Υποτροφίες στη μηχανική και την τεχνολογία για όλα τα κορίτσια

Προσφέρουμε ειδικές υποτροφίες σε όλα τα κορίτσια που θα επιλέξουν να σπουδάσουν σε προπτυχιακό επίπεδο σε προγράμματα Μηχανικής και Τεχνολογίας στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Frederick.

H Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου προσφέρει πάνω από 25 προγράμματα σπουδών και διακρίνεται για την πολύχρονη επιστημονική κατάρτιση και τεχνογνωσία, το εξαίρετο ακαδημαϊκό προσωπικό και το πλούσιο ερευνητικό της έργο, στοιχεία που την τοποθετούν στο επίκεντρο των εξελίξεων στο πεδίο της Μηχανικής και της Τεχνολογίας.

Συχνές ερωτήσεις

Ποιες μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν όλα τα κορίτσια που είναι απόφοιτες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξαρτήτου υπηκοότητας, κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης και ακαδημαϊκής επίδοσης.

Αριθμός και είδος υποτροφιών

Θα προσφερθούν υποτροφίες σε όλες τις υποψήφιες (ανεξαρτήτου αριθμού) που θα υποβάλουν αίτηση στα πιο κάτω προγράμματα σπουδών προπτυχιακού επιπέδου με έναρξη σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα κριτήρια εισδοχής του προγράμματος που θα επιλέξουν.

Οι υποτροφίες καλύπτουν το 50% των διδάκτρων και ισχύουν για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος.

Όροι ανανέωσης:      

Μετά το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, η υποτροφία διδάκτρων θα ανανεώνεται λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική επίδοση της φοιτήτριας κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο και σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα:

FREDERICK UNIVERSITY Βαθμολογία (Σ.Σ.Μ.Ο.Β.) CGPA Ποσοστό Υποτροφίας
09.00-10.00 50%
08.00-08.99 40%
07.00-07.99 30%
06.00-06.99 20%
05.00-05.99 10%
00.00-04.99 0

 

Η υποτροφία δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλα πρόσωπα και δεν μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλο σχέδιο μείωσης διδάκτρων.
Tα δικαιώματα/τέλη καταβάλλονται κανονικά.

Διαδικασία αίτησης και προθεσμία

Για να υποβάλετε αίτηση, συμπληρώστε την αίτηση εισδοχής του Πανεπιστημίου και προωθήστε την στο email info@frederick.ac.cy μαζί με αντίγραφο του απολυτηρίου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της πολιτικής ταυτότητάς σας.

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενες καλούνται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Εισδοχής στα τηλέφωνα 22394394 (Λευκωσία), 25730975 (Λεμεσός).