Φαρμακευτική (Integrated Master)
Σχολη Επιστημων Υγειας

Φαρμακευτική (Integrated Master)

Φαρμακευτική (Integrated Master)
Σχολη Επιστημων Υγειας

Φαρμακευτική (Integrated Master)

ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διάρκεια5 έτη (Πλήρης Φοίτηση)

Δίδακτρα
€9,000 ανά έτος

ΓλώσσαΕλληνική

ΠανεπιστημιούποληΛευκωσία

icon-downloadΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Μάθετε περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα

required field
required field
Invalid Input
required field
Τίτλος Σπουδών Ενιαίο και Αδιάσπαστο Μάστερ (Integrated Master)
Επίπεδο Πιστοποίησης Πτυχιακό (2ος Κύκλος Σπουδών)
Προσφέρεται από Τμήμα Φαρμακευτικής
Φοίτηση Πλήρης ή Μερική

Γενικός σκοπός του Προγράμματος είναι να προετοιμάσει ειδικούς/ές επιστήμονες στον τομέα των φαρμάκων και βιοδραστικών ουσιών, ώστε να μπορούν να εργαστούν στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όπως σε φαρμακεία, νοσοκομεία, κλινικές, βιομηχανία φαρμάκων και καλλυντικών, κρατικές αρχές φαρμάκων και άλλους τομείς σχετιζόμενους με φάρμακα και καλλυντικά. Το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει το ακαδημαϊκό υπόβαθρο για να καλύψει τις υποχρεώσεις του τομέα των φαρμάκων σε ένα υψηλά διαφοροποιημένο, ανεπτυγμένο και απαιτητικό κοινωνικό περιβάλλον. Παράλληλα στοχεύει στην προετοιμασία πλήρως εκπαιδευμένων φαρμακοποιών που θα είναι σε θέση να διαχειριστούν τις προκλήσεις στον χώρο της υγείας σε επιστημονικό, κλινικό, κοινωνικό και διοικητικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας επικαιροποιημένη γνώση και τις εκάστοτε κατευθυντήριες οδηγίες στον τομέα της υγείας.

Όλα τα πιο πάνω επιτυγχάνονται μέσω βασικών και εξειδικευμένων μαθημάτων. Επιπλέον, η διαχείριση, ο έλεγχος και εκάστοτε τροποποίηση του προγράμματος καθώς και η ισότιμη κατανομή των πιστωτικών μονάδων μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Μονάδων (ECTS), προσφέρουν ένα περιεχόμενο σπουδών που αντανακλά της τρέχουσες απαιτήσεις και εξελίξεις στον τομέα φαρμάκων και μία ακριβή συσχέτιση με άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Σπουδών Φαρμακευτικής.

Στόχοι του προγράμματος

- Να προετοιμάσει αποφοίτους με γνώσεις και ικανότητες για εργασία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα (φαρμακεία, βιομηχανία φαρμάκων και καλλυντικών, νοσοκομεία, κλινικές), ως προσοντούχοι/ες επαγγελματίες στον τομέα της φαρμακευτικής επιστήμης.

- Να παρέχει ένα ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό και πρακτικό υπόβαθρο στη Φαρμακευτική με σκοπό να μπορούν να προσαρμοστούν στις ραγδαίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

- Να παρέχει ένα σημαντικό θεωρητικό υπόβαθρο για συνέχιση των σπουδών ή ενασχόληση στην έρευνα.

- Να ενισχύσει την κατανόηση της θεωρίας μέσω της πρακτικής εξάσκησης.

- Να εισάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στο σύγχρονο φαρμακευτικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, κλινικών και κυβερνητικών μηχανισμών.

- Να προσφέρει στους/στις φοιτητές/τριες τη δυνατότητα να:

Εκπαιδεύουν τους ασθενείς και να λειτουργούν ως επιτυχημένοι/ες σύμβουλοι σε θέματα Υγείας και σε κοινωνικά προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας όπως ο εθισμός και η κατάχρηση φαρμάκων και δηλητηρίων.

Επιχειρηματολογούν ώστε να προβλέπουν τις τάσεις στη φαρμακοθεραπεία, στην καινοτομία, παραγωγή, χρήση, και κατάχρηση φαρμάκων.

Προγραμματίζουν, σχεδιάζουν, και διεξάγουν έρευνα χρησιμοποιώντας κατάλληλες μεθόδους.

Συμμορφώνονται με τις νομικές, ηθικές και επαγγελματικές διαδικασίες και κανόνες.

Αναπτύξουν την κουλτούρα της δια βίου μάθηση με στόχο τη συνεχή βελτίωση των γνώσεων και ικανοτήτων τους.

Γενικά μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών οι φοιτητές/τριες αναμένεται να μπορούν να:

- Εφαρμόζουν κριτική σκέψη, λαμβάνουν αποφάσεις, και αξιολογούν και επιλύουν προβλήματα.
- Επιδεικνύουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας.
- Εμφανίζουν διδακτικές και ερευνητικές ικανότητες, τις οποίες εφαρμόζουν στην εργασία τους.
- Διαχειρίζονται ανθρώπινους, οικονομικούς, τεχνολογικούς και φυσικούς πόρους για βελτιστοποίηση των εκάστοτε αποτελεσμάτων.
- Αυτοαξιολόγουν σε επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας και αντιμετωπίζουν τα πιθανά κενά μέσω της διά βίου μάθησης.
- Αναγνωρίζουν τον επαγγελματικό τους ρόλο και να λειτουργούν προς αυτή την κατεύθυνση, επιδεικνύοντας ακεραιότητα, ειλικρίνεια, γνώση των ηθικών αρχών και επαγγελματική διαγωγή.
- Συμβάλλουν στον περιορισμό των ανισοτήτων και των διακρίσεων.

Ειδικά μαθησιακά αποτελέσματα

Οι απόφοιτοι/ες θα πρέπει να είναι σε θέση να:

- Αναπτύξουν βαθιά και ευρεία γνώση στη Φαρμακευτική επιστήμη, με κοινωνικές, διοικητικές και κλινικές προεκτάσεις.
- Διαθέτουν πλήρη γνώση επί της φαρμακοθεραπείας, από την παραγωγή φαρμάκων μέχρι την κατάλληλη και ασφαλή χρήση τους.
- Συνδυάζουν βασικές επιστημονικές γνώσεις για να καταλήξουν σε συμπεράσματα δράσεων φαρμάκων και χορήγησης τους στο κοινό.
- Εκτιμούν τις προσωπικές, κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές περιστάσεις και διαθέτουν το γλωσσικό και επικοινωνιακό υπόβαθρο που απαιτείται για το επάγγελμα.
- Συνεργάζονται με άτομα, οικογένειες, τη κοινότητα, συναδέλφους και λοιπούς επαγγελματίες υγείας για την παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας.
- Εφαρμόζουν πρότυπα, κατευθυντήριες οδηγίες, τη νομοθεσία και ορθή πρακτική σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματική χρήση των φαρμάκων.
- Ερευνούν και αξιολογούν κριτικά τη βιβλιογραφία για θέματα που αφορούν τον τομέα εξειδίκευσης τους.
- Σχεδιάζουν προληπτική και εκπαιδευτική πρακτική έτσι ώστε να διαπαιδαγωγούν σχετικά με τη αντιμετώπιση και διασπορά διαφόρων ασθενειών και την προαγωγή της υγείας.

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Φαρμακευτικής μπορούν να απασχοληθούν σε διάφορους τομείς όπως σε ιδιωτικά φαρμακεία καθώς και στη βιομηχανία φαρμάκων και καλλυντικών. Εναλλακτικά, μπορούν να επιλέξουν να εργαστούν σε ιδιωτικά ή κρατικά νοσοκομεία, κλινικές και κέντρα φροντίδας υγείας ή να υποστηρίξουν υπηρεσίες του συστήματος υγείας. Οι απόφοιτοι/ες μπορούν επίσης να συμμετέχουν στην εκπαίδευση και/ή στην έρευνα και να εργοδοτηθούν σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα.

Μέχρι σήμερα, όλοι/ες οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος εργοδοτούνται (ποσοστό ανεργίας 0%) σε θέσεις σχετικές με τη Φαρμακευτική επιστήμη, σε νοσοκομεία, φαρμακεία, δημόσιες υπηρεσίες και τη φαρμακευτική βιομηχανία στην Κύπρο και το εξωτερικό.
Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να εισαχθούν στο πρόγραμμα μόνο εάν πληρούν τις γενικές απαιτήσεις εισαγωγής του Πανεπιστημίου.

Πρόσθετες απαιτήσεις εισδοχής στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής παρατίθενται παρακάτω.

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι/ες αναμένεται να κατέχουν στο απολυτήριο λυκείου ελάχιστο βαθμό:

85% (17/20) στη Χημεία και
85% (17/20) σε δύο από τα ακόλουθα μαθήματα: Φυσική, Βιολογία και Μαθηματικά.

Οι υποψήφιοι/ες που δεν πληρούν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις ενδέχεται να εξακολουθούν να γίνονται δεκτοί/ές στο Πρόγραμμα συμμετέχοντας σε ένα δωρεάν εντατικό πρόγραμμα προπαρασκευαστικών μαθημάτων εισδοχής. Το πρόγραμμα προσφέρεται από το Τμήμα, ακολουθούμενο από τελική αξιολόγηση.

Αναγνώριση προηγούμενης εκμάθησης και μεταφορά πιστωτικών μονάδων

Η μεταφορά πιστωτικών μονάδων από άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα συμμορφώνεται με τους γενικούς κανονισμούς του Πανεπιστημίου Frederick.

Οι υποψήφιοι/ες που έχουν αποφοιτήσει από αναγνωρισμένο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μαθήματα σε Πανεπιστημιακό επίπεδο σε διαπιστευμένο πρόγραμμα, είναι επιλέξιμοι/ες να υποβάλουν αίτηση εισδοχής μεταφοράς.

Οι φοιτητές/τριες με προηγούμενους τίτλους σπουδών θα πρέπει να ολοκληρώσουν τουλάχιστον το 50% των πιστωτικών μονάδων ECTS που απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών στο Πανεπιστήμιο Frederick προκειμένου να μπορούν να αποφοιτήσουν.
Οι κανονισμοί εξέτασης, οι μέθοδοι αξιολόγησης και το σύστημα βαθμολόγησης του Προγράμματος, είναι ίδια με τους σχετικούς γενικούς κανονισμούς του Πανεπιστημίου.

Οι φοιτητές/τριες πρέπει να ολοκληρώσουν 300 ECTS, συμπεριλαμβανομένων θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων και πρακτικής εξάσκησης.
Κατηγορία Μαθημάτων
ECTS

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 218 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / Εβδ.
1PHA101Γενική και Ανόργανη Χημεία63+3
2PHA102Γενική Φυσική63+2
3PHA104Γενική Βιολογία62+2
4PHA105Εισαγωγή στις Φαρμακευτικές Επιστήμες53
5PHA103Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής64
6PHA106Αναλυτική Χημεία63+2
7PHA107Στοιχεία Βοτανικής52+2
8PHA108Ανατομία Ανθρώπου63+1
9PHA201Φυσική Χημεία64+2
10PHA203Μικροβιολογία62+2
11PHA302Ανόργανη και Βιοανόργανη Φαρμακευτική Χημεία64+2
12PHA205Φυσιολογία Aνθρώπου και Παθοφυσιολογία63+1
13PHA211Οργανική Χημεία64+2
14PHA212Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία63+2
15PHA207Βιοχημεία Ι63+2
16PHA208Φυσική Φαρμακευτική64+2
17PHA305Υγιεινή και Επείγουσα Θεραπευτική62+2
18PHA301Βιοφαρμακευτική & Φαρμακοκινητική63+2
19PHA311Φαρμακογνωσία I63+2
20PHA303Φαρμακευτική Ανάλυση Ι63+2
21PHA304Βιοχημεία ΙΙ62+2
22PHA306Μοριακή Φαρμακολογία62+2
23PHA307Φαρμακευτική Χημεία Ι62+3
24PHA308Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι62+2
25PHA309Φαρμακολογία Ι62+3
26PHA310Φαρμακευτική Ανοσολογία & Ανοσοχημεία62+2
27PHA312Φαρμακογνωσία II63+2
28PHA401Φαρμακευτική Χημεία ΙΙ64+2
29PHA402Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ63+2
30PHA403Φαρμακευτική Ανάλυση ΙΙ και Έλεγχος Φαρμάκων63+3
31PHA405Φαρμακολογία ΙΙ63+2
32PHA412Μεθοδολογία Έρευνας63
33PHA413Κλινική Φαρμακευτική & Φαρμακευτική Φροντίδα65+1
34PHA408Τοξικολογία63+2
35PHA414Χημεία και Τεχνολογία Καλλυντικών63+2
36PHA502Φαρμακευτική Νομοθεσία & Ηθική62
37AENG141Αγγλικά Βασικού Επιπέδου στις Φαρμακευτικές Επιστήμες24
38AENG142Αγγλικά Μεσαίου Επιπέδου στις Φαρμακευτικές Επιστήμες24

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 6 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / Εβδ.
1PHA209Χημεία Τροφίμων και Επιστήμη Διατροφής64+2
2PHA418Αρχές Διοίκησης και Οικονομικών Φαρμακείου63
3PHA415Γαληνική Φαρμακευτική63
4PHA416Κλινική Χημεία63

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 6 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / Εβδ.
1PHA419Προηγμένη Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία63+2
2PHA420Προηγμένα Θέματα Σχεδιασμού, Ανακάλυψης και Ανάπτυξης Φαρμάκων63
3PHA421Προηγμένα Θέματα Ραδιοφαρμακευτικής Χημείας 63

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / Εβδ.
1PHA508Μεταπτυχιακή Εργασία300

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / Εβδ.
1PHA509Πρακτική Εξάσκηση300
Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS from courses that can be considered as free electives. A free elective is considered any course offered by another Department for which the student is eligible to register
Total
300
Εξάμηνα
ECTS
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1AENG141Αγγλικά Βασικού Επιπέδου στις Φαρμακευτικές Επιστήμες2
2PHA101Γενική και Ανόργανη Χημεία6
3PHA102Γενική Φυσική6
4PHA104Γενική Βιολογία6
5PHA105Εισαγωγή στις Φαρμακευτικές Επιστήμες5
6Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής5
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1AENG142Αγγλικά Μεσαίου Επιπέδου στις Φαρμακευτικές Επιστήμες2
2PHA103Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής6
3PHA106Αναλυτική Χημεία6
4PHA107Στοιχεία Βοτανικής5
5PHA108Ανατομία Ανθρώπου6
6Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής5
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHA201Φυσική Χημεία6
2PHA203Μικροβιολογία6
3PHA205Φυσιολογία Aνθρώπου και Παθοφυσιολογία6
4PHA211Οργανική Χημεία6
5PHA302Ανόργανη και Βιοανόργανη Φαρμακευτική Χημεία6
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHA207Βιοχημεία Ι6
2PHA208Φυσική Φαρμακευτική6
3PHA212Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία6
4PHA305Υγιεινή και Επείγουσα Θεραπευτική6
5Επιλεγόµενο Φαρμάκευτικης6
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHA301Βιοφαρμακευτική & Φαρμακοκινητική6
2PHA303Φαρμακευτική Ανάλυση Ι6
3PHA304Βιοχημεία ΙΙ6
4PHA306Μοριακή Φαρμακολογία6
5PHA311Φαρμακογνωσία I6
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHA307Φαρμακευτική Χημεία Ι6
2PHA308Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι6
3PHA309Φαρμακολογία Ι6
4PHA310Φαρμακευτική Ανοσολογία & Ανοσοχημεία6
5PHA312Φαρμακογνωσία II6
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHA401Φαρμακευτική Χημεία ΙΙ6
2PHA402Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ6
3PHA403Φαρμακευτική Ανάλυση ΙΙ και Έλεγχος Φαρμάκων6
4PHA405Φαρμακολογία ΙΙ6
5PHA412Μεθοδολογία Έρευνας6
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHA408Τοξικολογία6
2PHA413Κλινική Φαρμακευτική & Φαρμακευτική Φροντίδα6
3PHA414Χημεία και Τεχνολογία Καλλυντικών6
4PHA502Φαρμακευτική Νομοθεσία & Ηθική6
56
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHA508Μεταπτυχιακή Εργασία30
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHA509Πρακτική Εξάσκηση30
ΣΥΝΟΛΟ30
 
 
 
 
Select Tab

Το πρόγραμμα σπουδών υποστηρίζεται από τα ακόλουθα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού:

RankName
ProfessorProf. Julia Atta Politou
ProfessorProf. Maritsa Gourni
ProfessorProf. Georgios Karikas
ProfessorDr. Kyriacos Kyriacou
ProfessorProf. Stavros Malamataris
Associate ProfessorDr. Georgios Charalambous
Associate ProfessorDr. Maria Pantelidou
Associate ProfessorDr. Yiannis Parpottas
Assistant Professor - Programme Coordinator Dr. Maria Kalourkoti Rikkou
Assistant ProfessorDr. Charalampos Triantis
LecturerDr. Despina Charalambous
LecturerDr. Theodoros Karydas
LecturerDr. Georgios Papagiouvvannis
LecturerDr. Phivos Symeonides
LecturerDr. Panagiotis Theodosis Nompelos
Visiting ProfessorDr. Nikolaos Drakoulis
Visiting LecturerDr. Marios Andreou
Visiting LecturerDr. Nikolaos Arampatzis
Visiting LecturerDr. Savvas Ioannou
Visiting LecturerDr. Sophia Kyradji
Visiting LecturerDr. Georgios Makris
Visiting LecturerDr. Maria Malamatari
Visiting LecturerDr. Dimitris Panidis
Visiting LecturerDr. Chrystalla Papoutsou
Visiting LecturerDr. Maria Stamouli
Special Teaching Staff/Collaborating Acad. StaffMs. Anastasia Balasopoulou
Special Teaching StaffMs. Sofia Karavergou
Special Teaching StaffDr. Eleni Kitiri
Special Teaching StaffMr. Nectarios Nicolaou
Special Teaching StaffMs. Stavroula Theophanous Kitiri
Lab AssistantMr. Ilias Papadopoulos
Lab AssistantDr. Georgia Parpouna
contact-us-img

Επικοινωνήστε μαζί μας

Λευκωσία +357 22 394394 Λεμεσός +357 25 730975