Πτυχίο στη Νοσηλευτική
Σχολη Επιστημων Υγειας

Πτυχίο στη Νοσηλευτική

Πτυχίο στη Νοσηλευτική
Σχολη Επιστημων Υγειας

Πτυχίο στη Νοσηλευτική

ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διάρκεια4 έτη (Πλήρης Φοίτηση)

Δίδακτρα
€8,580 ανά έτος

ΓλώσσαΕλληνική

ΠανεπιστημιούποληΛευκωσία

icon-downloadΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Μάθετε περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα

required field
required field
Invalid Input
required field
Τίτλος Σπουδών Πτυχίο στη Νοσηλευτική (BSc)
Επίπεδο Πιστοποίησης Προπτυχιακό (1ος Κύκλος Σπουδών)
Προσφέρεται από Τμήμα Νοσηλευτικής
Τρόπος Φοίτησης Πλήρης ή Μερική

Ο σκοπός του Προγράμματος Νοσηλευτικής στηρίζεται σε 4 κύριους άξονες : (1) την εκπαίδευση, (2) την έρευνα, (3) την εξωστρέφεια και εμπλοκή περαιτέρω ανάπτυξης της εργαστηριακής άσκησης και της κλινικής πρακτικής και (4) την εξωστρέφεια ακαδημαϊκών και φοιτητών/τριών σε κοινές δράσεις με την τοπική κοινότητα.

Ακόμη, στους σκοπούς του Τμήματος εμπερικλείονται το (α) να εκπαιδεύσει τους/τις φοιτητές/τριες ώστε να γίνουν εξειδικευμένοι/ες επιστήμονες και άριστοι/ες κλινικοί/ές νοσηλευτές/τριες, (β) να εξοικειωθούν με την έρευνα στη Νοσηλευτική, η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την παραγωγή νέων γνώσεων και τη συνεχή ανάπτυξη της νοσηλευτικής επιστήμης και του νοσηλευτικού επαγγέλματος και (γ) να εξελίξει τους/τις φοιτητές/τριες σε νοσηλευτές/τριες, οι οποίοι/ες θα αποτελέσουν σημαντικούς παράγοντες στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης.

To Τμήμα Νοσηλευτικής επίσης εργάζεται για την περαιτέρω ανάπτυξη της εξωστρέφειας και της προσφοράς στην τοπική κοινωνία επικεντρωνόμενο στους σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς την κοινότητα στην οποία υπηρετούν.

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Νοσηλευτικής θα είναι σε θέση να:

• Αναπτύσσουν και επιδεικνύουν ευρείες και σε βάθος γνώσεις σε κλινικό, κοινωνικό, συμπεριφορικό και διοικητικό επίπεδο παροχής φροντίδας. Ειδικά στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε όλα τα επίπεδα φροντίδας, με στόχο την πρόληψη ασθενειών, την προαγωγή της υγείας, τη φροντίδα των ασθενών, των οικογενειών, της κοινότητας και την αποκατάσταση των ασθενών.
• Χρησιμοποιούν και συνδυάζουν βασικές επιστημονικές γνώσεις για να καταλήξουν σε επιστημονικά συμπεράσματα και κλινικές αποφάσεις.
• Διερευνούν και αξιολογούν κριτικά τη βιβλιογραφία με θέματα σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των κλινικών γνώσεων.
• Εφαρμόζουν πρότυπα, κατευθυντήριες γραμμές, άριστες και επιβεβαιωμένες πρακτικές σχετικά με το σχεδιασμό και την εφαρμογή του πλάνου νοσηλευτικής φροντίδας.
• Αξιολογούν τις προσωπικές, κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, προκειμένου να μεγιστοποιούν την υγεία και την ευημερία, εφαρμόζοντας τον λειτουργικό τους ρόλο.
• Αναπτύσσουν επικοινωνία, ενσυναίσθηση και ηθικές δεξιότητες όπως απαιτούνται για το επάγγελμά τους.
• Έχουν πλήρη γνώση των παρεμβάσεων για νοσοκομειακή περίθαλψη σε κάθε διαδικασία.
• Κατανοούν τις βασικές διοικητικές αρχές και λειτουργίες του συστήματος υγείας.
• Συνεργάζονται με άλλους επαγγελματίες υγείας, την οικογένεια και την κοινωνία για να παρέχουν ποιοτική φροντίδα στον πληθυσμό.
• Αποδεικνύουν την ακεραιότητα, την ειλικρίνεια, τη γνώση των δεοντολογικών αρχών και την επαγγελματική συμπεριφορά, καθώς και την ικανότητα εφαρμογής αυτών των αρχών στην κλινική πρακτική, την έρευνα, την εκπαίδευση και τις κοινωνικές υπηρεσίες.
• Σχεδιάζουν προληπτικές πρακτικές για τη θεραπεία, μετάδοση διαφόρων ασθενειών και την προαγωγή της υγείας.
• Συμβάλλουν στη μείωση των ανισοτήτων και των διακρίσεων όσον αφορά την πρόσβαση σε ποιοτική περίθαλψη.
• Αναγνωρίζουν την αξία και τον πολυδιάστατο ρόλο τους στο Σύστημα Υγείας και να εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι απόφοιτοι/ες του Προγράμματος Νοσηλευτικής εργάζονται σε διάφορους φορείς υπηρεσιών υγείας. Ειδικότερα, οι νοσηλευτές/τριες μπορούν να επιλέξουν να εργαστούν σε νοσοκομεία, κλινικές και κέντρα φροντίδας υγείας ή να υποστηρίξουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας και το σύστημα υγείας. Οι απόφοιτοι/ες μπορούν επίσης να συμμετέχουν στην εκπαίδευση και στην έρευνα και να εργοδοτηθούν σε πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά κέντρα.

Μέχρι σήμερα, η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων μας είναι πάνω από 93%. Οι απόφοιτοι μας κατέχουν θέσεις σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, υπηρεσίες υγείας και τη βιομηχανία στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Οι ανάγκες για επιστημονικά καταρτισμένους/ες νοσηλευτές/τριες τα τελευταία έτη συνεχίζει να αυξάνεται τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Η κλινική πράξη καθώς και η πανδημία έχουν αναδείξει τον καίριο ρόλο των νοσηλευτών/τριών σε οποιαδήποτε δομή του συστήματος υγείας μιας χώρας.

Τα κριτήρια εισδοχής των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Frederick βασίζονται στα ακαδημαϊκά τους προσόντα, ανεξάρτητα από το φύλο, την εθνική καταγωγή, το χρώμα του δέρματος ή τη θρησκεία.

Αναγνώριση προηγούμενης φοίτησης

Οι υποψήφιοι/ες φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες έχουν αποφοιτήσει από αναγνωρισμένο εξατάξιο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν γραφθεί σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, και έχουν ολοκληρώσει κάποια από τα μαθήματα του εγκεκριμένου προγράμματός τους, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή με μεταφορά μαθημάτων. Οι μεταγραφές αξιολογούνται από την αρμόδια υπηρεσία η οποία καθορίζει τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων που θα μεταφερθούν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick και την ακαδημαϊκή επίδοση του υποψηφίου. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα:

• Απολυτήριο αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εξαετούς τουλάχιστον διάρκειας, ή ισότιμο προσόν.
• Επίσημη αναλυτική βαθμολογία με περιγραφή όλων των μαθημάτων τα οποία έχει ακολουθήσει ο υποψήφιος στο Πανεπιστήμιο μέχρι σήμερα.

Ανώτατο όριο μονάδων που μπορούν να μεταφερθούν είναι 120 ECTS ανά τετραετές πρόγραμμα φοίτησης στο Πανεπιστήμιο Frederick.

Τα αντίγραφα αξιολογούνται από Επιτροπή Μεταγραφών που αποτελείται από τον Συντονιστή του Προγράμματος και δύο άλλα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, προκειμένου να προσδιοριστεί ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων/ECTS που θα μεταφερθούν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προγράμματος Νοσηλευτικής.

Οι μεταγραφόμενοι φοιτητές, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μεταφερόμενων πιστώσεων, πρέπει να ολοκληρώσουν τουλάχιστον το ήμισυ των πιστωτικών μονάδων ECTS που απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών στο Πανεπιστήμιο Frederick προκειμένου να είναι υποψήφιοι για αποφοίτηση.

Επίσης, λαμβάνονται υπόψη περιορισμοί που καθορίζονται από επαγγελματικούς φορείς όπως το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου.

Αναγνώριση άτυπης και μη τυπικής προηγούμενης μάθησης:

Οι υποψήφιοι που έχουν άτυπη ή μη τυπική προηγούμενη μάθηση, όπως οι εξετάσεις επαγγελματικής πιστοποίησης ή άλλες εξετάσεις εκτός Πανεπιστημίου (π.χ. Α 'Επίπεδα, GCSE, IELTS, TOEFL κ.λπ.) Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου, αυτοί οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι και 10% των συνολικών πιστώσεων ECTS που αντιστοιχούν σε 24 μονάδες ECTS.

Οι υποψήφιοι του Πτυχίου Νοσηλευτικής θα πρέπει να υποβάλουν Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης από αναγνωρισμένο ίδρυμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με γενικό βαθμό 75% ή βαθμό "C" ή ισοδύναμο ή ισοδύναμο τίτλο σπουδών. Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις βαθμού μπορούν να γίνουν δεκτοί με καθεστώς επιτήρησης, εφόσον παρουσιάζουν δυνατότητες εκπαιδευτικής προαγωγής. Το καθεστώς επιτήρησης θα καταργηθεί, με την επιφύλαξη ικανοποιητικής ακαδημαϊκής επίδοσης. Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί με καθεστώς επιτήρησης μπορούν επίσης να κληθούν να εγγραφούν σε προπαρασκευαστικά μαθήματα του Πανεπιστημίου προκειμένου να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους ή/και να λάβουν μειωμένο φορτίο μαθημάτων.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη - οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα για πλήρες φοίτηση.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτούνται 240 ECTS. Το πρόγραμμα προσφέρεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30 ECTS.

Σε περίπτωση που οι φοιτητές δεν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους εντός της προθεσμίας που αναφέρεται ανωτέρω, η διάρκεια των σπουδών μπορεί να παραταθεί. Ο χρόνος παράτασης, που καθορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό του Πανεπιστημίου σχετικά με την αποφοίτηση των φοιτητών.

Κατηγορία Μαθημάτων
ECTS

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 222 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / Εβδ.
1NURS101ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ I53+1
2NURS102ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ II53+1
3NURS103ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ I42
4NURS104ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II32
5NURS105ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ53+1
6NURS106ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΝΕΤΙΚΗ53+1
7NURS107ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ43
8NURS108ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ43
9NURS109ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ53+2
10NURS110ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι73+3
11NURS111ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ32
12NURS112ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ι40
13NURS113ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ42+1
14NURS201ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ42+1
15NURS202ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ32
16NURS203ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι53
17NURS204ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ33
18NURS205ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ54
19NURS206ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ53
20NURS207ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ63+3
21NURS208ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι64+2
22NURS209ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι63
23NURS210ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι53+2
24NURS211ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ42
25NURS212ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ43
26NURS214ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΙ40
27NURS301ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ53
28NURS302ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ42
29NURS303ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ54
30NURS304ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ63+2
31NURS305ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ64+1
32NURS306ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ54+2
33NURS307ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ64+1
34NURS308ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ52+2
35NURS309ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ42
36NURS310ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ32
37NURS311ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ42
38NURS312ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ33
39NURS314ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΙΙ40
40NURS401ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ64
41NURS402ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ43
42NURS403ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΟΝΤΙΔΑ63+2
43NURS404ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ43
44NURS405ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ64
45NURS406ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ43
46NURS407ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ33
47NURS408ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ60
48NURS410ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙV30
49AENG133ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ23

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 8 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / Εβδ.
1NURS409ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ43
2NURS411ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ43
3NURS412ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΙΑ43
4NURS413ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ43
5NURS414ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ43
6NURS415ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ43
Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS from courses that can be considered as free electives. A free elective is considered any course offered by another Department for which the student is eligible to register
Total
240
Εξάμηνα
ECTS
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1NURS101ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ I5
2NURS103ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ I4
3NURS105ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ5
4NURS107ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ4
5NURS109ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ5
6NURS111ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ3
7NURS113ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ4
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1AENG133ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ2
2NURS102ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ II5
3NURS104ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II3
4NURS106ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΝΕΤΙΚΗ5
5NURS108ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ4
6NURS110ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι7
7NURS112ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ι4
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1NURS201ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ4
2NURS203ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι5
3NURS205ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ5
4NURS207ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ6
5NURS209ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι6
6NURS211ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ4
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1NURS202ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ3
2NURS204ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ3
3NURS206ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ5
4NURS208ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι6
5NURS210ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι5
6NURS212ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ4
7NURS214ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΙ4
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1NURS301ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ5
2NURS303ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ5
3NURS305ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ6
4NURS307ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ6
5NURS309ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ4
6NURS311ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ4
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1NURS302ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ4
2NURS304ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ6
3NURS306ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ5
4NURS308ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ5
5NURS310ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ3
6NURS312ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ3
7NURS314ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΙΙ4
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1NURS401ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ6
2NURS403ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΟΝΤΙΔΑ6
3NURS405ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ6
4NURS407ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ3
5Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής5
6ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ4
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1NURS402ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ4
2NURS404ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ4
3NURS406ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ4
4NURS408ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ6
5NURS410ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙV3
6Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής5
7ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ4
ΣΥΝΟΛΟ30
 
 
 
 

Το πρόγραμμα σπουδών υποστηρίζεται από τα ακόλουθα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού:

RankName
ProfessorProf. Maritsa Gourni
Associate ProfessorDr. Georgios Charalambous
Associate ProfessorDr. Petroula Mavrikiou
Associate ProfessorDr. Maria Pantelidou
Associate ProfessorDr. Yiannis Parpottas
Assistant Professor - Programme Coordinator Dr. Alexandros Argyriadis
Assistant ProfessorDr. Evanthia Asimakopoulou
Assistant ProfessorDr. Stylianos Erodotou
Assistant ProfessorDr. George Miltiadou
Assistant ProfessorDr. Alexandra Skitsou
Assistant ProfessorDr. Charalampos Triantis
Visiting Assistant ProfDr. Dimitrios Theofanidis
Visiting LecturerDr. Charalambos Neocleous
Visiting LecturerDr. Chrystalla Papoutsou
Visiting LecturerDr. Konstantinos Petsios
Visiting Lecturer/Collaborating Acad. StaffDr. Agathi Argyriadi
Special Teaching StaffMr. Ioannis Dimitrakopoulos
Special Teaching StaffMs. Anna Sarri
Special Teaching StaffMr. Michalis Skoullou
Special Teaching StaffMr. Christos Voniatis
Lab AssistantMr. Giannis Maimaris
contact-us-img

Επικοινωνήστε μαζί μας

Λευκωσία +357 22 394394 Λεμεσός +357 25 730975