Ισότητα στην εκπαίδευση των τομέων STEM για όλα τα παιδιά

Το Πανεπιστήμιο Frederick συμμετέχει στο έργο Fairness in Teaching, του Erasmus+

Η δίκαιη πρόσβαση όλων των παιδιών στους τομείς STEM (Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά) βρίσκεται στο επίκεντρο του Έργου Fairness In Teaching (FIT), στο οποίο συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Frederick με άλλους τέσσερις φορείς σε Λουξεμβούργο, Ιταλία και Γαλλία. Στόχος του Έργου είναι να προσφέρει το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό που χρειάζονται οι δάσκαλοι/ες στα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να προωθούν τη διαφορετικότητα στις τάξεις τους και να προσφέρουν ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως φύλου και υπόβαθρου, σε παιδιά που έχουν λιγότερες ευκαιρίες, σε παιδιά πρόσφυγες, μετανάστες/τριες κ.ά.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Πανεπιστήμιο Frederick απευθύνει πρόσκληση σε Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ΜΚΟ, οργανώσεις Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - ΕΕΚ, Δήμους και συναφείς φορείς να συμμετάσχουν ως μέλη στην Κοινότητα Πρακτικής του Έργου και να εφαρμόσουν τις καλές πρακτικές που αφορούν τους στόχους του. Τα μέλη της Κοινότητας Πρακτικής θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εργαστήρια και εκπαιδευτικές δράσεις που προωθούν τη δίκαιη πρόσβαση στους τομείς STEM σε όλα τα παιδιά

«Οι τομείς των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών είναι αυτοί που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις και εκτιμάται πως θα αποτελέσουν τη βάση για τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Η συμμετοχή μας στο έργο Fairness In Teaching (FIT) στοχεύει ακριβώς στο να παρέχουμε τα εργαλεία εκείνα που είναι απαραίτητα για να διασφαλίσουμε ότι οι τομείς STEM διδάσκονται σε όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά, αφού ο ρόλος της παιδείας στην προώθησή τους είναι καίριος προς αυτό το σκοπό», αναφέρει η Δρ Πετρούλα Μαυρικίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Frederick και επικεφαλής της Ερευνητικής Μονάδας RIGE – Gender Equality and Inclusion Unit που συντονίζει το έργο εκ μέρους του Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Κινητών Συσκευών MDL – Mobile Devices Laboratory.

Η Ερευνητική Μονάδα RIGE έχει την ευθύνη δημιουργίας, συντονισμού και λειτουργίας της Κοινότητας Πρακτικής του Έργου. Συμμετέχει, επίσης, στην κατάρτιση ενός Πλαισίου Ικανοτήτων για τη δίκαιη διδασκαλία κυρίως στους τομείς STEM και στην ανάπτυξη του υλικού κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς. Το MDL, σε συνεργασία με τους εταίρους του Έργου, εργάζεται για την ανάπτυξη της ψηφιακής Πλατφόρμας και των αλγορίθμων που θα δίνουν τη δυνατότητα στους/ις χρήστες/ριες να παρέχουν εισηγήσεις και ανατροφοδότηση για το διδακτικό υλικό που θα είναι αναρτημένο στην Πλατφόρμα. Σημειώνεται ότι σε αυτή την Πλατφόρμα θα έχουν εύκολη πρόσβαση όλα τα δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια.

Το Έργο χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ και η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων, στην οποία τέθηκε το πλαίσιο δράσης, πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2022 στο Λουξεμβούργο αλλά και διαδικτυακά. Στην κοινοπραξία FIT συμμετέχουν το List Institute of Science and Technology – LIST (Λουξεμβούργο) ως συντονιστής, και οι εταίροι Smart Venice (Ιταλία), Women In Digital Initiatives Luxembourg – WIDE (Λουξεμβούργο), GIP Formation tout au long de la vie (Γαλλία) και το Πανεπιστήμιο Frederick (Κύπρος).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο Fairness in Teaching και τα εργαστήρια: Δρ Πετρούλα Μαυρικίου, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Education for all pupils in STEM disciplines

Frederick University is a member of Fairness in Teaching Erasmus+ project 

Frederick University is a member of the Fairness in Teaching (FIT) alliance, a new Erasmus+ project which aims to develop and advance teaching practices between genders using an intersectional and fair approach especially in STEM disciplines (Science, Technology, Engineering, Mathematics), and give equal opportunities and access to STEM to a diverse range of pupils (boys, girls, less-advantaged audiences, refugees, migrants, etc).

Through the Project, the five partners in Luxemburg, Italy, France and Cyprus aim to create a Competencies Framework for fair teaching in primary and secondary education in a way that this Framework will become a reference in education, and to also develop workshops and training sessions (online as well as face-to-face) for this Framework. Furthermore, they aim to develop a FIT digital platform and ensure access to its content and to develop the FIT Community of Practice as a pillar to guarantee the large transferability of the FIT advanced approach.

For the implementation of the above, Frederick University invites interested stakeholders -primary and secondary schools and teachers, Higher Educational Institutions, NGOs, Vocational Education and Training organisations, municipalities and other related bodies- to join the FIT Community of Practice and use the good practices of the Project, actively participate in the workshops and trainings, and transfer the knowledge on how to teach fair and intersectional to boys and girls, and to disadvantaged groups of children.  

“STEM disciplines are the key to rising to current challenges. It’s also estimated that jobs in the future are likely to contain STEM skills. That’s why we are working on developing the tools necessary to ensure that all children have fair access to STEM education. By participating in the Fairness in Teaching Project, we want to contribute to teaching that fosters diversity across these disciplines” says Dr Petroula Mavrikiou, Associate Professor at Frederick University’s Department of Business Administration and head of RIGE-Gender Equality and Inclusion Unit. The RIGE Unit is the Lead Partner for creating, coordinating and facilitating the Community of Practice of the Project and is also co-responsible for both the compilation of the Competencies Framework of fair teaching in STEM and for the development of the FIT training material for teachers.

MDL, the University’s Mobile Devices Laboratory is also involved in the project. The MDL is responsible for the development of the exploitation of the FIT digital assistant Platform and the development of the algorithms that will give the possibility to users to interact by providing recommendations for the teaching materials on the platform.

The Project is coordinated by the Luxemburg Institute of Science and Technology (LIST-Luxemburg), and other partners are Smart Venice (Italy), Women in Digital Initiatives Luxembourg Asbl (WIDE-Luxemburg) and GIP Formation tout au long de la vie (France). The hybrid kick-off meeting took place in Luxemburg on the 12th of January 2022 where all partners shared their vision and inspirations concerning the project.

For more information on the Fairness in Teaching Project and how to become a member of the Community of Practice, please contact Dr Petroula Mavrikiou via email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..