Πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
School of Health Sciences

Πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
School of Health Sciences

Πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διάρκεια4 έτη (Πλήρης Φοίτηση)

Δίδακτρα
€9,000 ανά έτος

ΓλώσσαΕλληνική

ΠανεπιστημιούποληΛεμεσός

icon-downloadΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Μάθετε περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα

required field
required field
Invalid Input
required field
Τίτλος Σπουδών BSc Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Επίπεδο Πιστοποίησης Πτυχίο (1ος Κύκλος Σπουδών)
Προσφέρεται από Τμήμα Επιστημών Ζωής και Υγείας
Φοίτηση Πλήρης ή Μερική

Σκοπός του Προγράμματος «Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκής γνώσης και εφαρμοσμένης εκπαίδευσης για την επαγγελματική προετοιμασία αθλητικών επιστημόνων και καθηγητών φυσικής αγωγής με απασχόληση στον τομέα του Αθλητισμού, της Αναψυχής και της Υγείας. Οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να εργαστούν με επιτυχία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα υπηρεσιών άσκησης και αθλητισμού.

Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στις Επιστήμες της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού, ενώ ενθαρρύνει την παραγωγή νέας γνώσης σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η αποκατάσταση, η αθλητική απόδοση, ο τουρισμός, η αναψυχή και η υγεία. Το πρόγραμμα καταλήγει σε ειδικεύσεις όπου μέσω των δυο κατευθύνσεων που προσφέρει, υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης ειδικότητας είτε σε Προπονητική Αθλήματος είτε στον τομέα της Υγείας και Ευρωστίας ή του Αθλητικού Τουρισμού.

Το Πρόγραμμα «Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού» προσφέρεται στη Λεμεσό, στην ελληνική γλώσσα.

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι/ες θα αποκτήσουν:

1. Την απαραίτητη εκπαίδευση που θα τους δώσει τη δυνατότητα να διδάξουν αποτελεσματικά το μάθημα της φυσικής αγωγής στα σχολεία.
2. Γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να αναπτύσσουν προπονητικά προγράμματα στον τομέα του αθλητισμού με βάση τις αρχές πολυεπιστημονική υποστήριξη της αγωνιστικής αθλητικής προετοιμασίας.
3. Τις απαραίτητες πρακτικές εμπειρίες για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον τομέα του αθλητισμού, της αναψυχής και της υγείας.
4. Ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και πρακτικές δεξιότητες ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν εξειδικευμένα προγράμματα άσκησης που ενσωματώνουν την παραγωγή νέας γνώσης και τις νέες κατευθύνσεις που δημιουργούνται για διάφορες κατηγορίες πληθυσμού με γνώμονα την υγεία και την ευεξία.
5. Δεξιότητες και ικανότητες που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουν και να οργανώνουν υπαίθριες ψυχαγωγικές δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη και την προώθηση του αθλητικού τουρισμού.
6. Την απαραίτητη γνώση των τεχνικών, δεξιοτήτων και μεθοδολογιών για τη διδασκαλία του αθλητισμού σε διάφορες ηλικίες με τις απαιτούμενες επιστημονικές γνώσεις από τις αθλητικές επιστήμες.
7. Τις κατάλληλες δεξιότητες και κριτική σκέψη που θα τους επιτρέψουν να πραγματοποιήσουν έρευνα υψηλού επιπέδου στους τομείς της φυσικής αγωγής, του αθλητισμού και της υγείας.

 

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος «Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού» μπορούν να απασχοληθούν ως αθλητικοί επιστήμονες, καθηγητές φυσικής αγωγής και προπονητές τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Στον ιδιωτικό τομέα έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε αθλητικούς οργανισμούς/επιχειρήσεις, γυμναστήρια, κέντρα αποκατάστασης, ιδιωτικούς σύλλογοι, ακαδημίες, ομάδες, προγράμματα αθλητισμού αναψυχής, ενώ στον δημόσιο τομέα οι απόφοιτοι μπορούν να διδάξουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Επίσης οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν ως διοικητικοί υπάλληλοι σε αθλητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις κυβερνητικών και μη αθλητικών οργανώσεων.

Το πρόγραμμα παρέχει επίσης την κατάλληλη τεχνογνωσία για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν συγκεκριμένους τομείς περαιτέρω σπουδών στις Επιστήμες της Άσκησης και του Αθλητισμού, όπως η φυσιολογία της άσκησης, αθλητική διοίκηση, η αθλητική ψυχολογία κ.λπ. ή να ακολουθήσουν μια καριέρα στην έρευνα.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Συμβούλιο Εγγραφής Γυμναστών του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας καθώς επίσης και ως γυμναστές/εκπαιδευτές στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου, οι υποψήφιοι μπορούν να γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα μόνο εάν πληρούν τις γενικές προϋποθέσεις εισδοχής στο Πανεπιστήμιο.
Εκτός από τις γενικές προϋποθέσεις εισδοχής, οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί με βάση το μέσο βαθμό του απολυτηρίου από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπου απαιτείται ελάχιστος βαθμός 80/100 (16/20).

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο πρόγραμμα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να γίνουν δεκτοί μετά από προσωπική συνέντευξη. Επιπλέον, οι αιτούντες πρέπει να προσκομίσουν Δελτίο Υγείας Αθλητών από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού για συμμόρφωση με τις διαδικασίες ασφαλείας.

Αναγνώριση προηγούμενης φοίτησης και μεταφοράς μαθημάτων

Στους υποψηφίους μπορούν να χορηγηθούν μόρια μετεγγραφής σύμφωνα με τις γενικές ρυθμίσεις για την αναγνώριση της προηγούμενης μάθησης του Πανεπιστημίου.

Κανονισμοί Εξετάσεων, Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης

Δεν υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί εξέτασης, μέθοδοι αξιολόγησης και βαθμολόγησης που χρησιμοποιούνται από αυτό το Πρόγραμμα. Οι κανονισμοί εξετάσεων, οι μέθοδοι αξιολόγησης και το σύστημα βαθμολόγησης για αυτό το Πρόγραμμα είναι οι ίδιοι με τους σχετικούς γενικούς κανονισμούς του πανεπιστημίου.

Οι φοιτητές είναι επιλέξιμοι για αποφοίτηση αφού ολοκληρώσουν επιτυχώς 240 πιστωτικές μονάδες ECTS στα μαθήματα που αναφέρονται στη Δομή του Προγράμματος.

Επιπλέον, ένας φοιτητής μπορεί να αποφοιτήσει μόνο εάν το CGPA του είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 5,00 στα 10,00. Οι απόφοιτοι με CGPA μικρότερο από 5,00 μπορεί να χρειαστεί να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα ή να επαναλάβουν ορισμένα μαθήματα προκειμένου να βελτιώσουν τους βαθμούς τους.

Competitive Sport

Κατηγορία Μαθημάτων
ECTS

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 174 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / Εβδ.
1PESS110Αγγλικά Αθλητικών Επιστημών 33
2PESS101Ιστορία και Φιλοσοφία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 63
3PESS102Φυσιολογία του Ανθρώπινου Σώματος 63
4PESS103Λειτουργική Ανατομική του ανθρώπου 63
5PESS104Παιδαγωγική και Παιδαγωγική Φυσικής Αγωγής 63
6PESS105Εφαρμοσμένη Κοινωνιολογία στην Εκπαίδευση και τον Αθλητισμό 63
7PESS106Βιοχημεία της Άσκησης 63
8PESS107Διδακτική του Κλασσικού Αθλητισμού 63
9PESS108Διδακτική Αθλοπαιδιών Ι (Πετοσφαίριση και Καλαθοσφαίριση)63
10PESS109Διδασκαλία Πρώτων Βοηθειών στην άσκηση και τον αθλητισμό 63
11PESS201Μεθοδολογία Έρευνας και Εφαρμοσμένη Στατιστική στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό 63
12PESS202Διατροφή στην Άσκηση και τον Αθλητισμό 63
13PESS203Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητισμού63
14PESS204Αθλητική Ψυχολογία 63
15PESS205Εργοφυσιολογία 63
16PESS206Αρχές Προπονητικής63
17PESS207Διδακτική Αθλοπαιδιών ΙΙ (Ποδόσφαιρο και Χειροσφαίριση)63
18PESS208Άσκηση για Υγεία και Ευεξία63
19PESS209Διδακτική της Κολύμβησης 63
20PESS210Διδακτική Γυμναστικών Αθλημάτων (Παιδαγωγική και Ενόργανη Γυμναστική)63
21PESS301Κινητική Μάθηση και Κινητική Συμπεριφορά 63
22PESS302Σχολική Ψυχολογία – Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής 63
23PESS303Διδακτική Αθλημάτων Ρακέτας -Αντισφαίριση 63
24PESS304Διδακτική Ασκήσεων και Προγραμμάτων Ενδυνάμωσης 63
25PESS305Διδακτική Παραδοσιακών Χορών (Ελληνικών και Κυπριακών) 63
26PESS306Διδακτική ΦΑ στην Εκπαίδευση (Προσχολική, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια)63
27PESS401Πρακτική Άσκηση και Εργασιακή Εμπειρία93
28PESS402Διπλωματική εργασία 93
29PESS112Βασικές ερευνητικές δεξιότητες 33

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 36 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / Εβδ.
1PESS307Αθλητικές Κακώσεις – Αθλητική Φυσικοθεραπεία 63
2PESS308Προπονητική Αγωνιστικού Αθλητισμού 63
3PESS309Κινησιολογία - Εμβιοκινητική 63
4PESS310Εργομετρία 63
5PESS403Προπόνηση Παιδιού και Εφήβου 63
6PESS404Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική Αθλητών - Ψυχολογική Προετοιμασία Αθλητών 63

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 20 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / Εβδ.
1PESS407Ενόργανη Γυμναστική I106
2PESS408Ενόργανη Γυμναστική II106
3PESS409Κολύμβηση I106
4PESS410Κολύμβηση II106
5PESS411Ιστιοπλοΐα I106
6PESS412Ιστιοπλοΐα II106
7PESS413Υδατοσφαίριση I106
8PESS414Υδατοσφαίριση II106
9PESS415Κωπηλασία I106
10PESS416Κωπηλασία II106
11PESS417Καλαθοσφαίριση I106
12PESS418Καλαθοσφαίριση II106
13PESS419Πετοσφαίριση I106
14PESS420Πετοσφαίριση II106
15PESS421Ποδόσφαιρο I106
16PESS422Ποδόσφαιρο II106
17PESS423Τζούντο I106
18PESS424Τζούντο II106
19PESS425Ταε Κβο Ντο I106
20PESS426Ταε Κβο Ντο II106
21PESS427Αντισφαίριση I106
22PESS428Αντισφαίριση II106
23PESS429Κλασικός Αθλητισμός I106
24PESS430Κλασικός Αθλητισμός II106
Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS from courses that can be considered as free electives. A free elective is considered any course offered by another Department for which the student is eligible to register
Total
240
Εξάμηνα
ECTS
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PESS101Ιστορία και Φιλοσοφία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 6
2PESS103Λειτουργική Ανατομική του ανθρώπου 6
3PESS105Εφαρμοσμένη Κοινωνιολογία στην Εκπαίδευση και τον Αθλητισμό 6
4PESS107Διδακτική του Κλασσικού Αθλητισμού 6
5PESS110Αγγλικά Αθλητικών Επιστημών 3
6PESS112Βασικές ερευνητικές δεξιότητες 3
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PESS102Φυσιολογία του Ανθρώπινου Σώματος 6
2PESS104Παιδαγωγική και Παιδαγωγική Φυσικής Αγωγής 6
3PESS106Βιοχημεία της Άσκησης 6
4PESS108Διδακτική Αθλοπαιδιών Ι (Πετοσφαίριση και Καλαθοσφαίριση)6
5PESS109Διδασκαλία Πρώτων Βοηθειών στην άσκηση και τον αθλητισμό 6
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PESS201Μεθοδολογία Έρευνας και Εφαρμοσμένη Στατιστική στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό 6
2PESS203Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητισμού6
3PESS205Εργοφυσιολογία 6
4PESS207Διδακτική Αθλοπαιδιών ΙΙ (Ποδόσφαιρο και Χειροσφαίριση)6
5PESS209Διδακτική της Κολύμβησης 6
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PESS202Διατροφή στην Άσκηση και τον Αθλητισμό 6
2PESS204Αθλητική Ψυχολογία 6
3PESS206Αρχές Προπονητικής6
4PESS208Άσκηση για Υγεία και Ευεξία6
5PESS210Διδακτική Γυμναστικών Αθλημάτων (Παιδαγωγική και Ενόργανη Γυμναστική)6
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PESS301Κινητική Μάθηση και Κινητική Συμπεριφορά 6
2PESS303Διδακτική Αθλημάτων Ρακέτας -Αντισφαίριση 6
3PESS305Διδακτική Παραδοσιακών Χορών (Ελληνικών και Κυπριακών) 6
4PESS307Αθλητικές Κακώσεις – Αθλητική Φυσικοθεραπεία 6
5PESS309Κινησιολογία - Εμβιοκινητική 6
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PESS302Σχολική Ψυχολογία – Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής 6
2PESS304Διδακτική Ασκήσεων και Προγραμμάτων Ενδυνάμωσης 6
3PESS306Διδακτική ΦΑ στην Εκπαίδευση (Προσχολική, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια)6
4PESS308Προπονητική Αγωνιστικού Αθλητισμού 6
5PESS310Εργομετρία 6
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PESS401Πρακτική Άσκηση και Εργασιακή Εμπειρία9
2PESS403Προπόνηση Παιδιού και Εφήβου 6
3Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής5
410
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PESS402Διπλωματική εργασία 9
2PESS404Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική Αθλητών - Ψυχολογική Προετοιμασία Αθλητών 6
3Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής5
410
ΣΥΝΟΛΟ30
 
 
 
 

Sport Recreation – Tourism – Health

 
Κατηγορία Μαθημάτων
ECTS

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 174 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / Εβδ.
1PESS110Αγγλικά Αθλητικών Επιστημών 33
2PESS101Ιστορία και Φιλοσοφία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 63
3PESS102Φυσιολογία του Ανθρώπινου Σώματος 63
4PESS103Λειτουργική Ανατομική του ανθρώπου 63
5PESS104Παιδαγωγική και Παιδαγωγική Φυσικής Αγωγής 63
6PESS105Εφαρμοσμένη Κοινωνιολογία στην Εκπαίδευση και τον Αθλητισμό 63
7PESS106Βιοχημεία της Άσκησης 63
8PESS107Διδακτική του Κλασσικού Αθλητισμού 63
9PESS108Διδακτική Αθλοπαιδιών Ι (Πετοσφαίριση και Καλαθοσφαίριση)63
10PESS109Διδασκαλία Πρώτων Βοηθειών στην άσκηση και τον αθλητισμό 63
11PESS201Μεθοδολογία Έρευνας και Εφαρμοσμένη Στατιστική στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό 63
12PESS202Διατροφή στην Άσκηση και τον Αθλητισμό 63
13PESS203Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητισμού63
14PESS204Αθλητική Ψυχολογία 63
15PESS205Εργοφυσιολογία 63
16PESS206Αρχές Προπονητικής63
17PESS207Διδακτική Αθλοπαιδιών ΙΙ (Ποδόσφαιρο και Χειροσφαίριση)63
18PESS208Άσκηση για Υγεία και Ευεξία63
19PESS209Διδακτική της Κολύμβησης 63
20PESS210Διδακτική Γυμναστικών Αθλημάτων (Παιδαγωγική και Ενόργανη Γυμναστική)63
21PESS301Κινητική Μάθηση και Κινητική Συμπεριφορά 63
22PESS302Σχολική Ψυχολογία – Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής 63
23PESS303Διδακτική Αθλημάτων Ρακέτας -Αντισφαίριση 63
24PESS304Διδακτική Ασκήσεων και Προγραμμάτων Ενδυνάμωσης 63
25PESS305Διδακτική Παραδοσιακών Χορών (Ελληνικών και Κυπριακών) 63
26PESS306Διδακτική ΦΑ στην Εκπαίδευση (Προσχολική, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια)63
27PESS401Πρακτική Άσκηση και Εργασιακή Εμπειρία93
28PESS402Διπλωματική εργασία 93
29PESS112Βασικές ερευνητικές δεξιότητες 33

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 36 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / Εβδ.
1PESS311Φυσική Δραστηριότητα σε Κλινικούς Πληθυσμούς 63
2PESS312Άσκηση, Φυσική Δραστηριότητα και Γήρανση63
3PESS313Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή 63
4PESS314Οργάνωση Προγραμμάτων Αθλητικού Τουρισμού και Αναψυχής63
5PESS405Οργάνωση και Διεύθυνση Αθλητικών Ακαδημιών και Σωματείων 63
6PESS406Ψυχοκοινωνιολογία της Αναψυχής και του Τουρισμού 63

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 20 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / Εβδ.
1PESS431Υπαίθριες Αθλητικές Δραστηριότητες και Αθλητικός Τουρισμός I106
2PESS432Υπαίθριες Αθλητικές Δραστηριότητες και Αθλητικός Τουρισμός II106
3PESS433Άσκηση - Υγεία – Ευρωστία I106
4PESS434Άσκηση - Υγεία – Ευρωστία II106
5PESE100Χορός, Κίνηση και Έκφραση63
Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS from courses that can be considered as free electives. A free elective is considered any course offered by another Department for which the student is eligible to register
Total
240
Εξάμηνα
ECTS
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PESS101Ιστορία και Φιλοσοφία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 6
2PESS103Λειτουργική Ανατομική του ανθρώπου 6
3PESS105Εφαρμοσμένη Κοινωνιολογία στην Εκπαίδευση και τον Αθλητισμό 6
4PESS107Διδακτική του Κλασσικού Αθλητισμού 6
5PESS110Αγγλικά Αθλητικών Επιστημών 3
6PESS112Βασικές ερευνητικές δεξιότητες 3
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PESS102Φυσιολογία του Ανθρώπινου Σώματος 6
2PESS104Παιδαγωγική και Παιδαγωγική Φυσικής Αγωγής 6
3PESS106Βιοχημεία της Άσκησης 6
4PESS108Διδακτική Αθλοπαιδιών Ι (Πετοσφαίριση και Καλαθοσφαίριση)6
5PESS109Διδασκαλία Πρώτων Βοηθειών στην άσκηση και τον αθλητισμό 6
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PESS201Μεθοδολογία Έρευνας και Εφαρμοσμένη Στατιστική στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό 6
2PESS203Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητισμού6
3PESS205Εργοφυσιολογία 6
4PESS207Διδακτική Αθλοπαιδιών ΙΙ (Ποδόσφαιρο και Χειροσφαίριση)6
5PESS209Διδακτική της Κολύμβησης 6
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PESS202Διατροφή στην Άσκηση και τον Αθλητισμό 6
2PESS204Αθλητική Ψυχολογία 6
3PESS206Αρχές Προπονητικής6
4PESS208Άσκηση για Υγεία και Ευεξία6
5PESS210Διδακτική Γυμναστικών Αθλημάτων (Παιδαγωγική και Ενόργανη Γυμναστική)6
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PESS301Κινητική Μάθηση και Κινητική Συμπεριφορά 6
2PESS303Διδακτική Αθλημάτων Ρακέτας -Αντισφαίριση 6
3PESS305Διδακτική Παραδοσιακών Χορών (Ελληνικών και Κυπριακών) 6
4PESS311Φυσική Δραστηριότητα σε Κλινικούς Πληθυσμούς 6
5PESS313Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή 6
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PESS302Σχολική Ψυχολογία – Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής 6
2PESS304Διδακτική Ασκήσεων και Προγραμμάτων Ενδυνάμωσης 6
3PESS306Διδακτική ΦΑ στην Εκπαίδευση (Προσχολική, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια)6
4PESS312Άσκηση, Φυσική Δραστηριότητα και Γήρανση6
5PESS314Οργάνωση Προγραμμάτων Αθλητικού Τουρισμού και Αναψυχής6
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PESS401Πρακτική Άσκηση και Εργασιακή Εμπειρία9
2PESS405Οργάνωση και Διεύθυνση Αθλητικών Ακαδημιών και Σωματείων 6
3Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής5
410
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PESS402Διπλωματική εργασία 9
2PESS406Ψυχοκοινωνιολογία της Αναψυχής και του Τουρισμού 6
3Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής5
410
ΣΥΝΟΛΟ30
 
 
 
 

Το πρόγραμμα σπουδών υποστηρίζεται από τα ακόλουθα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού:

RankName
Assistant ProfessorDr. Garifallos Anagnostou
Assistant ProfessorDr. Panos Constantinides
Assistant Professor - Programme Coordinator Dr. Elena Papacosta
Assistant ProfessorDr. Anthi Xenofontos
Visiting ProfessorDr. Angelos Rodafinos
Visiting LecturerDr. Orestis Antoniades
Visiting LecturerDr. Despina Kouali
Visiting LecturerDr. Elpida Michail
Visiting LecturerDr. Apostolia Ntovoli
Visiting LecturerDr. Souzana Papadopoulou
Special Teaching StaffMs. Elena Avraam
Special Teaching StaffMr. Christodoulos Christodoulides
Special Teaching StaffMs. Stella Dimitriou
Special Teaching StaffMr. George Georgiou
Special Teaching StaffMs. Georgia Hadjimichael
Special Teaching StaffMr. Michalis Partzilis
contact-us-img

Επικοινωνήστε μαζί μας

Λευκωσία +357 22 394394 Λεμεσός +357 25 730975