Εξ Αποστάσεως Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

 

Χειμερινό Εξάμηνο/
Fall Semester 2022

Εαρινό Εξάμηνο/
Spring Semester 2023

Εβδομάδα 0-Week 0

26 Σεπτεμβρίου-2 Οκτωβρίου/
26 September – 2 October

6-12 Φεβρουαρίου / 6-12 February

Έναρξημαθημάτων- Beginning  of classes

3 Οκτωβρίου / 3 October

13 Φεβρουαρίου / 13 February

Τελευταία ημερομηνία πρόσθεσης μαθημάτων / αλλαγής προγράμματος σπουδών-Deadlineforaddingacourse / Change of PoS

17 Οκτωβρίου / 17October

27 Φεβρουαρίου / 27 February

Τελευταία ημερομηνία αφαίρεσης μαθημάτων-Deadline for dropping a course

24 Οκτωβρίου / 24 October

6 Μαρτίου / 6 March

Τελευταία ημερομηνία αποχώρησης από μάθημα-Deadlineforcoursewithdrawal

7 Νοεμβρίου / 7 November

20 Μαρτίου / 20 March

Διακοπές (ΧριστούγενναΠάσχα)-Vacation Periods

24 Δεκεμβρίου/December - 8 Ιανουαρίου/January (Διακοπές Χριστουγέννων) December-January

10-23 Απρίλιου / 10-23 April*

Λήξη μαθημάτων-End of classes

13 Ιανουαρίου/ 13 January

21 Μαΐου / 21 May

Εξετάσεις-Exams

18-30 Ιανουαρίου / 18-30 January

24 Μαίου / May – 3 Ιουνίου / June

Δημόσιες Αργίες-Public Holidays

1 Οκτωβρίου /October
28 Οκτωβρίου /October
6 Ιανουαρίου- Θεοφάνια
/January-Epiphany)

27 Φεβρουαρίου/February
25 Μαρτίου /March
1 Απρίλη /April
16 Απριλίου/ Αpril (Πάσχα /
Easter)
1 Μαΐου/ May

Τελετή Αποφοίτησης Ιουνίου

26 – 30 Ιουνίου

* Προσμετράται στις 13 εβδομάδες.