Εξ Αποστάσεως Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

  Χειμερινό Εξάμηνο/Fall Semester 2021
Εαρινό Εξάμηνο/Spring Semester 2022
Εβδομάδα 0 - Week 0 27 Σεπτεμβρίου/September 31 Ιανουαρίου/January
Έναρξη μαθημάτων - Beginning  of classes 4 Οκτωβρίου/October 7 Φεβρουαρίου/February
Τελευταία ημερομηνία πρόσθεσης μαθημάτων / αλλαγής προγράμματος σπουδών-Deadline for adding a course / Change of PoS 18 Οκτωβρίου/October 21 Φεβρουαρίου/February
Τελευταία ημερομηνία αφαίρεσης μαθημάτων-Deadline for dropping a course 25 Οκτωβρίου/October 28 Φεβρουαρίου/February
Τελευταία ημερομηνία αποχώρησης από μάθημα-Deadline for course withdrawal 8 Νοεμβρίου/November 14 Μαρτίου/March
Διακοπές (Χριστούγεννα–Πάσχα)-Vacation Periods 24 Δεκεμβρίου – 6 Ιανουαρίου (Διακοπές Χριστουγέννων)December-January 18 Απρίλιου /April - 1 Μαΐου / May
Λήξη μαθημάτων-End of classes 23 Δεκεμβρίου/December 13 Μαΐου/May
Ημέρες Επανάληψης /Revision days 7-11 Ιανουαρίου/January 16-19 Μαΐου / May
Εξετάσεις-Exams 12-24 Ιανουαρίου/January 20 Μαΐου / May - 4 Ιουνίου / June
Δημόσιες Αργίες-Public Holidays

1 Οκτωβρίου/October
28 Οκτωβρίου/October (Εθνική Γιορτή)
6 Ιανουαρίου- Θεοφάνια /January-Theofania)

7 Μαρτίου / March
25 Μαρτίου /March
1 Απρίλη /April
24 Απριλίου/ Αpril (Πάσχα / Easter)