Το Πανεπιστήμιο Frederick μέλος του ευρωπαϊκού έργου ACT-on-gender για την ισότητα των φύλων

English text follow

Σε μία από οκτώ Κοινότητες Πρακτικής που εργάζονται για την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ACT-on-gender συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Frederick. Το ACT-on-gender είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» που σκοπό έχει την προώθηση της ισότητας των φύλων σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και οργανισμούς που χρηματοδοτούν την έρευνα, μέσω ενός δικτύου από Κοινότητες Πρακτικής (Communities of Practice).

Στο εν λόγω έργο έχει δημιουργηθεί ένα διεθνές δίκτυο οκτώ Κοινοτήτων Πρακτικής που δραστηριοποιούνται προς τον κοινό στόχο της προώθησης της ισότητας των φύλων και την εφαρμογή καλών πρακτικών. Απώτερος στόχος είναι, ιδρύματα με εμπειρία στην εφαρμογή πολιτικών για την ισότητα των φύλων να μεσολαβήσουν και να συνεργαστούν με ιδρύματα χωρίς επαρκή εμπειρία, ώστε να βοηθηθούν προς αυτή την κατεύθυνση και να επιτύχουν την εξισορροπημένη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις λήψης αποφάσεων, την εξισορροπημένη εκπροσώπηση των φύλων στη διαδικασία επαγγελματικής ανέλιξης, και την παρουσία της διάστασης των φύλων στις έρευνες και τις διδακτικές μεθόδους.

Το Πανεπιστήμιο Frederick συμμετέχει στην Κοινότητα Πρακτικής για την Ισότητα των Φύλων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, μαζί με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα από την Πολωνία, τη Λιθουανία και άλλες χώρες.

Σύμφωνα με τη Δρα Πετρούλα Μαυρίκιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων που υλοποιεί το έργο εκ μέρους του Πανεπιστημίου Frederick: «Είναι σημαντικό για το Πανεπιστήμιό μας να εντάξει τη διάσταση των φύλων σε όλα τα επίπεδα: να εξισορροπήσει την εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις λήψης αποφάσεων, να ενδυναμώσει τη συμμετοχή των γυναικών στην έρευνα και να διασφαλίσει τις αμερόληπτες  διαδικασίες ανέλιξης και πρόσληψης (genderbias). Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Frederick στο έργο δείχνει τη θέληση για αυτο-αξιολόγηση και περαιτέρω βελτίωση των πιο πάνω πολιτικών. Το Πανεπιστήμιο μας έχει ήδη προχωρήσει στη διενέργεια ερωτηματολογίου, τα αποτελέσματα του οποίου αξιολογούνται στο πλαίσιο του έργου ACT-on-gender

H Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, κα Νατάσσα Φρειδερίκου, αναφέρει σχετικά: «Είναι γνωστή η δράση του Πανεπιστημίου μας στα θέματα ισότητας των φύλων και κάθε συμμετοχή σε έργα όπως το ACT-on-gender μάς χαροποιεί και ενδυναμώνει τον στόχο μας. Εξάλλου, η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους εργαζομένους του Πανεπιστημίου Frederick είναι μέρος των εσωτερικών κανονισμών του.» Όπως σημειώνει, «στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας βρίσκεται η Στρατηγική Κοινωνικής Ευθύνης του Πανεπιστημίου για την επίτευξη ενός καλύτερου κόσμου για όλους μας. Η ισότητα των φύλων είναι πυλώνας αυτής της Στρατηγικής, η οποία συμβαδίζει με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Επιμένουμε και προωθούμε με κάθε δυνατό τρόπο αυτούς τους στόχους, μέσα από δράσεις που ξεκινούν από το Πανεπιστήμιο και φτάνουν μέχρι την κοινωνία μας.»

Συντονιστής όλου του έργου είναι το Universitat Oberta de Catalunya της Ισπανίας ενώ συντονιστής της Κοινότητας Πρακτικής για την ισότητα των φύλων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη το Jagiellonian University της Πολωνίας.  

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους συνδέσμους https://geincee.act-on-gender.eu/members/institutions και https://act-on-gender.eu/community-mapping.


Frederick University participates in ACT-on-gender European project aiming to promote gender equality

Frederick University participates in one of eight Communities of Practice seeking to advance gender equality within the framework of a European project entitled ACT-on-gender. The HORIZON 2020 project aims to implement gender equality plans at universities, research centres and research funding organisations through eight Communities of Practice.

These Communities act as agents that facilitate collaboration between experienced institutions in the implementation of gender equality plans and less experienced ones. The aim is to improve assessment on gender equality issues in three areas: gender balance in career progression, gender balance in decision-making positions, and integrating the gender dimension into research content and teaching.

Frederick University is part of the Community of Practice for Gender Equality in Central and Eastern Europe, along with universities and research centres in Poland, Lithuania and other countries.

According to Dr Petroula Mavrikiou, Associate Professor at the Department of Business Administration of Frederick University that runs the project: “It’s important for us to integrate the gender dimension in all areas: to address gender imbalances in decision-making processes, strengthen the participation of women in the field of research and ensure that there is no gender bias in human resource management. Frederick University’s participation in this project demonstrates its interest in assessing and further improving the above practices. Our University has already conducted a survey, the results of which are evaluated within the framework of ACT-on-gender.”

Natassa Frederickou, President of Frederick University’s Council, said in a statement: “Frederick University has a long history of acting on gender equality issues. Our participation in projects like ACT-on-gender is both rewarding and empowering. Moreover, our internal policies ensure equal opportunities for all Frederick University employees.” Natassa Frederickou also notes: “Working towards a better world is the core of our strategy. Gender equality is a pillar of this strategy which is aligned with the United Nations’ Sustainable Development Goals. We promote these goals in all possible ways, through actions inside and outside the University.”

The Universitat Oberta de Catalunya in Spain is the coordinator of the project. Jagiellonian University in Poland coordinates the Community of Practice for Gender Equality in Central and Eastern Europe.

Follow these links to learn more about the project: https://geincee.act-on-gender.eu/members/institutions and https://act-on-gender.eu/community-mapping.