ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΛΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ -ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020/UNDERGRADUATE CONTINUING STUDENTS COURSE REGISTRATION - FALL SEMESTER 2020

Αγαπητοί φοιτητές, Αγαπητές φοιτήτριες,

Με την ευκαιρία της έναρξης των μαθημάτων (28 Σεπτεμβρίου) για το Χειμερινό Εξάμηνο 2020, σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές σε μαθήματα θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, 2020.

Εδώ θα βρείτε όλες τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες να γίνουν με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού εξαμήνου για να θεωρείστε εγγεγραμμένοι φοιτητές.

 Σας ευχόμαστε Καλή Αρχή!

  

Dear Students

We would like to inform you that course registration for Fall 20 will start on Wednesday, September 16. Classes begin on Monday, 28 September 2020.

You can find here the course registration procedures for your registration to the new semester.

Best wishes for the new academic year!