Μέλος του EU-CONEXUS

Μέλος του EU-CONEXUS

Το Πανεπιστήμιό μας είναι πλήρες μέλος στο EU-CONEXUS, ένα από τα δίκτυα Πανεπιστημίων που ηγούνται της πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διαμόρφωση ενός καινοτόμου, ανταγωνιστικού σε παγκόσμιο επίπεδο και ελκυστικού χώρου Εκπαίδευσης και Έρευνας.

Ερευνα & Διασύνδεση

Ερευνα & Διασύνδεση

Mε επιστημονική έρευνα σε τομείς αιχμής και συνεργασίες με εταιρείες, οργανισμούς και φορείς, δημιουργούμε νέα γνώση για τον κόσμο, δίνοντας λύσεις σε προβλήματα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής μας.