Πτυχίο στη Φυσικοθεραπεία
Σχολη Επιστημων Υγειας

Πτυχίο στη Φυσικοθεραπεία

Πτυχίο στη Φυσικοθεραπεία
Σχολη Επιστημων Υγειας

Πτυχίο στη Φυσικοθεραπεία

ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διάρκεια4 έτη (Πλήρης Φοίτηση)

Δίδακτρα
€9,900 ανά έτος

ΓλώσσαΕλληνική

ΠανεπιστημιούποληΛεμεσός

icon-downloadΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Μάθετε περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα

required field
required field
Invalid Input
required field
Τίτλος Σπουδών Πτυχίο στη Φυσικοθεραπεία (BSc)
Επίπεδο Πιστοποίησης Προπτυχιακό (1ος Κύκλος Σπουδών)
Προσφέρεται από Τμήμα Επιστημών Ζωής και Υγείας
ΦοίτησηΠλήρης ή Μερική

Το Πρόγραμμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Frederick στη Λεμεσό στοχεύει στην ανάπτυξη και μετάδοση σύγχρονων γνώσεων στην επιστήμη της Φυσικοθεραπείας μέσω του υψηλού επιπέδου διδασκαλίας και εφαρμοσμένης έρευνας που παρέχει.

Το Πρόγραμμα στελεχώνεται από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό με ακαδημαϊκή πληρότητα και διεθνή ερευνητική προσφορά και αναγνώριση, διασφαλίζοντας έτσι την πλήρη εναρμόνιση του Προγράμματος με τα σύγχρονα διεθνή εκπαιδευτικά και επιστημονικά δεδομένα. Επιπλέον, το Πρόγραμμα προσφέρει υψηλού επιπέδου θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σύγχρονης Φυσικοθεραπείας, και σε συνδυασμό με την εργαστηριακή, κλινική και πρακτική εκπαίδευση παρέχει τα απαραίτητα εφόδια για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα παρέχει ένα ευρύ φάσμα μοντέρνων και ευρύχωρων εργαστηρίων τα οποία περιλαμβάνουν υπερσύγχρονο φυσικοθεραπευτικό εξοπλισμό που προσφέρεται για σκοπούς εκπαίδευσης των φοιτητών του Προγράμματος αλλά και έρευνας. Έχει επίσης συνεργασίες με διάφορα κλινικά πλαίσια για την κλινική και πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών με σκοπό την ανάπτυξη όλων εκείνων των κλινικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για μία επιτυχή επαγγελματική ανάπτυξη στον κλάδο της Φυσικοθεραπείας. Έτσι, οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίζουν ένα ευρύ φάσμα κλινικών περιστατικών κατά τη διάρκεια της κλινικής και πρακτικής τους άσκησης σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, αναρρωτήρια όπως επίσης και σε επιλεγμένα ιδιωτικά φυσικοθεραπευτήρια, τα οποία στελεχώνονται από άρτια εκπαιδευμένους και έμπειρους φυσικοθεραπευτές.

Τέλος, με την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής στον Παγκύπριο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών, όπως επίσης και στο Μητρώο Φυσικοθεραπευτών (Υπουργείο Υγείας) για την απόκτηση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Φυσικοθεραπείας, οι απόφοιτοι/ες αναμένεται να:

- Αναπτύσσουν προηγμένο κλινικό συλλογισμό στα πλαίσια της αξιολόγησης ασθενών με παθολογίες στα διάφορα συστήματα του οργανισμού
- Κατανοούν τις ενδείξεις και αντενδείξεις των φυσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων που μπορεί να εφαρμόσει ο/η φυσικοθεραπευτής/τρια
- Εφαρμόζουν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σύγχρονες φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις με σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου λειτουργικότητας του ασθενή
- Βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, τη σωματική και ψυχική υγεία, την ευημερία, την αυτόνομη διαβίωση και τη δυνατότητα ανάληψης εργασιακών δραστηριοτήτων σε άτομα και ομάδες με διαταραχή κινητικότητας λόγω αναπηρίας
- Συμπράττουν με τους/τις συναδέλφους τους και άλλους/ες επαγγελματίες υγείας με δημιουργικό τρόπο και να ανταλλάσσουν τη γνώση και εμπειρία τους με αυτούς/ές, αναπτύσσοντας έτσι διαπροσωπικές σχέσεις και προωθώντας την διεπιστημονικότητα
- Ακολουθούν τους κώδικες ηθικής και δεοντολογίας, επιδεικνύουν προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών και να σέβονται τις αποφάσεις τους
- Αναλύουν με κριτική διάθεση τα ερευνητικά δεδομένα που απορρέουν μέσα από την σύγχρονη αρθρογραφία
- Διεκπεραιώνουν μελέτες που θα αποτελούν προϊόν αναζήτησης ερευνητικών κενών και διιστάμενων απόψεων επί της σχετικής αρθρογραφίας

Τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick πιστοποιούνται από τον Κυπριακό Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (Δ.Ι.Π.Α.Ε.) ενώ οι τίτλοι σπουδών αποφοίτων του έχουν τύχει αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Οι απόφοιτοι/ες του Προγράμματος Φυσικοθεραπείας θα έχουν επίσης τη δυνατότητα εγγραφής στον Παγκύπριο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών, όπως επίσης και στο Μητρώο Φυσικοθεραπευτών (Υπουργείο Υγείας) για την απόκτηση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος.

Επιπλέον θα έχουν τη δυνατότητα σταδιοδρομίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων Υγείας, όπως σε Νοσοκομεία και Κλινικές, Αναρρωτήρια, Ιδιωτικά Φυσικοθεραπεύτρια, Αθλητικά Σωματεία και Κέντρα Αποκατάστασης.

Τα κριτήρια εισδοχής των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Frederick βασίζονται στα ακαδημαϊκά τους προσόντα, ανεξάρτητα από το φύλο, την εθνική καταγωγή, το χρώμα του δέρματος ή τη θρησκεία.

Αναγνώριση προηγούμενης φοίτησης

Οι υποψήφιοι/ες φοιτητές/τριες του Πτυχίου Φυσικοθεραπείας θα πρέπει να υποβάλουν Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης από αναγνωρισμένο ίδρυμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με γενικό βαθμό 15.0/20.0.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη - οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα για πλήρες φοίτηση.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτούνται 240 ECTS. 

Σε περίπτωση που οι φοιτητές δεν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους εντός της προθεσμίας που αναφέρεται ανωτέρω, η διάρκεια των σπουδών μπορεί να παραταθεί. Ο χρόνος παράτασης καθορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό του Πανεπιστημίου σχετικά με την αποφοίτηση των φοιτητών.

Κατηγορία Μαθημάτων
ECTS

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 228 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / Εβδ.
1PHYS101Εισαγωγή στη Φυσικοθεραπεία62+2
2PHYS102Νευρολογία - Νευροφυσιολογία32
3PHYS103Ανατομία Ι62+2
4PHYS104Ανατομία ΙΙ62+2
5PHYS105Κινησιολογία Ι62+2
6PHYS106Ορθοπεδική – Τραυματολογία – Γενική Χειρουργική32
7PHYS107Βιοηθική στη Φυσικοθεραπεία32
8PHYS108Φυσιολογία63
9PHYS109Ψυχολογία στις Επιστήμες Υγείας32
10PHYS110Κινησιολογία ΙΙ62+2
11PHYS111Αγγλικά στις Επιστήμες Υγείας63
12PHYS201Παθολογία – Παθοφυσιολογία – Ρευματολογία63
13PHYS202Τεχνικές Κινητοποίησης62+2
14PHYS203Θεραπευτική Άσκηση62+2
15PHYS204Θεραπευτική Μάλαξη62+2
16PHYS205Καρδιοαναπνευστική Φυσικοθεραπεία Ι62+2
17PHYS206Καρδιοαναπνευστική Φυσικοθεραπεία ΙΙ62+2
18PHYS207Κλινική Εμβιομηχανική – Παθοκινησιολογία – Εργονομία62+2
19PHYS208Ηλεκτροθεραπεία – Φυσικά Μέσα Ι62+2
20PHYS209Νευρολογική Φυσικοθεραπεία Ι62+2
21PHYS210Νευρολογική Φυσικοθεραπεία ΙΙ62+2
22PHYS301Ηλεκτροθεραπεία – Φυσικά Μέσα ΙΙ62+2
23PHYS302Φυσικοθεραπεία σε Ειδικές Ομάδες62+2
24PHYS303Φυσικοθεραπεία Παιδιατρικών Παθήσεων62+2
25PHYS304Φαρμακολογία στη Φυσικοθεραπεία32
26PHYS305Φυσικοθεραπεία Μυοσκελετικών Παθήσεων Ι62+2
27PHYS306Φυσικοθεραπεία Μυοσκελετικών Παθήσεων ΙΙ62+2
28PHYS307Κλινική Εργοφυσιολογία62+2
29PHYS308Διαγνωστική Απεικόνιση32
30PHYS309Κλινική Άσκηση Ι62+10
31PHYS310Κλινική Άσκηση ΙΙ62+10
32PHYS401Προηγμένη Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση62+2
33PHYS403Φυσικοθεραπεία στον Αθλητισμό62+2
34PHYS405Κλινική Άσκηση ΙΙΙ62+10
35PHYS407Πτυχιακή Εργασία Ι: Μεθοδολογία Έρευνας και Παρουσίαση Πρωτοκόλλου63
36PHYS411Φυσικοθεραπεία Μυοσκελετικών Παθήσεων ΙΙΙ62+2
37PHYS412Πτυχιακή Εργασία ΙΙ63
38PHYS414Πρακτική Άσκηση240+40

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 12 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / Εβδ.
1PHYS112Κλινική Διατροφολογία63
2PHYS114Διοίκηση Μονάδων Υγείας63
3PHYS116Φυσικοθεραπεία στη Ψυχική Υγεία63
4PHYS118Πρώτες Βοήθειες62+1
5PHYS312Πρώιμη κινητοποίηση και αποκατάσταση βαρέως πασχόντων ασθενών63
6PHYS314Εναλλακτικές Φυσικοθεραπευτικές Προσεγγίσεις63
7PHYS316Λειτουργική Φυσικοθεραπευτική Αποκατάσταση63
8PHYS318Προηγμένης Τεχνολογία στη Φυσικοθεραπεία63
Total
240
Εξάμηνα
ECTS
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHYS101Εισαγωγή στη Φυσικοθεραπεία6
2PHYS103Ανατομία Ι6
3PHYS105Κινησιολογία Ι6
4PHYS107Βιοηθική στη Φυσικοθεραπεία3
5PHYS109Ψυχολογία στις Επιστήμες Υγείας3
6PHYS111Αγγλικά στις Επιστήμες Υγείας6
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHYS102Νευρολογία - Νευροφυσιολογία3
2PHYS104Ανατομία ΙΙ6
3PHYS106Ορθοπεδική – Τραυματολογία – Γενική Χειρουργική3
4PHYS108Φυσιολογία6
5PHYS110Κινησιολογία ΙΙ6
6Επιλεγόµενο Φυσικoθεραπείας6
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHYS201Παθολογία – Παθοφυσιολογία – Ρευματολογία6
2PHYS203Θεραπευτική Άσκηση6
3PHYS205Καρδιοαναπνευστική Φυσικοθεραπεία Ι6
4PHYS207Κλινική Εμβιομηχανική – Παθοκινησιολογία – Εργονομία6
5PHYS209Νευρολογική Φυσικοθεραπεία Ι6
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHYS202Τεχνικές Κινητοποίησης6
2PHYS204Θεραπευτική Μάλαξη6
3PHYS206Καρδιοαναπνευστική Φυσικοθεραπεία ΙΙ6
4PHYS208Ηλεκτροθεραπεία – Φυσικά Μέσα Ι6
5PHYS210Νευρολογική Φυσικοθεραπεία ΙΙ6
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHYS301Ηλεκτροθεραπεία – Φυσικά Μέσα ΙΙ6
2PHYS303Φυσικοθεραπεία Παιδιατρικών Παθήσεων6
3PHYS305Φυσικοθεραπεία Μυοσκελετικών Παθήσεων Ι6
4PHYS307Κλινική Εργοφυσιολογία6
5PHYS309Κλινική Άσκηση Ι6
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHYS302Φυσικοθεραπεία σε Ειδικές Ομάδες6
2PHYS304Φαρμακολογία στη Φυσικοθεραπεία3
3PHYS306Φυσικοθεραπεία Μυοσκελετικών Παθήσεων ΙΙ6
4PHYS308Διαγνωστική Απεικόνιση3
5PHYS310Κλινική Άσκηση ΙΙ6
6Επιλεγόµενο Φυσικoθεραπείας6
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHYS401Προηγμένη Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση6
2PHYS403Φυσικοθεραπεία στον Αθλητισμό6
3PHYS405Κλινική Άσκηση ΙΙΙ6
4PHYS407Πτυχιακή Εργασία Ι: Μεθοδολογία Έρευνας και Παρουσίαση Πρωτοκόλλου6
5PHYS411Φυσικοθεραπεία Μυοσκελετικών Παθήσεων ΙΙΙ6
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHYS412Πτυχιακή Εργασία ΙΙ6
2PHYS414Πρακτική Άσκηση24
ΣΥΝΟΛΟ30
 
 
 
 

Το πρόγραμμα σπουδών υποστηρίζεται από τα ακόλουθα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού:

RankName
ProfessorProf. Maritsa Gourni
Associate ProfessorDr. Georgios Charalambous
Associate Professor - Programme Coordinator Dr. Emmanouil Papadopoulos
Associate ProfessorDr. Christos Savva
Assistant ProfessorDr. Panos Constantinides
Assistant ProfessorDr. George Miltiadou
Assistant ProfessorDr. Elena Papacosta
Assistant ProfessorDr. Alexandra Skitsou
Assistant ProfessorDr. Charalampos Triantis
Assistant ProfessorDr. Anthi Xenofontos
LecturerDr. Julia Moissoglou Missitzi
LecturerDr. Phivos Symeonides
Visiting ProfessorDr. Vasiliki Sakellari
Visiting Assistant ProfDr. Georgios Koumantakis
Visiting LecturerDr. Nikolaos Chrysagis
Visiting LecturerDr. Panayiotis Paoullis
Visiting LecturerDr. Chrystalla Papoutsou
Visiting Lecturer/Collaborating Acad. StaffDr. Agathi Argyriadi
Special Teaching StaffMs. Irene Angastinioti
Special Teaching StaffMr. Giannis Sisou
Special Teaching StaffMr. Dimitris Sokratous
contact-us-img

Επικοινωνήστε μαζί μας

Λευκωσία +357 22 394394 Λεμεσός +357 25 730975