Το Πανεπιστήμιο Frederick μέλος του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

Το Πανεπιστήμιο Frederick είχε πρόσφατα την τιμή να ενταχθεί στο Δίκτυο Λύσεων των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Sustainable Development Solutions Network- SDSN). Το Δίκτυο προωθεί πρακτικές λύσεις στις σύγχρονες προκλήσεις μέσω της επίτευξης 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) που υιοθετήθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη σε μια παγκόσμια, ιστορική συμφωνία που θα επηρεάσει τη ζωή εκατομμύριων ανθρώπων. Η εφαρμογή των Στόχων αναμένεται να οδηγήσει στην εξάλειψη της φτώχειας, της πείνας, της ανισότητας και της αδικίας και στην προστασία του πλανήτη μας, μεταμορφώνοντας τον κόσμο μας μέσα στα επόμενα 15 χρόνια.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Δικτύου των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, κ. Guidi Schmidt-Traub, δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά, η Εκτελεστική Επιτροπή του Δικτύου Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (SDSN) καλωσορίζει το Πανεπιστήμιο Frederick στο Δίκτυο. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στους τομείς της έρευνας, σε πρωτοβουλίες λύσης προβλημάτων και σε επίπεδο πολιτικής για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης».

Ως μέλος του Δικτύου, το Πανεπιστήμιο Frederick θα συμβάλει περαιτέρω στην εξεύρεση λύσεων στις παγκόσμιες προκλήσεις. Η Κοινωνική Ευθύνη και Προσφορά αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις αξίες του Πανεπιστημίου Frederick και αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητάς του και της καθημερινής του λειτουργίας. Η δέσμευση του Πανεπιστημίου στον τομέα αυτό ήδη αντικατοπτρίζεται στο στρατηγικό του σχέδιο, το οποίο αναπτύσσεται και υλοποιείται συστηματικά από την ίδρυσή του, με γνώμονα την επίτευξη ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών του, της ερευνητικής του δραστηριότητας, των εσωτερικών του κανονισμών, των υπηρεσιών που προσφέρει, της εθελοντικής και φιλανθρωπικής του δράσης και των πολύπλευρων προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης που υλοποιεί και προωθεί. 

Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο Frederick είναι ανάμεσα στα κύρια ιδρυτικά μέλη του νεοσύστατου Κυπριακού Τμήματος του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης, το οποίο στοχεύει στην αγαστή συνεργασία με όλους τους τομείς της κοινωνίας για τη βελτίωση των επιδόσεων της Κύπρου στην εφαρμογή των Στόχων.

H κα Νατάσσα Φρειδερίκου, Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, δήλωσε: «Η ένταξη του Πανεπιστημίου μας στο Παγκόσμιο Δίκτυο Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη μας προσφέρει τη δυνατότητα να συνεργαστούμε με εταίρους που έχουν τις ίδιες αξίες με εμάς και να ενώσουμε δυνάμεις έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικότερα τις μεγαλύτερες προκλήσεις του κόσμου. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο Frederick, ως Ιδρυτικό μέλος του Κυπριακού Τμήματος του Δικτύου, έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κυπριακής κοινωνίας για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, και ταυτόχρονα να συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της χώρας. Η Κύπρος δυστυχώς κατατάσσεται τελευταία από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ στην εφαρμογή των Στόχων. Επομένως, όραμά μας είναι να διαμορφώσουμε όλοι μαζί Ενεργούς Πολίτες, οι οποίοι θα αναλάβουν δράση για τη μεταμόρφωση του πλανήτη μας μέχρι το 2030. Οραματιζόμαστε ένα κόσμο με ποιοτική εκπαίδευση και αξιοπρεπή εργασία, ευημερία και καλή υγεία, έναν κόσμο χωρίς ανισότητες, φτώχεια και πείνα, χωρίς την απειλή της κλιματικής αλλαγής, έναν κόσμο ειρηνικό, δίκαιο, και πάνω απ’ όλα βιώσιμο, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες όχι μόνο της σημερινής γενιάς αλλά και των μελλοντικών γενεών».