Ακαδημαϊκός του Πανεπιστημίου Frederick ο νέος Πρόεδρος της Επιτροπής του IET για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική

Ο Δρ. Αλέξης Πολυκάρπου, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Frederick, είναι ο νέος Πρόεδρος της Επιτροπής του Ινστιτούτου Μηχανικής και Τεχνολογίας (Institution of Engineering and Technology, IET) για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (CC-EMEA).

Το Ινστιτούτο Μηχανικής και Τεχνολογίας είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς μηχανικής στον κόσμο με περισσότερα από 168.000 μέλη σε 150 χώρες. Έχει ως στόχο την εκπροσώπηση του επαγγέλματος του μηχανικού σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και βοηθά τις κυβερνήσεις να ενημερώσουν το κοινό για θέματα μηχανικής και τεχνολογίας. Παράλληλα, παρέχει συμβουλές για όλους τους τομείς της μηχανικής.

Η επιτροπή για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική συντονίζει τον προγραμματισμό και τον τρόπο διαχείρισης των πόρων που διατίθενται για τις δραστηριότητες στις περιοχές αυτές, ενώ ταυτόχρονα διαχειρίζεται τα οικονομικά θέματα. Επιπρόσθετα, αξιολογεί πρωτοβουλίες και ευκαιρίες που δημιουργούνται από διαπεριφερειακές κοινότητες εντός του έτους και κατανέμει την αναπτυξιακή χρηματοδότηση.

Επίσης, η επιτροπή αναπτύσσει, διατηρεί και δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστων πρακτικών για να βοηθήσει στην υποστήριξη και τη διασφάλιση της συνοχής μεταξύ των τοπικών δικτύων, ενώ παράλληλα παρέχει συμβουλές και σε άλλες επιτροπές.

Ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Frederick Καθηγητής Χρίστος Θεμιστός, δήλωσε σχετικά: «Εκ μέρους ολόκληρης της κοινότητας του Πανεπιστημίου Frederick θα ήθελα να συγχαρώ τον Δρ. Πολυκάρπου για την εκλογή του στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής του Ινστιτούτου Μηχανικής και Τεχνολογίας και να του ευχηθώ κάθε επιτυχία στα νέα καθήκοντα που έχει αναλάβει. Αυτό το επίτευγμα αποτελεί τόσο για το Πανεπιστήμιο όσο και για την Κύπρο ιδιαίτερη τιμή, εφόσον η Επιτροπή αποτελείται από οκτώ μέλη από ολόκληρη την περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Αποτελεί επίσης συνέχεια της μεγάλης ιστορίας και παράδοσης του Πανεπιστημίου Frederick στον τομέα της μηχανικής, με μια δραστήρια Πολυτεχνική Σχολή που είναι η μεγαλύτερη της Κύπρου».