ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2020 / PREPARATORY SCHEDULE – SEPTEMBER 2020

Αγαπητοί φοιτητές, αγαπητές φοιτήτριες

Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί, το προπαρασκευαστικό πρόγραμμα (07 Σεπτεμβρίου – 18 Σεπτεμβρίου) θα διεξάγεται τόσο με φυσική παρουσία στους χώρους του Πανεπιστημίου όσο και με ψηφιακές μεθόδους μέσω ΖΟΟΜ. Ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών σας και την πόλη φοίτησης, μπορείτε να βρείτε πιο κάτω το αναλυτικό πρόγραμμα για τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού προγράμματος.

Dear students

As you have been informed the preparatory programme (07 September – 18 September) will take place in a hybrid manner both physically on campus and online through ZOOM. Below you can find your preparatory programme schedule according to your programme of study and campus.

 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ (ΟΜΑΔΑ 1) – ΜΟΝΟ ΑΓΓΛΙΚΑ 09:00 – 10:30 / NICOSIA (GROUP 1) – ONLY ENGLISH 09:00 – 10:30

GROUP A1

BA Business Administration

BSc Maritime Studies

BA Accounting and Finance

BSc General Nursing – Νοσηλευτική

BSc Marketing with Digital Technologies

LL.B Law – Νομική

Πτυχίο Δημοσιογραφίας

 

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / SCHEDULE
Α1

 

GROUP A2

BA Graphic and Advertising Design

BA Fashion Design and Image

BEd Pre-primary Education – Προδημοτική Εκπαίδευση

BA Audio Visual Communication

Dip Paramedic Ambulance Crew -  Διασώστης / Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Dip Pre-primary Education – Βρεφονηπιακή Εκπαίδευση

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / SCHEDULE
Α2

 

 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ (ΟΜΑΔΑ 2) –ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΑΓΓΛΙΚΑ  09:00 – 12:30 /NICOSIA (GROUP 2) – MATHS & ENGLISH 09:00 – 12:30

GROUP B

BSc Civil Engineering 

BSc Mechanical Engineering

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / SCHEDULE Β

GROUP C

BSc Computer Engineering

BSc Computer Science

BSc Electrical Engineering

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / SCHEDULE C

GROUP D

BSc Automotive Engineering


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / SCHEDULE D

GROUP E

Dip Automotive Technician

Dip Dip Electrical & Electronics Systems Technician  

Dip Mechanical Installation Technician  


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / SCHEDULE E

 

ΛΕΜΕΣΟΣ (ΟΜΑΔΑ 1) – ΜΟΝΟ ΑΓΓΛΙΚΑ 09:00 – 10:30 / LIMASSOL (GROUP 1) – ONLY ENGLISH 09:00 – 10:30

GROUP F1

BA Business Administration

BA Graphic and Advertising Design

BA Interior Design

BSc Marketing with Digital Technologies

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / SCHEDULE F1

 

GROUP F2

Πτυχίο Ψυχολογίας

Πτυχίο Κοινωνική Εργασίας

Πτυχίο Δημοτικής Εκπαίδευσης

Πτυχίο Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Δίπλωμα Βρεφονηπιακής Εκπαίδευσης

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / SCHEDULE F2

 

GROUP F3

BA Accounting and Finance

BSc Maritime Studies

LL.B Law - Νομική

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / SCHEDULE F3

 

ΛΕΜΕΣΟΣ (ΟΜΑΔΑ 2) –ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΑΓΓΛΙΚΑ  09:00 – 12:30 / LIMASSOL (GROUP 2) – MATHS & ENGLISH 09:00 – 12:30

GROUP G

BSc Computer Engineering

BSc Computer Science

Dip Automotive Technician

Dip Electrical & Electronics Systems Technician  

Dip Mechanical Installation Technician

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / SCHEDULE G