Προηγμένη Φροντίδα Υγείας (MSc)
Σχολη Επιστημων Υγειας

Προηγμένη Φροντίδα Υγείας (MSc)

Προηγμένη Φροντίδα Υγείας (MSc)
Σχολη Επιστημων Υγειας

Προηγμένη Φροντίδα Υγείας (MSc)

ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διάρκεια18 μήνες (Πλήρης Φοίτηση)

Δίδακτρα
€9,000 στο σύνολο της φοίτησης

ΓλώσσαΕλληνική, Αγγλική

ΠανεπιστημιούποληΛευκωσία, Λεμεσός

icon-downloadΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Μάθετε περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα

required field
required field
Invalid Input
required field
Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακό στην Προηγμένη Φροντίδα Υγείας (MSc) με κατευθύνσεις (1) Κοινοτική Φροντίδα Υγείας ή (2) Επείγουσα Φροντίδα Υγείας
Επίπεδο Πιστοποίησης Μεταπτυχιακό (2ος Κύκλος Σπουδών)
Προσφέρεται από Τμήμα Νοσηλευτικής
Φοίτηση Πλήρης ή Μερική

Λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργία του Γενικού Συστήματος Υγείας στην Κύπρο, την σημαντική έλλειψη εξειδίκευσης επαγγελματιών υγείας σε μεταπτυχιακό επίπεδο και τις σύγχρονες κοινωνικές επιταγές, γίνεται σαφής η ανάγκη ανάπτυξης προηγμένων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Οι επαγγελματίες υγείας καλούνται σήμερα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε διαφορετικά και συχνά μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα εργασίας τα οποία απαιτούν αυξημένη γνώση και εξειδίκευση. Η Προηγμένη Φροντίδα Υγείας συνδυάζει γνώσεις των επιστημών Κοινοτικής Υγείας, Επείγουσας Φροντίδας Υγείας, Κοινωνικών επιστημών και εστιάζει στη πρόληψη, προαγωγή, και διατήρηση της υγείας του πληθυσμού ενώ δύναται να εφοδιάσει τους επαγγελματίες υγείας με γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι ικανοί να προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Προηγμένη Φροντίδα Υγείας» του Πανεπιστημίου Frederick αναμένεται να συμβάλλει στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης ώστε οι απόφοιτοι να είναι ικανοί με την σειρά τους να προσφέρουν βέλτιστες – εξειδικευμένες υπηρεσίες για πρόληψη, διατήρηση και προαγωγή της υγείας καθώς και για αποκατάσταση της νόσου σε άτομα, οικογένειες, ειδικές ομάδες πληθυσμού και στην κοινότητα. Η ιδιαιτερότητα του Προγράμματος έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί το πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Κύπρο που εστιάζει στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με τις δύο κατευθύνσεις, μια στην Κοινοτική Φροντίδα Υγείας και μια στην Επείγουσα Φροντίδα Υγείας. Ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις και αλλαγές στο χώρο της υγείας, στην ανάγκη για διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση της υγείας και της ασθένειας. Η οργάνωση του Γενικού Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Κύπρο οδηγεί στην περαιτέρω ανάπτυξη της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης και στην ανάγκη για ειδικευμένους/ες επαγγελματίες υγείας, ικανούς/ες να προσφέρουν προληπτικές και θεραπευτικές υπηρεσίες στην κοινότητα και να συμβάλουν στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και στη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού.

Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επιπέδου Μάστερ στην Προηγμένη Φροντίδα Υγείας είναι να προσφέρει στους/στις αποφοίτους/ες εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της Κοινοτικής και της Επείγουσας Φροντίδας Υγείας με δυνατότητα επιλογής μιας εκ των δύο κατευθύνσεων εξειδίκευσης. Το περιεχόμενο του πρόγραμματος δίνει έμφαση τόσο στο θεωρητικό υπόβαθρο όσο και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και προετοιμάζει τους αποφοίτους για άμεση απασχόληση και μια επιτυχημένη σταδιοδρομία.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:
- Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στους φοιτητές με σκοπό τον σχεδιασμό μεθόδων και στρατηγικών για τον προσδιορισμό των σύγχρονων προσεγγίσεων στον τομέα της υγείας.
- Η παροχή εξειδικευμένης γνώσης για την πλήρη κατανόηση των επιστημονικών πεδίων που αφορούν στην πρόληψη, προαγωγή και διατήρησης της υγείας του πληθυσμού.
- Η αξιολόγηση επίκαιρων καταστάσεων με απώτερο στόχο την τεκμηριωμένη φροντίδα υγείας.
- Η δημιουργία ερευνητικής κουλτούρας στον τομέα της κοινοτικής και της επείγουσας φροντίδας υγείας.
- Η ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα διευκολύνουν την ευελιξία των αποφοίτων και συνεχή εξέλιξη στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον του τομέα της υγείας.
- Η προετοιμασία για το σχεδιασμό παρεμβάσεων σε πρόσωπα, οικογένειες, και ομάδες του πληθυσμού της κοινότητας, αντίστοιχου με τις ανάγκες τους, τις επιστημονικές, πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που επηρεάζουν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας της κοινότητας.
- Η ενσωμάτωση μεθόδων έρευνας, και μετεγγραφής των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε κλινικές πρακτικές και υπηρεσίες .

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να:
- εξοικοικειωθούν με τις γνώσεις και τις σύγχρονες προσεγγίσεις για την υγεία, την ασθένεια και τους προσδιοριστές τους, καθώς και με δράσεις πρόληψης, προαγωγής της υγείας, περίθαλψης και αποκατάστασης σε πρόσωπα, οικογένειες και ομάδες του πληθυσμού στην κοινότητα
- εκτιμούν ανάγκες υγείας και φροντίδας προσώπου, οικογένειας και ομάδων πληθυσμού στην κοινότητα
- σχεδιάζουν αποτελεσματικές παρεμβάσεις αντιμετώπισης αναγκών επείγουσας φροντίδας υγείας
- κατανοούν την έννοια του κινδύνου στην υγεία, τους τρόπους εκτίμησης του καθώς και το σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων προαγωγής της υγείας και πρόληψης της νόσου στην οικογένεια
- εφαρμόζουν τη θεωρία στο σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση παρεμβάσεων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
- αναλύουν τις έννοιες της κλινικής διαχείρισης και διοίκησης των υπηρεσιών υγείας και να μετατρέπουν τις εκτιμώμενες ανάγκες υγείας και φροντίδας σε πολιτικές υγείας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, τη δημόσια και κοινοτική υγεία
- σχεδιάζουν προληπτικές πρακτικές για τη θεραπεία, μετάδοση διαφόρων ασθενειών και την προαγωγή της υγείας.
- ενσωματώνουν τις νέες τεχνολογίες στα σχέδια φροντίδας
- Καλλιεργούν ομαδικό πνεύμα συνεργασίας για την καλύτερη επίτευξη και προώθηση των στόχων για βέλτιστη υγεία
- αναπτύσσουν επικοινωνία, ενσυναίσθηση και ηθικές δεξιότητες όπως απαιτούνται στο χώρο της κοινοτικής υγείας
- διερευνούν και να αξιολογούν κριτικά τη βιβλιογραφία με θέματα σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων στο τομέα της φροντίδας υγείας .
- εφαρμόζουν πρότυπα, κατευθυντήριες γραμμές, άριστες και επιβεβαιωμένες πρακτικές σχετικά με το σχεδιασμό και την εφαρμογή του πλάνου νοσηλευτικής φροντίδας
Η σοβαρή έλλειψη εξειδικευμένων επαγγελματιών υγείας με Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στον τομέα της Υγείας στην Κύπρο, η προώθηση της εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας από το Υπουργείο Υγείας και η ιδιαιτερότητα του Προγράμματος ότι αποτελεί το πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Κύπρο που εστιάζει στην Προηγμένη Φροντίδα Υγείας με τις δύο κατευθύνσεις, στην Κοινοτική Φροντίδα Υγείας και μια δεύτερη στην Επείγουσα Φροντίδα Υγείας θα οδηγήσουν στην προσέλκυση νέων υποψηφίων.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος «Προηγμένη Φροντίδα Υγείας» απασχολούνται σε όλο το φάσμα των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας όπως αγροτικά ιατρεία, κέντρα υγείας, ιδιωτικές και δημόσιες δομές νοσηλείας στο σπίτι και δομές φροντίδας ηλικιωμένων όπως επίσης, σε τμήματα επειγόντων περιστατικων νοσοκομείων. Επίσης οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε αυτόνομα ιατρεία – νοσηλευτήρια, σε μεγάλες επιχειρησιακές μονάδες όπως εργοστάσια ή και σε σχολεία. Ειδικότερα όσοι εξειδικευτούν στην Επείγουσα Φροντίδα Υγείας, σε σχέση με το βασικό τους πτυχίο, μπορεί να στελεχώσουν νοσοκομεία δευτεροβάθμιου και τριτοβάθμιου επιπέδου σε χειρουργικά τμήματα, τμήματα πλαστικής χειρουργικής, μονάδες εγκαυμάτων, ΤΕΠ. Ακόμη σε συνδυασμό με την κλινική τους εμπειρία μπορεί να εργαστούν σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας ή φαρμακευτικές εταιρείες ως ειδικοί στο οξύ τραύμα και τις στομίες (wound specialist , tissue viability nurse, stoma therapist).

Το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών του προγράμματος μας είναι απόφοιτοι νοσηλευτικών τμημάτων και εργάζονται ήδη, σε δημόσιο και ιδιωτικό φορέα, ως νοσηλευτές κάνοντας χρήση του βασικού τους πτυχίου.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι οι απόφοιτοι μας με την ολοκλήρωση των σπουδών και τη λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου, τα ιδρύματα στα οποία εργάζονται τους αξιοποιούν και τους αναθέτουν καθήκοντα εξειδικευμένα αντίστοιχα των μεταπτυχιακών τους σπουδών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η απόφαση του Υπουργείου Υγείας Κύπρου όταν το 2018 δημιούργησε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας επιστημονική νοσηλευτική ομάδα καταγραφής, αξιολόγησης και παρακολούθησης ασθενών με κατακλίσεις όλοι οι συμμετέχοντες είναι απόφοιτοι του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

Σήμερα το Υπουργείο Υγείας έχει αποφασίσει να εφαρμόσει αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα σταδιακά σε όλα τα κρατικά νοσηλευτήρια και σε αυτό θα συμβάλλει και το ακαδημαϊκό προσωπικό του προγράμματος μέσα από το μνημόνιο συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ Σχολής Επιστημών υγείας του πανεπιστημίου Frederick και της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης Υπουργείου Υγείας Κύπρου.
Κριτήρια εισδοχής φοιτητών

Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου και τη φύση του προγράμματος οι υποψήφιοι για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα πρέπει να καταθέσουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να προέρχονται από το χώρο των επιστημών υγείας, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, όπως τα τμήματα Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Κοινωνικής Εργασίας, Δημόσιας Υγείας, Φυσικοθεραπείας, Ψυχολογίας, Επισκεπτών Υγείας, και άλλων συναφών Τμημάτων.

Μεταγραφή από άλλο αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα

Οι υποψήφιοι φοιτητές οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από αναγνωρισμένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εγγραφεί σε προγράμματα άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και έχουν ολοκληρώσει κάποια από τα μαθήματα του εγκεκριμένου προγράμματός τους, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή με μεταφορά μαθημάτων. Οι μεταγραφές αξιολογούνται από την αρμόδια υπηρεσία η οποία καθορίζει τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων που θα μεταφερθούν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick και την ακαδημαϊκή επίδοση του υποψηφίου. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα:
- Πτυχίο αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (1ο Πτυχίο)
- Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (1ο Πτυχίο)
- Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας και τα περιγράμματα των μαθημάτων μεταπτυχιακού επιπέδου που έχει παρακολουθήσει.

Τα αντίγραφα αξιολογούνται από την Επιτροπή Μεταγραφών που αποτελείται από τον Συντονιστή του Προγράμματος και δύο άλλα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, προκειμένου να προσδιοριστεί ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων/ECTS που θα μεταφερθούν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος κοινοτικής Φροντίδας Υγείας και τους εκάστοτε περιορισμούς που καθορίζονται από τους σχετικούς φορείς όπως το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου

Αναγνώριση προηγούμενης εκμάθησης και εισαγωγή εισόδου

Η εισδοχή των υποψηφίων φοιτητών γίνεται μετά από αίτησή τους στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
- Έντυπη αίτηση
- Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος
- Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
- Επιστημονικές δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις συνεδρίων, διακρίσεις (αν υπάρχουν)
- Επιπλέον προσόντα (ξένες γλώσσες, άλλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι κ.α )
- Εάν κριθεί απαραίτητο συνέντευξη
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και την απονομή του τίτλου σπουδών, ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει τη διδασκαλία των υποχρεωτικών μαθημάτων (κοινών και κατεύθυνσης) και να ολοκληρώσει τη διπλωματική εργασία. Η χρονική διάρκεια ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα για φοιτητές πλήρους φοίτησης και σε έξι (6) διδακτικά εξάμηνα για φοιτητές μερικής φοίτησης.

Ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι 90 (ECTS 90).

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε τρία εξάμηνα φοίτησης. Στο κάθε εξάμηνο φοίτησης αντιστοιχούν 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS 30).

Σε περίπτωση αδυναμίας ολοκλήρωσης του Προγράμματος στα προκαθορισμένα χρονικά όρια, δύναται ο χρόνος φοίτησης να παραταθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον περί Αποφοίτησης Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα, η μέγιστη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών πλήρους φοίτησης καθορίζεται σε 6 εξάμηνα και σε 12 εξάμηνα η μερικής φοίτηση.

Κατέυθυνση: Κοινοτική Φροντίδα Υγείας

Κατηγορία Μαθημάτων
ECTS

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 50 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / Εβδ.
1AHC501Διασφάλιση Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας103
2AHC502Φροντίδα Υγείας βασισμένη σε ενδείξεις - Από την θεωρία στην πράξη103
3AHC503Επιδημιολογία και Αρχές Δημόσιας Υγείας103
4AHC514Οικογενειακή Φροντίδα Υγείας Ι103
5AHC515Διεπιστημονική Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων103

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / Εβδ.
1AHC519Πρόληψη και Αντιμετώπιση Λοιμωδών Νοσημάτων103
2AHC520Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας103
3AHC521Οικογενειακή Φροντίδα Υγείας II103
4AHC522Δεοντολογικά, Νομικά και Ηθικά Θέματα Υγείας103

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / Εβδ.
1AHC513Μεταπτυχιακή Εργασία Ι: Μεθοδολογία Έρευνας και Προετοιμασία Μεταπτυχιακής Διατριβής103
2AHC518Μεταπτυχιακή Εργασία ΙΙ – Εκπόνηση και Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής203
Total
90
Εξάμηνα
ECTS
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1AHC501Διασφάλιση Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας10
2AHC502Φροντίδα Υγείας βασισμένη σε ενδείξεις - Από την θεωρία στην πράξη10
3AHC503Επιδημιολογία και Αρχές Δημόσιας Υγείας10
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1AHC513Μεταπτυχιακή Εργασία Ι: Μεθοδολογία Έρευνας και Προετοιμασία Μεταπτυχιακής Διατριβής10
2AHC514Οικογενειακή Φροντίδα Υγείας Ι10
3AHC515Διεπιστημονική Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων10
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1AHC518Μεταπτυχιακή Εργασία ΙΙ – Εκπόνηση και Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής20
2Μαθήματα Κατεύθυνσης10
ΣΥΝΟΛΟ30
 
 
 
 

Κατεύθυνση: Επείγουσα Φροντίδα Υγείας

Κατηγορία Μαθημάτων
ECTS

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 50 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / Εβδ.
1AHC501Διασφάλιση Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας103
2AHC502Φροντίδα Υγείας βασισμένη σε ενδείξεις - Από την θεωρία στην πράξη103
3AHC503Επιδημιολογία και Αρχές Δημόσιας Υγείας103
4AHC516Βασικές Αρχές στην Προηγμένη Επείγουσα Φροντίδα Υγείας103
5AHC517Κατευθυντήριες Οδηγίες Προηγμένης Κλινικής Πρακτικής στην Επείγουσα Φροντίδα Υγείας103

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / Εβδ.
1AHC523Προηγμένες Διαγνωστικές Μέθοδοι στην Επείγουσα Φροντίδα Υγείας103
2AHC524Διαχείριση Βαρέως Πασχόντων Ασθενων – Ειδικές Μονάδες103
3AHC525Δεοντολογικά, Νομικά και Ηθικά Θέματα Υγείας103
4AHC526Προηγμένες Τεχνολογίες στην Επείγουσα Φροντίδα Υγείας103

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / Εβδ.
1AHC513Μεταπτυχιακή Εργασία Ι: Μεθοδολογία Έρευνας και Προετοιμασία Μεταπτυχιακής Διατριβής103
2AHC518Μεταπτυχιακή Εργασία ΙΙ – Εκπόνηση και Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής203
Total
90
Εξάμηνα
ECTS
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1AHC501Διασφάλιση Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας10
2AHC502Φροντίδα Υγείας βασισμένη σε ενδείξεις - Από την θεωρία στην πράξη10
3AHC503Επιδημιολογία και Αρχές Δημόσιας Υγείας10
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1AHC513Μεταπτυχιακή Εργασία Ι: Μεθοδολογία Έρευνας και Προετοιμασία Μεταπτυχιακής Διατριβής10
2AHC514Οικογενειακή Φροντίδα Υγείας Ι10
3AHC515Διεπιστημονική Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων10
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1AHC518Μεταπτυχιακή Εργασία ΙΙ – Εκπόνηση και Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής20
2Μαθήματα Κατεύθυνσης10
ΣΥΝΟΛΟ30
 
 
 
 

Το πρόγραμμα σπουδών υποστηρίζεται από τα ακόλουθα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού:

RankName
contact-us-img

Επικοινωνήστε μαζί μας

Λευκωσία +357 22 394394 Λεμεσός +357 25 730975