόγραμμα για τη μείωση σπατάλης φαγητού με συντονιστή το Frederick Research Center

Το καινοτόμο πρόγραμμα “Save Our Food”, που στόχο έχει τη «διάσωση» φαγητού από διάφορους χώρους εστίασης και την προσφορά του σε ανθρώπους οι οποίοι το έχουν ανάγκη, ξεκίνησε από χθες την πιλοτική του εφαρμογή.

Το πρόγραμμα συντονίζει ο Δρ. Σταύρος Κ. Πάρλαλης μέσω του Frederick Research Center σε συνεργασία με τον Δήμο Αγλαντζιάς, τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, το Σώμα Εθελοντών Λευκωσίας και την οργάνωση «Μπορούμε».

Στο πλαίσιο του έργου έχει ήδη δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα από το Εργαστήριο Κινητών Συσκευών (MDL) του Πανεπιστημίου Frederick, στην οποία εγγράφονται τόσο οι δωρητές τροφίμων όσο και μη προνομιούχα άτομα που επιθυμούν να λαμβάνουν φαγητό. Επιπλέον, έχει αναπτυχθεί μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, η οποία θα επιτρέπει τη σύνδεση μεταξύ δωρητών φαγητού και ωφελούμενων και θα συμβάλει στον περιορισμό της σπατάλης του βρώσιμου φαγητού.

Χθες, Δευτέρα 13 Απριλίου, εγκαινιάστηκε η έναρξη του πιλοτικού μέρους του έργου, με τη «διάσωση» και παροχή φαγητού σε κατοίκους του Δήμου Αγλαντζιάς.

Το “Save Our Food” έχει πολλαπλά οφέλη. Ο μεν δωρητής τροφίμων έχει την ικανοποίηση της προσφοράς, ενώ ο λήπτης την ικανοποίηση των βασικών του αναγκών. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα έχει και περιβαλλοντική διάσταση, αφού στοχεύει στον περιορισμό του βρώσιμου φαγητού που καταλήγει στα σκουπίδια. Στόχος του προγράμματος είναι να καθιερωθεί η «διάσωση φαγητού» ως θεσμός στην Κύπρο. 

 

Launch of the pilot phase of the Save Our Food program with food donations to Municipality of Aglantzia residents

The innovative program "Save Our Food", which aims to "rescue" food from various restaurants and offer it to people in need, launched its pilot phase yesterday.

The program is coordinated by Dr. Stavros K. Parlalis through Frederick Research Center in collaboration with the Municipality of Aglantzia, the Youth Board of Cyprus, the Nicosia Volunteer Center and the organization "Boroume".

As part of the project, an online platform has been set up by Frederick University's Mobile Devices Laboratory (MDL), which enrols both food donors and underprivileged people who wish to receive food. In addition, a mobile app has been developed that will allow the connection between food donors and beneficiaries and will help reduce the waste of edible food.

Yesterday, Monday, April 13, marked the launch of the pilot phase of the project, with the "rescue" and provision of food to Municipality of Aglantzia residents.

"Save Our Food" has multiple benefits. The food donor finds satisfaction and fulfilment in making a donation, while the recipient satisfies his basic needs. In addition, the program has an environmental dimension, as it aims to reduce the amount of edible food that ends up in the trash. The aim of the program is to establish "food rescue" as an institution in Cyprus.