Δωρεάν Διαδικτυακό Σεμινάριο Επικοινωνιακού Μάρκετινγκ σε ΜΚΟ από το Πανεπιστήμιο Frederick

 Στο πλαίσιο της εβδομάδας εθελοντισμού 

Συμμετέχοντας ενεργά στην Εβδομάδα Εθελοντισμού (1-8 Δεκεμβρίου), το Πανεπιστήμιο Frederick, προσφέρει δωρεάν σεμινάριο Επικοινωνιακού Μάρκετινγκ σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στην οργάνωση και δημιουργία επικοινωνιακών και προωθητικών σχεδίων Μάρκετινγκ. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου, την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021, 6:00 μ.μ. – 9:00 μ.μ.   

Στόχος του σεμιναρίου είναι να δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες και στις συμμετέχουσες να έρθουν σε επαφή με τις κύριες αρχές του επικοινωνιακού μάρκετινγκ αλλά και να εφαρμόσουν πρακτικά βασικά εργαλεία για τη δημιουργία στρατηγικών σχεδίων προωθητικού μάρκετινγκ. Στη διάρκεια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να: 

  • Αναπτύξουν ένα απλό σχέδιο προωθητικού μάρκετινγκ.              
  • Αναγνωρίσουν τη σημασία της σωστής επιλογής στοχευόμενου κοινού για οποιαδήποτε επικοινωνιακή προσπάθεια (τμηματοποίηση και στόχευση).
  • Κατανοήσουν τη σημασία της σωστής επιλογής τοποθέτησης (positioning) στο μυαλό των επιλεγμένων ακροατηρίων μέσα από τη διαδικασία επιλογής ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
  • Αναγνωρίσουν τα βασικά στοιχεία που πρέπει να προσέξουν στον σχεδιασμό προωθητικών ενεργειών σε σχέση με τα επιλεγμένα ακροατήρια.
  • Κατανοήσουν τη σημασία και τη χρήση των κοινωνικών δικτύων ως μέσο προώθησης ΜΚΟ. 

Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχής από κάθε ΜΚΟ είναι τρία (3) άτομα. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή το αργότερο μέχρι τις 06/12/2021 στον σύνδεσμο: https://forms.gle/y4h2K5S8DiThS4SY9