Ανακοίνωση για φοιτητές που ταξιδεύουν από την Ελλάδα για έναρξη ή συνέχιση των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο

Για την ανακοίνωση εδώ